Popularita stranických osobností v září 2020

Ve výzkumu z první poloviny září je Jan Hamáček pozitivně hodnocen výrazně vyšším podílem občanů než v posledním šetření, což znamená pozici nejlépe hodnoceného politika. Jen s mírným odstupem následuje dosud dlouhodobě stabilně první Andrej Babiš. Třetím v pořadí je Adam Vojtěch. Mezi šest nejlépe hodnocených politických osobností dále patří Jana Maláčová, Ivan Bartoš a Alena Schillerová. V porovnání s lednem 2020 se znalost logicky nejvíce zvýšila u ministrů často vystupujících v souvislosti s řešením koronavirové krize: u A. Vojtěcha, K. Havlíčka a R. Plagy. Nejméně známým členem vlády je stále ministr obrany Lubomír Metnar.

Číst dále

Popularita stranických osobností v lednu 2020

Andrej Babiš je stále nejlépe hodnoceným českým politikem. Jeho odstup od druhého místa se však díky stále se zlepšujícímu hodnocení ministryně financí Aleny Schillerové snížil. Do pětice nejlépe hodnocených politických osobností dále patří Jana Maláčová, Ivan Bartoš a Lubomír Zaorálek. Nejméně známým členem vlády je ministr obrany Lubomír Metnar. V porovnání s říjnem 2019 se významněji zvýšil podíl příznivých názorů u bývalého předsedy KDU-ČSL Marka Výborného, dále u ministra Karla Havlíčka a předsedy Pirátů Ivana Bartoše.

Číst dále

Popularita stranických osobností v říjnu 2019

Andrej Babiš je stále nejlépe hodnoceným českým politikem, jeho popularita se oproti předchozím výzkumům zvýšila. V porovnání s minulým šetřením z června 2019 se mírně zvýšil podíl pozitivních hodnocení u Aleny Schillerové, Jany Maláčové a Marie Benešové, kterým tedy patří přední místa pomyslného žebříčku. Mezi nejlépe hodnocenými politiky je také Lubomír Zaorálek. Nejméně známým členem vlády je stále ministr dopravy Vladimír Kremlík. V porovnání s červnem 2019 se významněji snížil podíl příznivých názorů u Ivana Bartoše, Richarda Brabce a Vojtěcha Filipa.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 11. až 25. října 2019. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1002 respondentů. Na výzkumu pracovalo 225 tazatelů (PAPI, CAPI). Výzkumná série TRENDY je hrazena jen z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM.

Do výzkumu politických osobností, který STEM uskutečnil v říjnu, byli zařazeni všichni členové vlády a také předsedové parlamentních stran.

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš je nejlépe hodnoceným politikem s poměrně výrazným náskokem před ostatními politickými osobnostmi, příznivě jej vidí více než polovina občanů (52 %). Uvedený podíl je vyšší než v předchozích měsících. Na druhém místě je stejně jako v minulém průzkumu ministryně financí Alena Schillerová (43 % příznivých hodnocení). Další v pořadí jsou ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, jejíž hodnocení se (podobně jako u A. Schillerové) stále zlepšuje, a ministr kultury Lubomír Zaorálek (39 %). Jen s mírným odstupem následuje ministryně spravedlnosti Marie Benešová (36 %). Z pětice nejlépe hodnocených politických osobností vypadli předseda Pirátů Ivan Bartoš a předseda SPD Tomio Okamura.

Politici s nejvyšším podílem příznivých hodnocení v říjnu 2019

„Jaký je Váš názor na následující politické osobnosti?“

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 10/2019, 1002 respondentů

Andrej Babiš zaznamenal oproti červnovému průzkumu zvýšení podílu příznivých hodnocení, což znamená, že opět je tábor jeho příznivců početnější než tábor jeho odpůrců (52 % versus 48 %).

V porovnání s předchozími průzkumy se dále zlepšuje hodnocení ministryň Aleny Schillerové a Jany Maláčové, což pro ně znamená umístění na předních místech pomyslného žebříčku.

Stejně jako ministryně Maláčová je hodnocen ministr kultury Lubomír Zaorálek. Pozitivně jej vnímají téměř dvě pětiny dotázaných, což je vyšší podíl než ve výzkumu z listopadu 2017, kdy byl naposledy Zaorálek zařazen do průzkumu na pozici ministra zahraničních věcí.

Oproti minulému šetření v červnu 2019 je poněkud lépe hodnocena také Marie Benešová.

Hodnocení ostatních členů vlády se příliš nezměnilo. Jen mírně se zvýšil podíl pozitivních hodnocení ministra zemědělství Miroslava Tomana a ministra dopravy Vladimíra Kremlíka. Stále však jsou mezi posledními na pomyslném žebříčku. Jediným ministrem hodnoceným hůře než v červnu je ministr životního prostředí Richard Brabec, nepotvrdil se tedy u něj nárůst pozitivního hodnocení zaznamenaný v červnovém šetření.

Předseda ČSSD a ministr obrany Jan Hamáček má u veřejnosti stabilní postavení, třetina dotázaných na něj má příznivý názor.

Nejméně známým členem vlády je stále ministr dopravy Vladimír Kremlík, kterého stále nezná téměř polovina dotázaných (49 %), i když jeho známost se pomalu zvyšuje. Málo známými ministry jsou také ministr obrany Lubomír Metnar (nezná jej 48 %) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (43 %). Oproti červnu se zlepšila známost ministra školství Roberta Plagy a ministra zemědělství Miroslava Tomana, stále je však více než třetina dotázaných nezná.

Zastavme se dále u opozičních politiků. V minulých průzkumech byl stabilně hodnocen předseda Pirátů Ivan Bartoš. Aktuální průzkum však ukazuje snížení podílu příznivých názorů na předsedu Pirátů o 5 procentních bodů na hodnotu 34 %, což je v časové řadě nejnižší podíl.

Poměrně stabilně jsou hodnoceni předseda SPD Tomio Okamura (33 % příznivých názorů), předseda ODS Petr Fiala (25 %) a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil (23 %). Mírně se snížil podíl pozitivních názorů na předsedu KSČM Vojtěcha Filipa (23 %). Žádné významné posuny v podílu pozitivních hodnocení nepozorujeme u šéfů opozičních stran, kteří jsou ve funkci od jara letošního roku, tedy předsedy STAN Víta Rakušana (22 %) a předsedy KDU-ČSL Marka Výborného
(18 %). V případě M. Výborného se pouze mírně zlepšila míra jeho znalosti mezi dotázanými, stále však jej téměř dvě pětiny (39 %) neznají. Podobný podíl občanů nezná i V. Rakušana (38 %). Ostatní předsedové opozičních stran jsou na tom se znalostí samozřejmě výrazně lépe.

