Evropská unie: krok vpřed, dva kroky vzad

Málo co nám nastavuje tak ostré zrcadlo jako vývoj našich názorů na evropskou integraci a postoje k našemu členství v Evropské unii. Udělejme si stručnou rekapitulaci.

Názory veřejnosti na konání referenda ohledně LOH

Skoro všichni Češi už vědí o tom, že Praha usiluje o pořádání letních olympijských her v roce 2016, případně 2020, a 70 % lidí už ví i to, že Praha odeslala oficiální přihlášku Mezinárodnímu olympijskému výboru. Mělo by se konat k LOH referendum? Polovina lidí (51 %) je pro celorepublikové, 6 % pro pražské, 43 % lidí nechce referendum vůbec.

Hodnocení kampaně MZV se symbolem uzlu na vlajce EU

Zaznamenala česká veřejnost kampaň MZV zvoucí k referendu o vstupu do EU s motivem uzlu? Tři z pěti českých občanů kampaň zaznamenali. Lidé, kteří kampaň se symbolem uzlu zaznamenali, ji většinou považují za zdařilou. Necelá třetina občanů má ke kampani kritické výhrady a pětina nemá na kampaň jasný názor.

Zdroje informací před referendem o vstupu do EU

Na počátku května občané nejčastěji uváděli, že informace o vstupu do EU budou čerpat z médií, především z televize. Ostatní zdroje informací, které vyžadují aktivnější přístup, bude využívat významně nižší část populace. Třetina veřejnosti uvedla, že bude informace vyhledávat na internetu nebo na besedách a diskusích. Zhruba pětina občanů prohlásila, že využije nabídky veřejných knihoven, Regionálních evropských informačních středisek a informační telefonní linky.

Vlivy na rozhodování občanů v referendu o vstupu do EU

Nejčastěji lidé přihlížejí k názorům svých příbuzných, přátel a spolupracovníků. Čtvrtina občanů uvedla, že se do jejich rozhodování značným způsobem promítne vládní informační kampaň. Pětina populace se bude řídit doporučením politické strany, která má jejich sympatie. Doporučením oblíbené politické strany se budou _x000B_v rozhodování o vstupu do EU nejčastěji řídit stoupenci KSČM. Ženy častěji než muži budou naslouchat názorům svých příbuzných.

Povědomí veřejnosti o průběhu referenda o vstupu do EU

Dvoutřetinová většina české veřejnosti si uvědomuje do Evropské unie je závazné a politické vedení státu se výsledku hlasování musí podřídit. Výrazná většina občanů je informována o tom, jak bude probíhat hlasování o přistoupení naší republiky k Evropské unii. Jednoznačná většina občanů je tři dny před referendem informována o umístění příslušné volební místnosti pro hlasování o vstupu do EU.

Hodnocení kampaně „Vítejte ve společenství“

Lidé, kteří kampaň „Vítejte ve společenství“ zaznamenali, ji většinou hodnotí jako zdařilou. Třetina občanů kampaň kritizuje a pětina nemá na kampaň jasný názor. Kampaň je hodnocena podobně v různých věkových a vzdělanostních skupinách. Rozdíly v hodnocení kampaně jsou především mezi lidmi různé politické orientace. Stoupenci KSČM ve výrazné většině kampaň za zdařilou nepovažují.

Pocity veřejnosti spjaté se vstupem do EU

Pocity spjaté se vstupem do EU se významně promítají do ochoty občanů zúčastnit se referenda o vstupu.Ti lidé, kteří do „evropské budoucnosti“ naší země pohlížejí s optimismem, jsou v jednoznačné většině připraveni ji aktivně podpořit účastí v referendu o vstupu do Unie.

Pocity veřejnosti spjaté_x000B_se vstupem do EU

S blížícím se termínem referenda se pocity veřejnosti spjaté se vstupem do Evropské unie příliš nemění. Jen mírně posilují příznivá očekávání. Více než polovina občanů nyní očekává vstup do EU s nadějí nebo optimismem.