STEM: PREZIDENTSKÉ VOLBY 2023

Výzkumný ústav STEM zpracoval k prezidentským volbám několik výzkumů.Šlo o volební modely před prvním kolem v prosinci a na začátku ledna a volební model před druhým kolem. Tyto analýzy a volební modely STEM realizoval pro CNN Prima News.Výzkumy se vždy uskutečnily na mimořádně rozsáhlém souboru dotázaných (přes 2000 respondentů), který reprezentuje dospělou populaci ČR.