Dlouhodobý vývoj popularity jednotlivých politiků

Žebříček popularity politických osobností

Procentuální podíl souhrnu hodnocení „velmi příznivý“ + „spíše příznivý“ (+, žlutý sloupec),

v aktuálním průzkumu také podíl lidí, kteří politika/političku neznají (šedý sloupec označený „?“)

Poř Osobnost 2015 2016 2017 2018 2019 
V. IX. XII. III. V. X. I. IV. XI. II. VI. X. I. VI.  X.+ X. ?
1 A. Babiš 59 64 61 56 60 58 57 56 52 48 47 50 48 45 52 0
2 A.Schillerová 30 36 40 43 19
3 J. Maláčová 23 32 37 39 16
4 L. Zaorálek 37 38 40 41 43 33 38 42 27 39 8
5 M. Benešová 34 36 13
6 A. Vojtěch 27 29 34 34 31
7 I. Bartoš 44 36 36 41 41 39 34 4
8 T. Okamura 33 29 37 34 38 38 37 40 43 35 35 36 32 35 33 4
9 J. Hamáček 28 29 28 27 31 24 27 27 33 30 30 34 32 32 10
10 R. Brabec 24 26 27 25 30 24 28 30 32 30 35 31 28
11 K. Dostálová 20 24 27 26 37
12 P. Fiala 18 22 21 19 24 21 20 23 34 25 30 29 28 27 25 11
13 R. Plaga 14 20 24 24 38
14 K. Havlíček 24 24 43
15 J. Pospíšil 25 24 28 25 26 25 23 15
16 T. Petříček 14 20 21 23 33
17 V. Filip 27 27 27 29 33 30 27 27 31 27 33 23 27 27 23 8
18 V. Rakušan 14 17 25 22 38
19 L. Metnar 15 15 20 21 48
20 M. Toman 15 17 17 21 36
21 M. Výborný 18 18 39
22 V. Kremlík 14 17 49

Pozn.: Tučně jsou vyznačena jména politiků, kteří si v porovnání s předchozím průzkumem alespoň o 3 procentní body polepšili, kurzívou zapsaní si nejméně o 3 procentní body pohoršili. Pořadí politiků v žebříčku je dáno procentní hodnotou součtu příznivých hodnocení a známostí politika.

Pramen: STEM, Trendy 2015-2019


Popularita stranických osobností v červnu 2019

Andrej Babiš zůstává nejlépe hodnoceným českým politikem, jeho popularita však dále oslabuje. Podíl jeho odpůrců je již znatelně vyšší než podíl jeho sympatizantů. Dvě pětiny veřejnosti pozitivně hodnotí Alenu Schillerovou (její hodnocení se dále zlepšuje) a Ivana Bartoše. Další zvyšování podílu příznivých názorů dále pozorujeme u Jany Maláčové, pak také u Richarda Brabce, Adama Vojtěcha a Kláry Dostálové. Nejméně známým členem vlády je koncem dubna jmenovaný ministr dopravy V. Kremlík. Z déle působících ministrů jsou velmi málo známi ministr obrany L. Metnar, ministr školství R. Plaga a ministr kultury A. Staněk (nezná je zhruba polovina dotázaných).

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 14. až 30. června 2019. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1004 respondentů. Na výzkumu pracovalo 253 tazatelů (PAPI, CAPI). Výzkumná série TRENDY je hrazena jen z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM.

Do výzkumu politických osobností, který se uskutečnil v druhé polovině měsíce června, byli zařazeni všichni členové vlády a také předsedové parlamentních stran.

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zůstává nejlépe hodnoceným politikem, příznivě jej vidí necelá polovina občanů (45 %), jeho náskok před ostatními zkoumanými politickými osobnostmi je ovšem nižší než v minulosti. Na druhém místě je ministryně financí Alena Schillerová (40 % příznivých hodnocení), jen s minimálním odstupem je třetí v pořadí předseda Pirátů Ivan Bartoš (39 %). Dále se zlepšuje hodnocení ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Obdobný podíl příznivých hodnocení mají předseda SPD Tomio Okamura a ministr životního prostředí Richard Brabec.

Politici s nejvyšším podílem příznivých hodnocení v červnu 2019

„Jaký je Váš názor na následující politické osobnosti?“

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 6/2019, 1004 respondentů

Andrej Babiš zaznamenal oproti lednovému průzkumu mírné oslabení podílu příznivých hodnocení a tábor jeho odpůrců začíná mít výraznější převahu nad táborem sympatizantů. Na začátku roku byl poměr příznivých hodnocení vůči nepříznivým 48 % versus 51 %. Nyní je to 45 % versus 54 %. Průzkum se uskutečnil po zveřejnění auditů Evropské komise na dotace pro Agrofert a v období veřejných protestů vůči premiérovi Babišovi. Dodejme ovšem, že mezi sympatizanty hnutí ANO pozice premiéra zůstává stabilní, téměř všichni jej hodnotí pozitivně.

V porovnání s lednovým průzkumem je nyní lepší hodnocení ministryň Aleny Schillerové a Jany Maláčové, což pro ně znamená umístění na předních místech pomyslného žebříčku. V posledních měsících je stabilně hodnocen předseda Pirátů Ivan Bartoš. Celkem neměnné je také hodnocení Tomia Okamury (po menším výkyvu v lednu je nyní hodnocen stejně jako v minulém roce).

Oproti minulému šetření z počátku roku se kromě již uvedených ministryň mírně zlepšilo rovněž hodnocení ministra životního prostředí Richarda Brabce, ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové. Poněkud lepší je dále hodnocení ministra školství Roberta Plagy, ministra obrany Lubomíra Metnara a ministra kultury Antonína Staňka, stále však v jejich případě podíl pozitivních názorů nepřesahuje čtvrtinu a znamená umístění v dolní části pomyslné hierarchie. Svou roli ve zvyšování podílu příznivých názorů na uvedené ministry hraje zlepšování jejich znalosti (i když v případě Plagy, Metnara a Staňka uvádí téměř polovina veřejnosti, že je nezná).

Málo známými ministry jsou také ministr zemědělství Miroslav Toman (nezná jej 44 %), ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (47 %) a nejméně známým je ministr dopravy Vladimír Kremlík (60 %).

Předseda ČSSD a ministr obrany Jan Hamáček je hodnocen poměrně stabilně, třetina veřejnosti na něj má příznivý názor.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová, vůči které se kriticky vymezovaly demonstrace organizované spolkem Milion chvilek pro demokracii, je vnímána pozitivně třetinou občanů (naopak polovina lidí na ni má negativní názor). Nepřekvapí, že přestože je ve funkci „nováčkem“ (podobně jako K. Havlíček a V. Kremlík), zná ji jasná většina dotázaných (nezná pouze 13 %, u zmiňovaných ministrů je tento podíl výrazně vyšší).

Zastavme se dále u opozičních politiků (již jsme zmínili I. Bartoše a T. Okamuru). Vzhledem ke změnám ve vedení KDU-ČSL a STAN byli nově do průzkumu zařazeni Marek Výborný a Vít Rakušan. U obou je poměrně vysoká míra neznalosti (46 %, resp. 40 %). Předsedu STAN V. Rakušana hodnotí pozitivně čtvrtina veřejnosti (což je stejný podíl jako v případě jeho předchůdce ve funkci P. Gazdíka). Na předsedu KDU-ČSL M. Výborného má příznivý názor necelá pětina dotázaných (18 %, nepříznivý 36 %). Jeho předchůdce Pavel Bělobrádek byl pro veřejnost známější, a tím pádem jej sice pozitivně vnímal vyšší podíl respondentů (26 %), ovšem na druhou stranu u něj byl vysoký podíl jeho odpůrců (65 %).

U ostatních předsedů opozičních stran nepozorujeme žádné významné posuny v jejich hodnocení. Stabilně zhruba čtvrtina veřejnosti pozitivně hodnotí předsedu ODS Petra Fialu (27 %), předsedu KSČM Vojtěcha Filipa (27 %) a předsedu TOP 09 Jiřího Pospíšila (25 %). V celkovém pohledu je tedy hodnocení předsedů ODS, KSČM, TOP 09 a STAN velmi podobné.

