Názory veřejnosti na konání referenda ohledně LOH

Skoro všichni Češi už vědí o tom, že Praha usiluje o pořádání letních olympijských her v roce 2016, případně 2020, a 70 % lidí už ví i to, že Praha odeslala oficiální přihlášku Mezinárodnímu olympijskému výboru. Mělo by se konat k LOH referendum? Polovina lidí (51 %) je pro celorepublikové, 6 % pro pražské, 43 % lidí nechce referendum vůbec. Pokud by se referendum nyní konalo, zvítězili by v něm stoupenci olympiády, získali by zhruba 54 % hlasů. Skoro všichni Češi už vědí o tom, že Praha usiluje o pořádání letních olympijských her v roce 2016, případně 2020, a 70 % lidí už ví i to, že Praha odeslala oficiální přihlášku Mezinárodnímu olympijskému výboru. Mělo by se konat k LOH referendum? Polovina lidí (51 %) je pro celorepublikové, 6 % pro pražské, 43 % lidí nechce referendum vůbec. Pokud by se referendum nyní konalo, zvítězili by v něm stoupenci olympiády, získali by zhruba 54 % hlasů. Číst dále


Hodnocení kampaně MZV se symbolem uzlu na vlajce EU

Zaznamenala česká veřejnost kampaň MZV zvoucí k referendu o vstupu do EU s motivem uzlu? Tři z pěti českých občanů kampaň zaznamenali. Lidé, kteří kampaň se symbolem uzlu zaznamenali, ji většinou považují za zdařilou. Necelá třetina občanů má ke kampani kritické výhrady a pětina nemá na kampaň jasný názor. Téměř dvě třetiny občanů, kteří znají kampaň s motivem uzlu, se domnívají, že její výzva je jasná a srozumitelná: nezapomenout na referendum. Číst dále


Povědomí veřejnosti o průběhu referenda o vstupu do EU

Dvoutřetinová většina české veřejnosti si uvědomuje do Evropské unie je závazné a politické vedení státu se výsledku hlasování musí podřídit. Výrazná většina občanů je informována o tom, jak bude probíhat hlasování o přistoupení naší republiky k Evropské unii. Jednoznačná většina občanů je tři dny před referendem informována o umístění příslušné volební místnosti pro hlasování o vstupu do EU. Dvoutřetinová většina lidí si je vědoma skutečnosti, že nedostane domů hlasovací lístky a vyzvedne si je až ve volební místnosti. Číst dále


Vlivy na rozhodování občanů v referendu o vstupu do EU

Nejčastěji lidé přihlížejí k názorům svých příbuzných, přátel a spolupracovníků. Čtvrtina občanů uvedla, že se do jejich rozhodování značným způsobem promítne vládní informační kampaň. Pětina populace se bude řídit doporučením politické strany, která má jejich sympatie. Doporučením oblíbené politické strany se budou _x000B_v rozhodování o vstupu do EU nejčastěji řídit stoupenci KSČM. Ženy častěji než muži budou naslouchat názorům svých příbuzných. Číst dále


Zdroje informací před referendem o vstupu do EU

Na počátku května občané nejčastěji uváděli, že informace o vstupu do EU budou čerpat z médií, především z televize. Ostatní zdroje informací, které vyžadují aktivnější přístup, bude využívat významně nižší část populace. Třetina veřejnosti uvedla, že bude informace vyhledávat na internetu nebo na besedách a diskusích. Zhruba pětina občanů prohlásila, že využije nabídky veřejných knihoven, Regionálních evropských informačních středisek a informační telefonní linky. Číst dále


Hodnocení kampaně „Vítejte ve společenství“

Lidé, kteří kampaň „Vítejte ve společenství“ zaznamenali, ji většinou hodnotí jako zdařilou. Třetina občanů kampaň kritizuje a pětina nemá na kampaň jasný názor. Kampaň je hodnocena podobně v různých věkových a vzdělanostních skupinách. Rozdíly v hodnocení kampaně jsou především mezi lidmi různé politické orientace. Stoupenci KSČM ve výrazné většině kampaň za zdařilou nepovažují. Číst dále