Názory veřejnosti na způsob volby prezidenta

Funkce prezidenta je u nás spojována s velkou vážností a úctou a prezident by podle lidí měl stát mimo politické strany. Značná většina lidí, přes 80 %, požaduje, aby prezident byl volen přímo hlasy občanů. Téměř stejný podíl lidí by chtěl volit přímo již nástupce Václava Havla. Z kandidátů, kteří byli (na počátku září 2002) lidem nabídnuti, by nejvíce občanů považovalo za dobrého prezidenta Otakara Motejla, s mírným odstupem následuje Petr Pithart, menší okruh příznivců má Václav Klaus. Šance dalších nabízených kandidátů (T.Halík, M.Zeman, I.Wilhelm, R.Zahradník, V.Železný, J.Šiklová) by v přímé volbě byly již výrazně menší. Číst dále


Většina lidí soudí, že prezident by se měl kriticky vyjadřovat k činnosti vlády a stran

Prezident by se podle mínění našich občanů neměl identifikovat se žádnou politickou stranou – měl by být důsledně nadstranický. To si přeje trvale zhruba 90 % lidí. Nadstranická pozice by prezidentovi měla mimo jiné umožnit, aby byl spravedlivým soudcem dění na politické scéně a aby se kriticky vyjadřoval k činnosti vlády a politických stran. Lidí, kteří si přejí, aby prezident kriticky hodnotil dění na naší politické scéně, od posledního roku přibylo – nyní požadují prezidentův kritický přístup k činnosti vlády a stran téměř tři čtvrtiny občanů. Číst dále


Volit prezidenta přímo si přejí stabilně čtyři pětiny občanů

Prezidenta volí u nás obě komory parlamentu, přímá volba hlavy státu je však obvyklá v řadě západoevropských zemí. Je také podporována výraznou většinou našich občanů – pro volbu prezidenta přímým hlasováním voličů se stabilně vyslovuje zhruba 80 % lidí. Mezi různými sociodemografickými skupinami populace jsou v názoru na to, zda by i nás měl být prezident volen přímo, jen velmi malé rozdíly. Poněkud slabší podporu má přímá volba prezidenta mezi podnikateli a právě tak jsou v názoru na tuto otázku mírně váhavější lidé s vysokoškolským vzděláním. Nicméně i u těchto skupin hlas pro přímou volbu bezpečně převládá. Názor na způsob volby nejvyššího představitele státu nedělí ostře ani politické spektrum. I mezi stoupenci ODS, tedy strany, která nejčastěji argumentuje zásadou upevňovat principy parlamentní demokracie a nerozšiřovat prvky demokracie přímé, má hlas pro přímou volbu prezidenta bezpečně převahu. Číst dále


Omezit pravomoci prezidenta by chtěli hlavně komunisté

Jedním z témat předvolební kampaně může být podle některých komentátorů ústavní postavení a způsob volby prezidenta. Prezidentovi důvěřují stabilně od roku 1998 zhruba tři pětiny lidí. Vliv prezidenta na život v ČR hodnotí 60 % lidí jako přiměřený, 11 % občanů si myslí, že prezident má vliv příliš velký a 29 % naopak soudí, že vliv prezidenta na dění v ČR je příliš malý. Tomu odpovídá i zjištění, že záměr omezit pravomoci hlavy státu podporuje menšina, necelé dvě pětiny lidí: Úmysl omezit rozsah pravomocí prezidenta souvisí s důvěrou v hlavu státu. Nejčastěji se proto k myšlence změnit ústavu a omezit prezidentské pravomoci hlásí stoupenci KSČM. Nejmenší podporu by takový záměr měl v řadách stoupenců stran, které tvoří čtyřkoalici. Číst dále