Dlouhodobý vývoj popularity jednotlivých politiků

Žebříček popularity politických osobností

Procentuální podíl souhrnu hodnocení „velmi příznivý“ + „spíše příznivý“ (+, žlutý sloupec), v aktuálním průzkumu také podíl lidí, kteří politika/političku neznají (šedý sloupec označený „?“)

Poř Osobnost 2015 2016 2017 2018 2019 
III. V. IX. XII. III. V. X. I. IV. XI. II. VI. X. I. VI.+  VI. ?
1 A. Babiš 64 59 64 61 56 60 58 57 56 52 48 47 50 48 45 1
2 A.Schillerová 30 36 40 26
3 I. Bartoš 44 36 36 41 41 39 5
4 J. Maláčová 23 32 37 19
5 T. Okamura 30 33 29 37 34 38 38 37 40 43 35 35 36 32 35 3
6 R. Brabec 23 24 26 27 25 30 24 28 30 32 30 35 27
7 M. Benešová 34 13
8 A. Vojtěch 27 29 34 38
9 J. Hamáček 28 28 29 28 27 31 24 27 27 33 30 30 34 32 12
10 P. Fiala 16 18 22 21 19 24 21 20 23 34 25 30 29 28 27 11
11 K. Dostálová 20 24 27 40
12 V. Filip 26 27 27 27 29 33 30 27 27 31 27 33 23 27 27 9
13 J. Pospíšil 25 24 28 25 26 25 16
14 V. Rakušan 14 17 25 40
15 K. Havlíček 24 47
16 R. Plaga 14 20 24 47
17 T. Petříček 14 20 21 36
18 L. Metnar 15 15 20 51
19 A. Staněk 11 14 19 46
20 M. Toman 15 17 17 44
21 M. Výborný 18 46
22 V. Kremlík 14 60

Pozn.: Tučně jsou vyznačena jména politiků, kteří si v porovnání s předchozím průzkumem alespoň o 3 procentní body polepšili, kurzívou zapsaní si nejméně o 3 procentní body pohoršili. Pořadí politiků v žebříčku je dáno procentní hodnotou součtu příznivých hodnocení a známostí politika.

Pramen: STEM, Trendy 2015-2019


Popularita stranických osobností v říjnu 2018

Andrej Babiš je i v říjnu nejlépe hodnoceným českým politikem. Zdá se, že určité oslabování jeho popularity, patrné v první polovině roku, se zastavilo. Přesto jeho osobnost stále rozděluje českou veřejnost na vyrovnané tábory sympatizantů a odpůrců. Druhé pořadí obsadil Ivan Bartoš. Na třetím místě v pořadí je Tomio Okamura. Z řadových členů vlády jsou nejlépe hodnoceni její členové se zkušeností již z působení ve vládě premiéra Sobotky: Dan Ťok a Richard Brabec. U většiny nových členů vlády (nikterak překvapivě) zjišťujeme vysoký podíl lidí, kteří současné ministry a ministryně zatím neznají.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 9. až 24. října 2018. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1011 respondentů. Na výzkumu pracovalo 224 tazatelů (PAPI, CAPI). Výzkumná série TRENDY je hrazena jen z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM.

Do říjnového výzkumu politických osobností byli zařazeni všichni členové vlády a také předsedové parlamentních stran. Názory na řadu současných ministrů a ministryň jsou v průzkumu STEM zjišťovány poprvé od jejich jmenování. Ukazuje se, že míra jejich znalosti veřejností je v mnoha případech zatím velmi nízká.

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš je stále nejlépe hodnoceným politikem, příznivě jej vidí polovina občanů, což je o něco více než v červnu tohoto roku (dodejme ovšem, že téměř polovina lidí premiéra naopak hodnotí negativně). S určitým odstupem druhým v pořadí je předseda Pirátů Ivan Bartoš, jehož popularita je rovněž mírně vyšší než v posledním průzkumu. Poměrně vyrovnané je postavení na dalších místech pomyslného žebříčku: třetí je předseda SPD Tomio Okamura, čtvrtý je ministr dopravy Dan Ťok, pátý je místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. Na šestém místě jsou se shodným součtem podílu příznivých hodnocení ministryně financí Alena Schillerová a předseda ČSSD Jan Hamáček.

Politici s nejvyšším podílem příznivých hodnocení v říjnu 2018

„Jaký je Váš názor na následující politické osobnosti?“

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 10/2018, 1011 respondentů

Z uvedeného grafu je patrné rozporné hodnocení Tomio Okamury. Na jedné straně jej na třetí místo žebříčku vyneslo spíše váhavé pozitivní hodnocení více než třetiny obyvatel, pro celou třetinu jiných obyvatel je však zcela nepřijatelný. Takto předsedu SPD veřejnost hodnotí dlouhodobě, v letošním roce je jeho hodnocení stabilní.

Nejvyšší podíl nepříznivých názorů zjišťujeme u předsedy KSČM Vojtěcha Filipa (v součtu „spíše“ + „zcela nepříznivý“ 66 %). Jeho hodnocení se navíc od června zhoršilo, podíl pozitivních názorů klesl o deset procentních bodů. Je možné, že svou roli v této změně může hrát spolupráce s hnutím ANO a ČSSD na půdě Poslanecké sněmovny.

Z členů vlády (ponecháme-li stranou premiéra Babiše) mají nejvyšší podíl příznivých hodnocení ministr dopravy Dan Ťok a ministr životního prostředí Richard Brabec, u nichž však musíme vzít v úvahu, že nejsou „nováčky“ na ministerských postech a veřejnost je již delší dobu zná (a tedy hodnotí). V případě ministryně financí A. Schillerové a ministra zdravotnictví A. Vojtěcha je patrný potenciál pro příznivé hodnocení. Již nyní je pozitivně vnímá zhruba třetina, resp. čtvrtina veřejnosti, přičemž ale zhruba polovina dotázaných je zatím nezná. Další ministry a ministryně Babišovy vlády nezná více než polovina veřejnosti. Nejméně známý je ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (68 % lidí jej nezná) a ministryně průmyslu Marta Nováková (67 %). Pro další ministry a ministryně platí, že je pozitivně vnímá jen o něco více než desetina dotázaných (a negativní hodnocení tak celkem jasně převažují nad pozitivními): patří sem ministr obrany L. Metnar, ministr zemědělství M. Toman, ministr školství R. Plaga, ministr zahraničních věcí
T. Petříček, ministr kultury A. Staněk.

Zaměřme se nyní na předsedy opozičních stran. Hodnocení předsedů Pirátů, SPD a KSČM jsme uvedli výše. Předsedu ČSSD Jana Hamáčka, předsedu KDU-ČSL Pavla Bělobrádka a předsedu ODS Petra Fialu hodnotí pozitivně necelá třetina respondentů. Zhruba čtvrtina lidí má pozitivní názor na lídra hnutí STAN Petra Gazdíka (stále jej ovšem čtvrtina dotázaných nezná). Čtvrtina občanů příznivě hodnotí předsedu TOP 09 Jiřího Pospíšila, jeho postavení se od června 2018 jen mírně zhoršilo.

Stručně ještě zmíníme, jak si stojí předsedové největších stran u různých skupin obyvatel. Uvnitř obcí příznivců vlastní strany má nejpevnější podporu T. Okamura, následován I. Bartošem a A. Babišem. Výrazně nejslabší postavení mezi příznivci vlastní strany má J. Hamáček.

Pro A. Babiše je důležitá podpora v menších obcích a u starších občanů. U I. Bartoše je tomu přesně naopak. Také Petr Fiala získává podporu spíše ve větších městech, a to především mezi lidmi středního věku. Jeho hodnocení se zlepšuje s výší vzdělání respondenta. Nepřekvapí, že představitelé levice, J. Hamáček a zvláště V. Filip, jsou závislí na podpoře nejstarší věkové skupiny. Zatímco ocenění V. Filipa s výší vzdělání výrazně klesá, J. Hamáček dosahuje u různých vzdělanostních skupin obdobného hodnocení. Tomio Okamura je slabě hodnocen mezi občany s vysokoškolským vzděláním. Možná překvapí, že je o něco lépe přijímán mezi ženami než mezi muži, jinak z hlediska dalších sociodemografických hledisek nemá specifický profil.

