Politické strany: věnují se dostatečně sociálním tématům?

Zlepšování sociální situace občanů patří k základním prvkům programů levicových stran. Výsledky výzkumu ukazují, že lidé považují za stranu, která jednoznačně nejvíce usiluje o zvýšení důchodů a sociálních dávek a o snížení míry nezaměstnanosti, sociální demokracii – nikoli KSČM. Zvláště patrný je rozdíl mezi první sociální demokracií a druhou KSČM u řešení problému sociálních dávek. ČSSD nemá prioritní postavení pouze v otázce reformy důchodového systému, kde větší část veřejnosti připisuje hlavní díl iniciativy ODS. To je však třeba brát s jistou rezervou, neboť lidé o záměrech a podstatě návrhů jednotlivých stran mají většinou jen nejasné představy. ODS je jinak obecně považována naopak za stranu, která se o zlepšení sociální situace občanů stará nejméně. ODS se podle veřejnosti profiluje spíše v ekonomické oblasti, privatizaci a státních financích. Číst dále


Závažnost problémů v naší společnosti

Nedodržování zákonů, slabá ochrana před zločinností, korupce – tedy vesměs kriminální jevy – a nedostatečné sociální zajištění občanů – to jsou problémy, které občané považují v naší zemi za nejzávažnější. Pořadí se příliš nemění, i když v oblasti ochrany před zločinností veřejnost pociťuje zlepšení. Ustoupila také otázka zdravotnictví a vyšší spokojenost je i s oblastí životního prostředí. Za stále poměrně málo významnou záležitost považuje většina občanů blížící se vstup do EU. Trvalou nespokojenost projevují občané také s chování politických stran. Nepřekvapuje proto, že občané jako jeden z nejdůležitějších cílů pro naši společnost jmenují zlepšení schopnosti stran řešit problémy voličů a že volají po zvýšení morální úrovně politiků i po výměně politických elit. Mnohem méně pociťují lidé odborné nedostatky politiků a nepostrádají na politické scéně ani nové strany. Právě tak jsou vcelku opomíjeny prezidentské pravomoci či problém Romů a příliš velký tlak není ani na posílení role žen ve společnosti. Číst dále


Hodnocení stavu společnosti

Trvale je poměrně příznivě hodnocen stav demokracie, zajištění občanských svobod a možnost uplatnit své schopnosti. Podle mínění veřejnosti se lepší postupně práce úřadů, zvláště příznivě je hodnocena práce místních úřadů. Zlepšilo se i zajištění bezpečnosti občanů, byť spokojenost je stále jen částečná. Rozporuplný je nadále pohled na politickou sféru, v porovnání se stavem před krizí v roce 1997 se zhoršilo hodnocení práce vlády a prezidenta. V ekonomické sféře je kritizován nedostatek sociálních jistot a nepoctivost podnikatelů, ještě hůře dopadá bilance privatizace jako celku. Naproti tomu celkové vyhlídky do budoucna se po propadu v letech 1997-1999 zlepšují. Číst dále


Sociální politika: kam ji směřovat?

Naši občané jsou velmi citliví na to, jak politické vedení pečuje o sociální jistoty obyvatelstva. Mírně narůstá podíl lidí, kteří jsou ochotni v zájmu sociálních opatření připustit nárůst daní, přičemž nejvíce tento trend podporují starší občané a stoupenci levice. Většina občanů se stále domnívá, že hlavním garantem sociálních jistot by měl být stát. Nejednotně však hodnotí, zda tuto funkci plní uspokojivě. Mírně se posiluje názor, že by se měla rozšiřovat síť sociálních služeb na úkor sociálních dávek, což naznačuje, že tlak se přesouvá od vysokých peněžitých dávek k efektivnějšímu fungování systému sociální politiky. I to souvisí s celkově nepříliš uspokojivým hodnocením sociální oblasti života společnosti. Naši občané jsou velmi citliví na to, jak politické vedení pečuje o sociální jistoty obyvatelstva. Mírně narůstá podíl lidí, kteří jsou ochotni v zájmu sociálních opatření připustit nárůst daní, přičemž nejvíce tento trend podporují starší občané a stoupenci levice. Většina občanů se stále domnívá, že hlavním garantem sociálních jistot by měl být stát. Nejednotně však hodnotí, zda tuto funkci plní uspokojivě. Mírně se posiluje názor, že by se měla rozšiřovat síť sociálních služeb na úkor sociálních dávek, což naznačuje, že tlak se přesouvá od vysokých peněžitých dávek k efektivnějšímu fungování systému sociální politiky. I to souvisí s celkově nepříliš uspokojivým hodnocením sociální oblasti života společnosti. Číst dále


Hodnocení stavu společnosti: kriticky, ale s nadějí

Co ukazují vysvědčení, která vystavila veřejnost za posledních šest let ? Trvale je poměrně příznivě hodnocen stav demokracie a možnost uplatnit své schopnosti. Lepší se práce úřadů, příznivěji je hodnoceno i zajištění bezpečnosti občanů, byť spokojenost je stále jen částečná. Naproti tomu se zhoršuje pohled na politickou sféru, zejména pak na činnost stran a vnitropolitickou atmosféru, v porovnání se stavem před krizí v roce 1997 i na práci vlády a prezidenta. V ekonomické sféře je trvale kritizován nedostatek sociálních jistot a zvláště nepoctivost podnikatelů, ještě hůře dopadá bilance privatizace jako celku. Naproti tomu celkové vyhlídky do budoucna se po propadu v letech 1997-1999 zřetelně zlepšují. Číst dále