Stranické preference – květen 2009

Stranické preference z počátku května zračí jisté rozpaky. Obě nejsilnější strany – ČSSD a ODS – patrně v důsledku vládní krize ztratily několik procentních bodů. Ze situace relativně těží komunisté a menší strany. Zároveň mírně narůstá podíl lidí, kteří nevědí, komu dát svůj hlas. ČSSD vede nad ODS o téměř devět procentních bodů, podobně tomu bylo v posledních dvou měsících. Stranické preference z počátku května zračí jisté rozpaky. Obě nejsilnější strany – ČSSD a ODS – patrně v důsledku vládní krize ztratily několik procentních bodů. Ze situace relativně těží komunisté a menší strany. Zároveň mírně narůstá podíl…

Stranické preference – duben 2009

Dubnové preference odrážejí stav veřejného mínění na počátku vládní krize po vyslovení nedůvěry vládě. Reakce veřejnosti na tuto situaci je váhavá a opatrná. Výrazem nejistoty je oproti minulému měsíci o něco vyšší podíl hlasů pro malé strany. Preference obou největších stran se od minulého měsíce příliš nezměnily. Drobný vývoj je patrný ve volebním modelu při přepočtu na mandáty. Přízeň voličů ODS je pevnější než přízeň voličů ČSSD, což se projevuje mírným nárůstem počtu získaných mandátů pro ODS. V preferencích však ČSSD vede nad ODS o osm procentních bodů, stejně jako minulý měsíc. Slabší pozici vykázala KDU-ČSL, v přepočtu na…

Stranické preference – únor 2009

Únorové preference svědčí o tom, že vzrušená nálada po krajských volbách, v níž výrazně dominovala ČSSD, se vrací do „normální“ situace. ČSSD oproti minulým třem měsícům mírně oslabila ve prospěch ODS na jedné straně a komunistů na straně druhé. Bude nepochybně zajímavé sledovat, jak se rozkolísanost podpory třem nejsilnějším stranám bude nadále vyvíjet v souvislosti se světovou ekonomickou krizí a naším předsednictvím EU. U menších stran nepřinášejí data únorového výzkumu nic nového. (Pokračování textu…)

Stranické preference – leden 2009

Preference politických stran na počátku roku 2009 svědčí o relativně ustálené názorové hladině po loňských krajských volbách. Výkyvy v přízni jsou jen drobné – u většiny stran se změna oproti minulému měsíci pohybuje v pásmu plus minus jeden mandát, u KSČM je to pokles o hypotetické 3 mandáty. ČSSD na čele žebříčku preferencí vede nad ODS o 15 procentních bodů, což představuje oproti ODS náskok zhruba 40 mandátů. Pokles přízně u zelených se podle lednových dat zastavil či zpomalil. (Pokračování textu…)

Stranické preference – prosinec 2008

Prosincové preference ukazují, jak se vzrušená povolební situace uklidňuje a stabilizuje. Oproti listopadu ubylo lidí, kteří se nemohou rozhodnout pro žádnou stranu či odmítají přijít k volbám. To se logicky odrazilo na vyšším procentuálním podílu připadajícím na jednotlivé strany. ČSSD suverénně vede žebříček preferencí. Oproti minulému měsíci se zlepšilo postavení ODS. KSČM se po dílčím poklesu minulý měsíc dostala na své obvyklé pozice. Klesající trend po řadu posledních měsíců vykazuje Strana zelených. (Pokračování textu…)

Stranické preference – listopad

Listopadové preference jsou jasným výrazem povolební euforie. Bývá pravidlem, že těsně po volbách se lidé dodatečně ztotožňují s vítězem voleb, a to i na úkor strany, které dávají přednost v mezivolebním období. Je to patrné i tentokrát: stranické preference ČSSD výrazně vyletěly nahoru a její úspěch (nejspíše krátkodobě a dočasně) „nasál“ i část příznivců KSČM. ODS zaznamenala oproti říjnu jen nepatrný pohyb, potvrzuje to však dlouhodobý povlovný trend poklesu její přízně. Výraznější ztrátu zaznamenala Strana zelených. (Pokračování textu…)

Stranické preference – říjen 2008

Před volbami do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu nemohl STEM publikovat své pravidelné preference a činí tak opožděně, aby bylo možné si udělat obrázek o dlouhodobém vývoji na naší politické scéně. Data jasně ukazují, jak se ČSSD na prvním místě a ODS na místě druhém sobě navzájem vzdalují. U komunistů a lidovců je situace bez větší změny. U zelených je patrný pokles, který byl u nich navíc doplněn i slabou ochotou jít volit. (Pokračování textu…)

Stranické preference – září 2008

Obraz preferencí po prázdninách nepřináší ve srovnání s červnem žádné velké překvapení. I když vedoucí ČSSD i druhá v pořadí ODS zaznamenaly dílčí pokles, neznamená to žádný zvrat. V dlouhodobém pohledu jsou i nadále patrné trendy pozvolného posilování pozice ČSSD a pozvolného oslabování ODS. Před krajskými a senátními volbami se o něco zlepšilo postavení KDU-ČSL. Výsledek komunistů ani zelených se oproti červnu nezměnil. V průběhu výzkumu se konal sjezd zelených a na konci sběru dat se objevila kauza kolem poslance Moravy. Žádná z těchto události neměla měřitelný dopad na uváděná data.

Stranické preference – červen 2008

Obraz červnových preferencí zračí možné přesuny na naší politické scéně. Podpora KDU-ČSL se oslabila – ve stranických preferencích, do nichž se počítají i nevoliči a nerozhodní, získává méně než pět procent. Podpora zelených se stává nejistou, jádro spolehlivých voličů zelených se oslabuje. Z této situace těží především ČSSD, postavení ODS zůstává v posledních měsících stabilní. Očekávaná volební účast je zhruba stejná jako minulý měsíc. Obraz červnových preferencí zračí možné přesuny na naší politické scéně. Podpora KDU-ČSL se oslabila – ve stranických preferencích, do nichž se počítají i nevoliči a nerozhodní, získává méně než pět procent….