Dlouhodobý vývoj popularity jednotlivých politiků

Žebříček popularity politických osobností

Procentuální podíl souhrnu hodnocení „velmi příznivý“ + „spíše příznivý“ (+, žlutý sloupec),

v aktuálním průzkumu také podíl lidí, kteří politika/političku neznají (šedý sloupec označený „?“)

Pozn.: Tučně jsou vyznačena jména politiků, kteří si v porovnání s předchozím průzkumem alespoň o 3 procentní body polepšili, kurzívou zapsaní si nejméně o 3 procentní body pohoršili. Pořadí politiků v žebříčku je dáno procentní hodnotou součtu příznivých hodnocení a známostí politika.

Pramen: STEM, Trendy 2015-2018


Popularita předsedů parlamentních stran v únoru 2018

Andrej Babiš je nejlépe hodnoceným předsedou parlamentních stran (48 % pozitivních hodnocení). Více než třetina občanů má pozitivní názor na předsedu Pirátů Ivana Bartoše. Podobný podíl veřejnosti oceňuje předsedu SPD Tomio Okamuru. Jen mírně nižší je podíl pozitivních názorů u předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Zbývající předsedy parlamentních stran, Vojtěcha Filipa, Pavla Bělobrádka, Petra Fialu, Jiřího Pospíšila a Petra Gazdíka, příznivě hodnotí vždy zhruba čtvrtina dotázaných občanů.

 

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1. až 8. února 2018. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1028 respondentů.

Do únorového průzkumu STEM zařadil otázku na hodnocení předsedů politických stran, které byly v parlamentních volbách zvoleny do Poslanecké sněmovny.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš je nejpopulárnějším předsedou parlamentních stran, pozitivně jej hodnotí téměř polovina dotázaných občanů (48 %). Více než třetina veřejnosti má pozitivní názor na předsedu Pirátů Ivana Bartoše (36 %) nebo předsedu SPD Tomio Okamuru (35 %). Třetina občanů vidí pozitivně nového předsedu ČSSD Jana Hamáčka (33 %). Je třeba připomenout, že průzkum se uskutečnil ještě před mimořádným sjezdem ČSSD, na kterém byl J. Hamáček zvolen předsedou strany.

Jen velmi malé jsou rozdíly mezi dalšími hodnocenými předsedy politických stran, odstupy představují jen jednotky procentních bodů. Podobnou míru pozitivních hodnocení tedy mají předseda KSČM Vojtěch Filip (28 %), předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek (27 %), předseda ODS Petr Fiala (25 %), předseda TOP 09 Jiří Pospíšil (24 %) a předseda hnutí STAN Petr Gazdík (24 %).

Při pohledu na výsledky z předchozích průzkumů STEM (viz tabulka na třetí straně) je patrné, že popularita Andreje Babiše postupně oslabuje, přesto tabulku předsedů parlamentních stran v únoru vede s více jak deseti procentním náskokem.

Je ovšem nutné dodat, že ve srovnání s průzkumem po volbách do PS, který STEM uskutečnil počátkem listopadu 2017, je podíl pozitivních hodnocení nižší u téměř všech předsedů parlamentních stran. Hodnocení Jiřího Pospíšila zůstalo stejné jako v listopadu, kdy sběr dat probíhal ještě před jeho zvolením za předsedu TOP 09. Současný předseda ČSSD Jan Hamáček nebyl do listopadového průzkumu zařazen (vzhledem k jeho tehdejší pozici ve straně), ale máme možnost sledovat jeho hodnocení v předchozích průzkumech, ve kterých byl příležitostně začleněn z titulu své funkce předsedy Poslanecké sněmovny. Ukazuje se, že únorové hodnocení Jana Hamáčka je jeho nejlepším zjištěným výsledkem v průzkumech STEM.

V porovnání s listopadovým průzkumem, ale i dalšími výzkumy popularity v letech 2016/17, se nejvýraznější snížila míra pozitivních názorů u předsedy hnutí STAN Petra Gazdíka.

Pramen: STEM, Trendy 2/2018, 1028 respondentů

Pořadí politiků v grafu je dáno přesnou procentní hodnotou součtu příznivých hodnocení (na 1 desetinné místo).

Vývoj popularity předsedů parlamentních stran

Procentuální podíl souhrnu hodnocení „velmi příznivý názor“ + „spíše příznivý názor“ (v %)

Poř. Osobnost 2014 2015 2016 2017 2018
I. III. V. X. I. III. V. IX. XII. III. V. X. I. IV. XI. II.
1. A. Babiš 59 62 66 71 72 64 59 64 61 56 60 58 57 56 52 48
2. I. Bartoš 44 36
3. T. Okamura 58 52 48 49 46 30 33 29 37 34 38 38 37 40 43 35
4. J. Hamáček 29 28 28 29 28 27 31 24 27 27 33
5. V. Filip 33 29 31 31 31 26 27 27 27 29 33 30 27 27 31 28
6. P. Bělobrádek 31 35 36 39 40 38 39 39 35 36 36 35 34 34 30 27
7. P. Fiala 23 19 22 22 19 16 18 22 21 19 24 21 20 23 34 25
8. J. Pospíšil 40 25 24
9. P. Gazdík 25 25 26 23 22 23 23 21 30 31 33 30 39 24

Pozn.: Tučně jsou vyznačena jména politiků, kteří si v porovnání s předchozím průzkumem alespoň o 3 procentní body polepšili, kurzívou zapsaní si nejméně o 3 procentní body pohoršili.

Pořadí politiků v žebříčku je dáno přesnou procentní hodnotou součtu příznivých hodnocení (na 1 desetinné místo).

Pramen: STEM, Trendy 2014-2018

Jaká je popularita předsedů parlamentních stran v táborech sympatizantů jednotlivých stran? Možnosti analýzy jsou bohužel limitovány poměrně nízkým zastoupením stoupenců některých stran mezi účastníky průzkumu, takže je třeba následující informace brát pouze jako orientační údaje.

Mezi příznivci „vlastní“ strany je nejlépe hodnocen A. Babiš sympatizanty hnutí ANO (97 % pozitivních názorů). Na devadesátiprocentní úrovni je dále hodnocení P. Fialy u stoupenců ODS, T. Okamury u SPD a I. Bartoše u Pirátů. Postavení J. Pospíšila mezi sympatizanty TOP 09 je zatím méně jednoznačné a zhruba čtvrtina z nich jej nehodnotí příznivě.

Andreje Babiše dále pozitivně hodnotí zhruba polovina stoupenců KSČM a SPD. Podobně Tomia Okamuru oceňují také příznivci ANO a KSČM. U Vojtěcha Filipa tato vazba neplatí, poněkud častěji jej vidí pozitivně pouze příznivci SPD a ČSSD.

Analýza naznačuje, že mezi sympatizanty stran tzv. Demokratickém bloku (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN) funguje určitá sounáležitost projevující se v pozitivním hodnocení předsedů daných stran. Poměrně vysokou míru ocenění mezi příznivci těchto stran má i Ivan Bartoš.

Pro Jana Hamáčka je charakteristická podpora ze strany sympatizantů KDU-ČSL a KSČM.


Popularita politických osobností v dubnu 2017

Andrej Babiš je stále nejlépe hodnoceným českým politikem. Oproti lednovému výzkumu se mírně zhoršilo hodnocení M. Stropnického a B. Sobotky, čímž se potvrdil odstup mezi těmito (dříve podobně hodnocenými) politiky. Naopak mírně vyšší podíl příznivých názorů zjišťujeme především u K. Valachové, L. Zaorálka, D. Ťoka a M. Jurečky. Mezi opozičními politiky zaznamenali zlepšení hodnocení T. Okamura a P. Fiala.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 6. až 14. dubna 2017. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1033 respondentů.

