Stranické preference – květen

Pořadí politických stran podle preferencí se nemění, k dílčím posunům však dochází. Rozdíl mezi ČSSD na čele žebříčku preferencí a druhou ODS se snížil na pět a půl procentního bodu. Náskok ČSSD před ODS se snížil o pět mandátů. Zisky tří menších parlamentních stran vykazují jen drobné výkyvy. I přes drobnou změnu zůstává rozložení mandátů z hlediska tvorby možných koalic podobné jako minulý měsíc. Očekávaná volební účast by byla zhruba stejná jako minulý měsíc – ani zde ke změnám nedochází. (Pokračování textu…)

Stranické preference

ČSSD v čele, za ní s odstupem skoro 8 procentních bodů ODS. To je stav z počátku dubna 2008. Rozdíl mezi dvěma nejsilnějšími stranami se od března mírně zvýšil. Ohlédneme-li se však za vývojem stranických preferencí za posledního půl roku, lze konstatovat, že základní rozložení politických sil se příliš nemění. ČSSD si udržuje před ODS náskok 5-8 procentních bodů, bez větších výkyvů jsou i zisky tří menších parlamentních stran. Vcelku stabilní je i zájem o příští volby, přechodné zvýšení zájmu o politiku v období kolem prezidentských voleb opět pominulo. (Pokračování textu…)

Stranické preference – březen

Po rozbouřených emocích okolo prezidentské volby současné březnové preference naznačují určité rozčarování a jistou bezradnost. Stranické preference u všech hlavních stran s výjimkou komunistů se snížily. Zároveň narostl podíl nerozhodnutých a těch, kteří nedávají přednost žádné politické straně. V předpokládaných modelových volebních ziscích vyjádřených v mandátech se ovšem nic dramatického neděje: poslední čtyři měsíce všechny velké strany kolísají většinou v rozmezí plus minus jeden mandát. Ochota účastnit se voleb se mírně zvýšila. (Pokračování textu…)

Stranické preference – únor 2008

Preference politických stran počátkem února (tj. před zahájením volby prezidenta v parlamentu) patrně zračí určité napětí. Ztrácejí komunisté, drobné zlepšení zaznamenávají strany vládní koalice. Ochota účastnit se voleb se v posledních čtyřech měsících příliš nemění. Preference politických stran počátkem února (tj. před zahájením volby prezidenta v parlamentu) patrně zračí určité napětí. Ztrácejí komunisté, drobné zlepšení zaznamenávají strany vládní koalice. Ochota účastnit se voleb se v posledních čtyřech měsících příliš nemění. Preference politických stran počátkem února (tj. před zahájením volby prezidenta v parlamentu) patrně zračí určité napětí. Ztrácejí komunisté, drobné zlepšení zaznamenávají strany vládní koalice. Ochota účastnit…

Stranické preference prosinec 2007

Prosincové preference ukazují, že výkyv nálad , který jsme zaznamenali minulý měsíc, byl zřejmě situačně či emotivně podmíněný a neměl dlouhého trvání. V prosinci data navazují na trend, který jsme zaznamenávali celkem systematicky po celý letošní rok: ČSSD posilovala, ODS ztrácela. Postavení ostatních stran přes různé aféry zůstávalo více méně stabilní. ČSSD v současné době zřetelně vede a dosahuje svých nejlepších výsledků. Ochota účastnit se voleb je podobná jako minulý měsíc, o něco ubylo nejistoty a váhání. (Pokračování textu…)

Stranické preference – listopad 2007

Listopadové preference nás po výkyvu minulého měsíce vracejí k situaci, kdy postavení dvou hlavních stran je v zásadě vyrovnané. ODS nyní předčila ČSSD o několik desetinek procentního bodu. Podobně tomu tak bylo v dubnu letošního roku. Mírně posílili komunisté a zelení, ztratili lidovci. Ochota účastnit se voleb je podobná jako minulý měsíc, o něco ubylo nejistoty a váhání. (Pokračování textu…)

Stranické preference – říjen

Říjnové preference ukazují, že povlovný pokles podpory ODS a povlovný nárůst podpory ČSSD, projevující se celý letošní rok, nadále pokračují. V minulém měsíci ČSSD ve stranických preferencích těsně předstihla ODS, nyní tento trend dále pokračuje. Nejde o nijak dramatický vývoj, ČSSD získala od minulého měsíce necelé dva procentní body, ODS jeden procentní bod ztratila, což jsou zisky a ztráty pohybující se kolem pásma statistické chyby. Souběžně s tím však o zlomky procentního bodu ztratily všechny menší strany. Ztráta menších stran a zisk u ČSSD se výrazněji promítly do modelu volebního výsledku. Ochota účastnit se voleb je zhruba stejná jako…

Stranické preference – září

Zářijové preference ukazují, že povlovný pokles podpory ODS a povlovný nárůst podpory ČSSD, projevující se celý letošní rok, nadále pokračují. Preference ODS a ČSSD se k sobě přiblížily v květnu a červnu letošního roku. Náznak předprázdninové stabilizace se tak nepotvrdil. ČSSD v září předstihla ODS a nyní žebříček preferencí vede. U ostatních stran nedochází oproti květnu/červnu k výraznějším změnám preferencí. Ochota účastnit se voleb je o něco nižší než před prázdninami, větší podíl lidí nad svou volební účastí váhá. (Pokračování textu…)