Vztah veřejnosti k Romům se zlepšuje

V rámci dubnového šetření TRENDY zkoumal STEM postoje veřejnosti k národnostním a etnickým menšinám. Pozornost byla věnována i významné romské menšině. Z výsledků výzkumu plyne, že necelé dvě třetiny (63 %) občanů mají k Romům mírně odmítavý nebo jednoznačně odmítavý vztah. (Pokračování textu…)