Výzkum popularity STEM se již od roku 1993 zaměřuje na předsedy či místopředsedy parlamentních politických stran a rovněž na všechny členy české vlády.

Předseda hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš zůstává i přes mírný pokles pozitivních názorů za poslední půlrok stále s výrazným odstupem nejpopulárnější osobností české politické scény. Druhým v pořadí je ministr obrany Martin Stropnický. Na třetí místo se posunul ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Na dalších místech jsou již odstupy mezi politiky malé. Zvýšení podílu příznivých názorů přineslo Tomio Okamurovi pozici na čtvrtém místě. Stejný podíl pozitivních hodnocení zjišťujeme u ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a premiéra Bohuslava Sobotky. Hodnocení předsedy vlády se od posledního výzkumu poněkud zhoršilo a znamená pro něj pokles z předních míst žebříčku.

Politici s nejvyšším podílem příznivých hodnocení v dubnu 2017

„Jaký je Váš názor na následující politické osobnosti?“

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 4/2017

V porovnání s výzkumem na počátku roku zjišťujeme horší hodnocení kromě Bohuslava Sobotky dále pouze u Martina Stropnického, jehož pozici v žebříčku to ovšem na rozdíl od premiéra nezměnilo.

Řada členů vlády je nyní hodnocena lépe než v lednu. Nejvyšší nárůst podílu pozitivních názorů pozorujeme u ministryně školství K. Valachové, která je tak hodnocena nejlépe od svého nástupu do funkce. Dále se zlepšilo hodnocení L. Zaorálka, D. Ťoka, M. Jurečky a R. Pelikána. V případě ministra zemědělství a ministra spravedlnosti jde podobně jako u Valachové o jejich dosavadní maxima.

Poněkud lépe než pro něj v prvním šetření je hodnocen také ministr zdravotnictví M. Ludvík.

Hodnocení místopředsedy vlády P. Bělobrádka je stabilní, ovšem kvůli lepšímu hodnocení některých členů vlády předseda KDU-ČSL klesl v žebříčku z devátého na třinácté místo.

V porovnání s lednem je dále beze změn hodnocení M. Chovance, M. Marksové, R. Brabce a
D. Hermana. Jen mírně se zlepšilo hodnocení dosud málo známého člena vlády J. Chvojky.

Služebně nejmladšího člena vlády J. Havlíčka nezná více než polovina veřejnosti. Pozitivně jej hodnotí 15 % (což je stejné hodnocení jako v případě J. Chvojky).

Pokud se zaměříme na politiky opozičních stran, je třeba upozornit na mírně zlepšené hodnocení T. Okamury (SPD), které pro něj znamená návrat na přední místa žebříčku popularity (i když
40 % pozitivních názorů je stále vzdáleno jeho maximu). V podobné míře jako u Okamury se zlepšilo také hodnocení předsedy ODS P. Fialy, ovšem posun v žebříčku mu to nepřineslo.

Bez významných změn zůstal podíl pozitivních názorů na V. Filipa (KSČM) a M. Kalouska (TOP 09). Mírný pokles příznivých hodnocení zjišťujeme u předsedy hnutí STAN P. Gazdíka.

Po delší době STEM zařadil do průzkumu předsedu poslaneckého klubu Úsvitu M. Černocha, kterého nyní hodnotí pozitivně pětina populace, což je lepší výsledek než při posledních šetřeních.

Dlouhodobý vývoj popularity jednotlivých politiků

Žebříček popularity politických osobností

Procentuální podíl souhrnu hodnocení „velmi příznivý“ + „spíše příznivý“ (+),

v aktuálním průzkumu také podíl lidí, kteří politika/političku neznají (sloupec označený „IV. ?“)

Poř. Osobnost 2014 2015 2016 2017 2017
I. III. V. X. I. III. V. IX. XII. III. V. X. I. IV. + IV. ?
1 A. Babiš 59 62 66 71 72 64 59 64 61 56 60 58 57 56 1
2 M. Stropnický 54 55 57 55 52 51 50 56 51 51 43 51 48 4
3 L. Zaorálek 43 40 35 39 41 40 38 38 40 41 43 33 38 42 7
4 T. Okamura 58 52 48 49 46 30 33 29 37 34 38 38 37 40 3
5 K. Šlechtová 28 28 28 30 30 34 36 31 38 39 24
6 B. Sobotka 56 56 51 56 63 54 58 56 56 50 53 42 42 39 3
7 M. Chovanec 24 28 37 41 46 39 42 46 53 50 52 30 37 38 9
8 M. Marksová 21 32 31 31 31 33 34 35 35 40 32 38 38 16
9 D. Ťok 30 24 31 34 36 35 38 31 33 37 21
10 M. Jurečka 24 24 24 31 33 31 33 32 32 31 35 31 32 36 21
11 J. Faltýnek 31 31 34 33 32 35 29 35 29 31 33 32 32 35 26
12 R. Pelikán 19 20 25 26 27 33 27 32 35 29
13 P. Bělobrádek 31 35 36 39 40 38 39 39 35 36 36 35 34 34 8
14 K. Valachová 24 24 25 28 26 29 34 24
15 P. Gazdík 25 25 26 23 22 23 23 21 30 31 33 30 23
16 R. Brabec 21 22 23 26 25 23 24 26 27 25 30 24 28 30 37
17 V. Filip 33 29 31 31 31 26 27 27 27 29 33 30 27 27 10
18 J. Hamáček 29 28 28 29 28 27 31 24 27 27 32
19 D. Herman 16 16 17 19 21 17 19 20 21 20 22 22 22 24 24
20 M. Ludvík 19 23 46
21 P. Fiala 23 19 22 22 19 16 18 22 21 19 24 21 20 23 17
22 M. Černoch 7 8 10 13 21 39
23 P. Kováčik 26 21 22 24 21 19 19 19 18 20 25 20 18 19 31
24 J. Chvojka 13 15 50
25 J. Havlíček 15 56
26 V. Rakušan 14 61
27 M. Kalousek 16 14 16 14 15 13 13 14 14 13 15 12 12 13 2
28 M. Ženíšek 10 12 10 9 12 52
29 A. Udženija 7 10 9 8 10 54

Pozn.: Tučně jsou vyznačena jména politiků, kteří si v porovnání s předchozím průzkumem alespoň o 3 procentní body polepšili, kurzívou zapsaní si nejméně o 3 procentní body pohoršili.

Pořadí politiků v žebříčku je dáno přesnou procentní hodnotou součtu příznivých hodnocení (na 1 desetinné místo).

Pramen: STEM, Trendy 2014-2017


Popularita politických osobností v lednu 2017

Lednový průzkum STEM ukazuje u většiny členů české vlády zvýšení podílu pozitivních názorů v porovnání s předchozím průzkumem v říjnu 2016. Nejvýrazněji příznivé hodnocení posílilo u M. Stropnického, K. Šlechtové, M. Chovance a M. Marksové. Beze změn zůstalo hodnocení předsedů vládních koaličních stran. Ministr financí A. Babiš je stále nejlépe hodnoceným politikem. Premiér B. Sobotka je na třetím místě za lépe hodnoceným ministrem obrany M. Stropnickým. Místopředseda vlády P. Bělobrádek (i přes stejné hodnocení) klesl na deváté místo žebříčku v důsledku toho, že u některých členů vlády nastalo zlepšení.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 11. až 23. ledna 2017. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1048 respondentů.

Výzkum popularity STEM se již od roku 1993 zaměřuje na předsedy či místopředsedy parlamentních politických stran a rovněž na všechny členy české vlády.

