Stranické preference

V listopadu 2005 pokračuje již třetím měsícem tendence sbližující preference ODS a ČSSD. ODS zvolna ztrácí a ČSSD postupně nabírá na popularitě. Data naznačují i dílčí přesuny hlasů na levici: zatímco preference ČSSD rostou, preference KSČM klesají. Postavení komunistů na podzim 2005 je nejhorší od ledna roku 2003. Pokles zaznamenala i KDU-ČSL.

Stranické preference

Pohled na preference počátkem října 2005 nepřináší žádné velké překvapení. ODS stabilně stojí v čele žebříčku, následována ČSSD a komunisty. STRANICKÉ PREFERENCE STEM – ŘÍJEN 2005 Ve dnech 1. 10. – 7. 10. 2005 provedl STEM výzkum na rozsáhlém souboru 1540 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Pohled na preference počátkem října 2005 nepřináší žádné velké překvapení.

Stranické preference

Ve dnech 1. 9. – 9. 9. 2005 provedl STEM výzkum na rozsáhlém souboru 1669 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. STRANICKÉ PREFERENCE STEM – ZÁŘÍ 2005 Ve dnech 1. 9. – 9. 9. 2005 provedl STEM výzkum na rozsáhlém souboru 1669 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Stranické preference na počátku prázdnin ukázaly na výrazné zlepšení pozice ČSSD.

Stranické preference – červenec 2005

Stranické preference STEM v červenci ukazují výrazné zlepšení pozice ČSSD na naší politické scéně. ODS si nadále drží své vedoucí postavení, sociální demokracie se však dostává na druhé místo a předstihuje po dlouhé době opět KSČM. Naposledy byla ČSSD před komunisty v říjnu 2004, přes dvacet procent dosáhla naposledy v první polovině roku 2003. Červencová data neukazují žádnou změnu u KDU-ČSL a US-DEU.

Stranické preference – červen 2005

Stranické preference STEM v červnu ukazují, že výkyv způsobený politickou krizí byl překonán a strany se vracejí ke svým obvyklým hodnotám. Vládní ČSSD si polepšila, dosud však nedostihla druhou KSČM. Žebříčku preferencí vévodí suverénně ODS, i když nedosahuje takových výsledků jako před několika měsíci. Oživení přízně není patrné u KDU-ČSL a US-DEU. Z malých stran si poměrně dobře vede Strana zelených.

Stranické preference – květen 2005

Stranické preference v první dekádě května nepřinášejí změnu v pořadí preferencí jednotlivých stran. Na samotných výsledcích se však výrazně ukazuje rozkolísaná situace ukončované vládní krize. Občané zvýšenou měrou vyjadřují nad současným stavem své rozpaky a daleko častěji než jindy nejsou ochotni jmenovat žádnou preferovanou stranu. Větší podíl lidí, kteří uvádějí variantu „žádnou stranu“ se odráží ve snížení preferencí všech politických stran.