Předseda hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš je stále i přes mírné oslabení pozitivních názorů v posledních měsících nejpopulárnější osobností české politické scény. Na druhém místě je ministr obrany Martin Stropnický, který díky zlepšení hodnocení získal odstup od třetího v pořadí, premiéra Bohuslava Sobotky. Postavení politických osobností na dalších místech pomyslného žebříčku je velmi vyrovnané, veřejnost hodnotí stejně ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou a ministryni práce Michaelu Marksovou. Za touto trojicí mají jen těsný odstup ministr vnitra Milan Chovanec a opoziční politik Tomio Okamura.

Politici s nejvyšším podílem příznivých hodnocení v lednu 2017

„Jaký je Váš názor na následující politické osobnosti?“

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 1/2017, 1048 respondentů

Celkově je možné říci, že podle výsledků lednového průzkumu hodnotí česká veřejnost členy vlády premiéra Bohuslava Sobotky lépe než v říjnu, kdy bezprostředně po krajských volbách byla veřejnost k členům vlády poněkud kritičtější.

V porovnání s říjnem je tedy vyšší podíl příznivých hodnocení u M. Stropnického, K. Šlechtové, M. Marksové, M. Chovance (v jeho případě je však podíl pozitivních názorů stále výrazně nižší než před rokem), R. Pelikána, K. Valachové, R. Brabce a J. Mládka.

Podobné jako v říjnu zůstalo hodnocení A. Babiše, B. Sobotky a P. Bělobrádka, tedy předsedů koaličních stran. V případě premiéra B. Sobotky tedy i lednové šetření potvrdilo pokles popularity zjištěný v říjnu po krajských volbách.

Dále je od října beze změn názor na D. Ťoka, M. Jurečku a D. Hermana.

Nové členy vlády, ministra zdravotnictví M. Ludvíka a ministra pro lidská práva J. Chvojku, nezná třípětinová většina veřejnosti. Tento fakt není překvapením, podobný podíl občanů neznal v době nástupu do funkce např. R. Pelikána nebo K. Šlechtovou (nyní je nezná pouze zhruba třetina dotázaných).

Jediným politikem, jehož hodnocení se poněkud zhoršilo od října 2016, je předseda KSČM Vojtěch Filip.

Předsedové ostatních opozičních stran jsou hodnoceni stabilně, bez významných změn tedy zůstal podíl pozitivních názorů na T. Okamuru (SPD), P. Gazdíka (STAN), P. Fialu (ODS), M. Kalouska (TOP 09) a M. Lidinského (Úsvit). Z předsedů opozičních stran je veřejností nejméně kontroverzně vnímán předseda hnutí Starostů a nezávislých Petr Gazdík, nezná jej 30 %, pozitivně hodnotí 33 % a negativně 37 %.

Místopředsedové TOP 09 a ODS M. Ženíšek a A. Udženija jsou stále málo známými osobnostmi, více než polovina dotázaných je nezná. Po delší době STEM zařadil do průzkumu předsedu poslaneckého klubu ODS Z. Stanjuru, aktuálně ho neznají dvě pětiny populace, 15 % jej hodnotí příznivě (stejně jako v lednu 2014).

Dlouhodobý vývoj popularity jednotlivých politiků

Žebříček popularity politických osobností

Procentuální podíl souhrnu hodnocení „velmi příznivý“ + „spíše příznivý“ (+),

v aktuálním průzkumu také podíl lidí, kteří politika/političku neznají (?)

Poř. Osobnost 2013 2014 2015 2016 2017 2017
X.* I. III. V. X. I. III. V. IX. XII. III. V. X. I. + I. ?
1 A. Babiš 47 59 62 66 71 72 64 59 64 61 56 60 58 57 1
2 M. Stropnický 54 55 57 55 52 51 50 56 51 51 43 51 4
3 B. Sobotka 47 56 56 51 56 63 54 58 56 56 50 53 42 42 2
4 L. Zaorálek 43 40 35 39 41 40 38 38 40 41 43 33 38 9
5 K. Šlechtová 28 28 28 30 30 34 36 31 38 28
6 M. Marksová 21 32 31 31 31 33 34 35 35 40 32 38 18
7 M. Chovanec 24 28 37 41 46 39 42 46 53 50 52 30 37 10
8 T. Okamura 49 58 52 48 49 46 30 33 29 37 34 38 38 37 4
9 P. Bělobrádek 28 31 35 36 39 40 38 39 39 35 36 36 35 34 14
10 P. Gazdík 25 25 26 23 22 23 23 21 30 31 33 30
11 D. Ťok 30 24 31 34 36 35 38 31 33 24
12 R. Pelikán 19 20 25 26 27 33 27 32 34
13 M. Jurečka 24 24 24 31 33 31 33 32 32 31 35 31 32 30
14 J. Faltýnek 31 31 34 33 32 35 29 35 29 31 33 32 32 34
15 K. Valachová 24 24 25 28 26 29 33
16 R. Brabec 21 22 23 26 25 23 24 26 27 25 30 24 28 43
17 V. Filip 31 33 29 31 31 31 26 27 27 27 29 33 30 27 12
18 J. Hamáček 29 28 28 29 28 27 31 24 27 38
19 J. Mládek 23 24 26 27 27 25 25 27 26 24 32 22 26 28
20 D. Herman 16 16 17 19 21 17 19 20 21 20 22 22 22 30
21 P. Fiala 23 19 22 22 19 16 18 22 21 19 24 21 20 23
22 M. Ludvík 19 62
23 P. Kováčik 26 21 22 24 21 19 19 19 18 20 25 20 18 35
24 Z. Stanjura 15 15 43
25 J. Chvojka 13 61
26 M. Kalousek 16 14 16 14 15 13 13 14 14 13 15 12 12 4
27 M. Lidinský 10 13 10 9 65
28 M. Ženíšek 10 12 10 9 57
29 A. Udženija 7 10 9 8 61

Pozn.: Tučně jsou vyznačena jména politiků, kteří si v porovnání s předchozím průzkumem alespoň o 3 procentní body polepšili, kurzívou zapsaní si nejméně o 3 procentní body pohoršili.

Pořadí politiků v žebříčku je dáno přesnou procentní hodnotou součtu příznivých hodnocení (na 1 desetinné místo).

* říjnové šetření 2013 bylo zaměřeno na hodnocení celostátních lídrů stran a hnutí, které kandidovaly v předčasných volbách do PSP ČR

Pramen: STEM, Trendy 2013-2017


Popularita politických osobností v říjnu 2016

Říjnový průzkum STEM se uskutečnil bezprostředně po krajských a senátních volbách. V porovnání s květnovým průzkumem nezjišťujeme u žádného politika či političky zařazených do zkoumání významnější zvýšení podílu pozitivních názorů. Právě naopak, u většiny osobností je patrné oslabení pozitivních hodnocení, nejvýraznější je v případě ministra vnitra M. Chovance. Nejlépe hodnoceným politikem je stále ministr financí A. Babiš. Na druhém místě je znovu ministr obrany M. Stropnický, těsně následován premiérem B. Sobotkou. Do popředí žebříčku se vrátil T. Okamura, je na místě čtvrtém.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 13. až 21. října 2016. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1054 respondentů.

Výzkum popularity STEM se již od roku 1993 zaměřuje na předsedy či místopředsedy parlamentních politických stran a rovněž na všechny členy české vlády.

Poslední průzkum proběhl několik dní po krajských a senátních volbách ve specifické povolební situaci (ohlas událostí následujících po schůzce ministra kultury Daniela Hermana s dalajlámou a oslav výročí 28. října již neznamenal).

Předseda hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš je i přes mírné oslabení pozitivních názorů stále nejpopulárnější osobností české politické scény. Druhé a třetí místo je dlouhodobě obsazeno premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem obrany Martinem Stropnickým. Jejich pořadí se ovšem mění, aktuálně je na druhé pozici ministr obrany, premiér je s minimálním odstupem třetí. U obou politiků došlo od května ke snížení podílu pozitivních názorů. Díky stabilnímu hodnocení se do popředí žebříčku popularity vrátil T. Okamura. Podobně jako v květnu je hodnocen i místopředseda vlády P. Bělobrádek, což pro něj znamená pátou pozici.

Politici s nejvyšším podílem příznivých hodnocení v říjnu 2016

„Jaký je Váš názor na následující politické osobnosti?“

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 10/2016, 1054 respondentů

Přední pozice žebříčku popularity opustil ministr vnitra M. Chovanec. Trend zlepšování posledních měsíců tím pro něj skončil. Aktuální průzkum totiž přináší u ministra vnitra výrazně nižší podíl pozitivních názorů (pokles o 20 procentních bodů).

Srovnání s květnovým průzkumem dále ukazuje oslabení pozitivních hodnocení u většiny sledovaných osobností. U některých jde jen o slabší pokles, který představuje spíše návrat k hodnotám v předchozích měsících (např. v případě M. Marksové-Tominové, M. Jurečky, R. Pelikána, J. Hamáčka, R. Brabce). Jsou však i politici, jimž povolební situace přinesla výraznější oslabení popularity: kromě zmíněného M. Chovance jde rovněž o B. Sobotku, L. Zaorálka, S. Němečka, J. Mládka. Souvislost s výsledky krajských a senátních voleb, v nichž se ČSSD nepodařilo uspět podle představ její reprezentace, je zde zřejmá.

V míře znalosti nedošlo u členů vlády k žádným změnám. Více než třetina dotázaných stále nezná R. Brabce, K. Valachovou, K. Šlechtovou, R. Pelikána a D. Hermana (schůzka s dalajlámou a následující události proběhly až po skončení průzkumu).

Již jsme se zmínili o stabilním hodnocení T. Okamury, které je v situaci všeobecného poklesu pozitivních hodnocení poměrně výjimečné. Svůj podíl na tom měl relativní úspěch Strany přímé demokracie v krajských volbách.

Dalším politickým uskupením, které v nedávných volbách zaznamenalo úspěch, je KDU-ČSL, jejíž předseda P. Bělobrádek je dlouhodobě stabilně hodnocen a nyní se řadí mezi pět nejlépe hodnocených politiků.

Jediným politikem, u kterého se podíl pozitivních názorů od května zvýšil (nepatrně, jen o 1 procentní bod), je předseda hnutí Starostové a nezávislí P. Gazdík. Ve srovnání s poklesem ostatních proto pozorujeme jeho posun vzhůru žebříčkem z dvacátého na dvanácté místo.

Pokud se zaměříme na ostatní opoziční politiky, nepozorujeme zásadní změny. Předseda KSČM V. Filip a místopředseda P. Kováčik se v hodnocení vrátili na úroveň před květnovým průzkumem. Stejně je tomu v případě předsedy ODS P. Fialy a předsedy TOP 09 M. Kalouska. Předsedu hnutí Úsvit – Národní koalice M. Lidinského stále nezná více než třípětinová většina občanů, desetina jej hodnotí pozitivně.

Místopředsedové TOP 09 a ODS M. Ženíšek a A. Udženija jsou i po zhruba půl roce v místopředsednických funkcích stále málo známými osobnostmi, více než polovina dotázaných je nezná. Zhruba desetina lidí je stejně jako v předchozích průzkumech hodnotí příznivě.

Dlouhodobý vývoj popularity jednotlivých politiků

Žebříček popularity politických osobností

Procentuální podíl souhrnu hodnocení „velmi příznivý“ + „spíše příznivý“ (+),

v aktuálním průzkumu také podíl lidí, kteří politika/političku neznají (?)

Poř. Osobnost 2013 2014 2015 2016 2016
IX. X.* I. III. V. X. I. III. V. IX. XII. III. V. X. + X. ?
1 A. Babiš 40 47 59 62 66 71 72 64 59 64 61 56 60 58 2
2 M. Stropnický 54 55 57 55 52 51 50 56 51 51 43 4
3 B. Sobotka 45 47 56 56 51 56 63 54 58 56 56 50 53 42 3
4 T. Okamura 46 49 58 52 48 49 46 30 33 29 37 34 38 38 4
5 P. Bělobrádek 20 28 31 35 36 39 40 38 39 39 35 36 36 35 13
6 L. Zaorálek 41 43 40 35 39 41 40 38 38 40 41 43 33 10
7 M. Marksová 21 32 31 31 31 33 34 35 35 40 32 22
8 J. Faltýnek 31 31 34 33 32 35 29 35 29 31 33 32 33
9 M. Jurečka 24 24 24 31 33 31 33 32 32 31 35 31 25
10 D. Ťok 30 24 31 34 36 35 38 31 27
11 K. Šlechtová 28 28 28 30 30 34 36 31 34
12 P. Gazdík 26 25 25 26 23 22 23 23 21 30 31 29
13 V. Filip 33 31 33 29 31 31 31 26 27 27 27 29 33 30 13
14 M. Chovanec 24 24 28 37 41 46 39 42 46 53 50 52 30 12
15 R. Pelikán 19 20 25 26 27 33 27 34
16 K. Valachová 24 24 25 28 26 36
17 J. Dienstbier 58 57 55 50 49 45 38 35 30 35 33 26 8
18 J. Hamáček 29 28 28 29 28 27 31 24 37
19 R. Brabec 21 22 23 26 25 23 24 26 27 25 30 24 43
20 S. Němeček 20 25 33 28 26 26 27 28 28 33 23 29
21 J. Mládek 23 24 26 27 27 25 25 27 26 24 32 22 25
22 D. Herman 16 16 17 19 21 17 19 20 21 20 22 22 35
23 P. Fiala 23 19 22 22 19 16 18 22 21 19 24 21 22
24 P. Kováčik 26 21 22 24 21 19 19 19 18 20 25 20 32
25 M. Kalousek 14 16 14 16 14 15 13 13 14 14 13 15 12 3
26 M. Lidinský 10 13 10 63
27 M. Ženíšek 10 12 10 56
28 A. Udženija 7 10 9 63

Pozn.: Tučně jsou vyznačena jména politiků, kteří si v porovnání s předchozím průzkumem alespoň o 3 procentní body polepšili, kurzívou zapsaní si nejméně o 3 procentní body pohoršili.

Pořadí politiků v žebříčku je dáno přesnou procentní hodnotou součtu příznivých hodnocení (na 1 desetinné místo).

* říjnové šetření 2013 bylo zaměřeno na hodnocení celostátních lídrů stran a hnutí, které kandidovaly v předčasných volbách do PSP ČR

Pramen: STEM, Trendy 2013-2016


Popularita politických osobností v Květnu 2016

Popularita politických osobností v květnu 2016

Žebříček popularity v porovnání s výzkumem v březnu naznačuje mírně lepší či stabilní hodnocení sledovaných osobností. U žádného politika či političky zařazených do průzkumu není patrné výraznější snížení podílu pozitivních názorů. Nejlépe hodnoceným politikem je stále ministr financí A. Babiš. Na druhé místo se vrátil premiér B. Sobotka. Těsně za ním jsou ministři M. Chovanec a M. Stropnický.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 4. až 13. května 2016. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1292 respondentů.

Výzkum popularity STEM se již od roku 1993 zaměřuje na předsedy či místopředsedy parlamentních politických stran a rovněž na všechny členy české vlády.

Mírný pokles popularity předsedy hnutí ANO a ministra financí Andreje Babiše zaznamenaný v březnovém průzkumu se aktuálními daty nepotvrdil. S třípětinovou většinou příznivých hodnocení je tak Andrej Babiš s patrným náskokem stále nejlépe hodnoceným politikem. Na druhé místo se díky zlepšenému hodnocení vrátil premiér Bohuslav Sobotka. Těsně za ním jsou ministr vnitra Milan Chovanec a ministr obrany Martin Stropnický. Mírně se zlepšilo hodnocení ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, stále však zůstává s výrazným odstupem na šestém místě.

Politici s nejvyšším podílem příznivých hodnocení v květnu 2016

„Jaký je Váš názor na následující politické osobnosti?“

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 5/2016, 1292 respondentů

Kromě již zmíněného lepšího hodnocení předsedů nejsilnějších politických stran, hnutí ANO a ČSSD, se poněkud zlepšilo hodnocení i dalších členů vlády, M. Marksové, D. Ťoka, M. Jurečky, S. Němečka, R. Pelikána, J. Mládka, R. Brabce a K. Valachové. Z výčtu je zřejmé, že jde o členy vlády z různých koaličních stran. Ani u ostatních členů vlády nedošlo k žádnému zhoršení hodnocení, což naznačuje, že vláda jako celek je nyní veřejností vnímána relativně pozitivně. Z dalších zjištění květnového průzkumu STEM vyplývá, že více než polovina veřejnosti hodnotí práci současné vlády za poslední období příznivě.

Oproti minulému průzkumu se mírně zlepšila znalost nejméně známého člena vlády R. Brabce, dále také J. Mládka, D. Hermana a K. Valachové, stále je však nezná zhruba třetina dotázaných (v případě J. Mládka čtvrtina).

Podobně jako při hodnocení politiků vládních stran je i u politiků opozice patrné mírné zvýšení podílu příznivých hodnocení.

Mírné oslabení popularity u předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie T. Okamury z března se tedy v aktuálním výzkumu nepotvrdilo, podíl příznivých hodnocení T. Okamury je nyní na stejné úrovni jako koncem loňského roku. Mírně vyšší podíl občanů hodnotí příznivě předsedu KSČM V. Filipa a místopředsedu P. Kováčika (33 % pozitivních hodnocení, resp. 25 %). Mírně lépe je hodnocen i předseda ODS P. Fiala (24 % pozitivních hodnocení) a předseda STAN Petr Gazdík (30 %). Téměř beze změn zůstává postavení předsedy TOP 09 M. Kalouska s popularitou na úrovni 15 %. Předsedu hnutí Úsvit – Národní koalice M. Lidinského nezná třípětinová většina občanů, desetina (13 %) jej hodnotí pozitivně.

Místopředsedové TOP 09 a ODS M. Ženíšek a A. Udženija jsou stále málo známými osobnostmi, více než polovina dotázaných je nezná. Zhruba desetina lidí je hodnotí příznivě.

K aktuální zprávě o popularitě politických osobností zařazujeme ještě přehled popularity předsedů parlamentních stran podle stranických preferencí (viz graf na následující straně). Je zcela logické, že předsedy jednotlivých parlamentních stran nejpříznivěji hodnotí příznivci vlastní strany. Nejvíce „pevné“ je postavení předsedy hnutí ANO Andreje Babiše mezi sympatizanty ANO (96 % pozitivních hodnocení), podobně jsou na tom i Petr Fiala (94 %) a Vojtěch Filip (91 %) u „svých“ příznivců. Naopak nejméně „pevné“ je postavení Miroslava Kalouska mezi stoupenci TOP 09 (62 %).

Na údaje v následujícím grafu se lze podívat také jako na výpověď o přijatelnosti jednotlivých lídrů v elektorátech ostatních stran. Nejlépe je u stoupenců jiných stran hodnocen předseda vlády Bohuslav Sobotka, kterého hodnotí pozitivně nadpoloviční většina příznivců všech stran s výjimkou ODS. Andreje Babiše velmi příznivě hodnotí sympatizanti koaličního partnera ČSSD, u ostatních stran (kromě ODS) je rovněž podíl příznivých hodnocení nezanedbatelný.

Z grafu je patrná názorová spřízněnost mezi obcemi příznivců ODS a TOP 09 v hodnocení Petra Fialy a Miroslava Kalouska. Vyniká též jistá izolovanost komunistů při hodnocení Vojtěcha Filipa.

Popularita předsedů parlamentních stran podle stranických preferencí

(% příznivých hodnocení)

Pramen: STEM, Trendy 5/2016, 1292 respondentů

Poznámka: Údaje za stoupence ODS, TOP 09 a KDU-ČSL jsou vzhledem k jejich nízkému počtu v souboru
pouze orientační.

Dlouhodobý vývoj popularity jednotlivých politiků

Žebříček popularity politických osobností

Procentuální podíl souhrnu hodnocení „velmi příznivý“ + „spíše příznivý“ (+),

v aktuálním průzkumu také podíl lidí, kteří politika/političku neznají (?)

Poř. Osobnost 2013 2014 2015 2016 2016
V. IX. X.* I. III. V. X. I. III. V. IX. XII. III. V. + V. ?
1 A. Babiš 40 47 59 62 66 71 72 64 59 64 61 56 60 2
2 B. Sobotka 47 45 47 56 56 51 56 63 54 58 56 56 50 53 2
3 M. Chovanec 24 24 28 37 41 46 39 42 46 53 50 52 11
4 M. Stropnický 54 55 57 55 52 51 50 56 51 51 3
5 L. Zaorálek 42 41 43 40 35 39 41 40 38 38 40 41 43 8
6 M. Marksová 21 32 31 31 31 33 34 35 35 40 21
7 T. Okamura 46 49 58 52 48 49 46 30 33 29 37 34 38 4
8 D. Ťok 30 24 31 34 36 35 38 26
9 K. Šlechtová 28 28 28 30 30 34 36 31
10 P. Bělobrádek 20 28 31 35 36 39 40 38 39 39 35 36 36 13
11 M. Jurečka 24 24 24 31 33 31 33 32 32 31 35 24
12 S. Němeček 20 25 33 28 26 26 27 28 28 33 27
13 J. Faltýnek 31 31 34 33 32 35 29 35 29 31 33 30
14 J. Dienstbier 58 57 55 50 49 45 38 35 30 35 33 7
15 V. Filip 30 33 31 33 29 31 31 31 26 27 27 27 29 33 11
16 R. Pelikán 19 20 25 26 27 33 30
17 J. Mládek 23 24 26 27 27 25 25 27 26 24 32 25
18 J. Hamáček 29 28 28 29 28 27 31 34
19 R. Brabec 21 22 23 26 25 23 24 26 27 25 30 37
20 P. Gazdík 25 26 25 25 26 23 22 23 23 21 30 30
21 K. Valachová 24 24 25 28 33
22 P. Kováčik 26 21 22 24 21 19 19 19 18 20 25 33
23 P. Fiala 23 23 19 22 22 19 16 18 22 21 19 24 19
24 D. Herman 16 16 17 19 21 17 19 20 21 20 22 35
25 M. Kalousek 17 14 16 14 16 14 15 13 13 14 14 13 15 3
26 M. Lidinský 10 13 60
27 M. Ženíšek 10 12 52
28 A. Udženija 7 10 55

Pozn.: Tučně jsou vyznačena jména politiků, kteří si v porovnání s předchozím průzkumem alespoň o 3 procentní body polepšili, kurzívou zapsaní si nejméně o 3 procentní body pohoršili.

Pořadí politiků v žebříčku je dáno přesnou procentní hodnotou součtu příznivých hodnocení (na 1 desetinné místo).

* říjnové šetření 2013 bylo zaměřeno na hodnocení celostátních lídrů stran a hnutí, které kandidovaly v předčasných volbách do PSP ČR

Pramen: STEM, Trendy 2013-2016