Hodnocení demokracie v ČR

Demokracie je chápána některými lidmi především jako naplnění ekonomických příležitostí, jinými jako soubor občanských svobod. Ekonomické pojetí (naplňování potřeb lidí, prosperita, ekonomická rovnost) bylo akcentováno v období ekonomického poklesu (1999), v současnosti opět převažuje (a poměrně výrazně) pojetí ekonomiky jako svobody (svoboda slova, možnost vlastního uplatnění, spravedlnost před zákonem, výběr ve volbách). Demokracii jako svobodu a možnost vlastního uplatnění chápou především mladší a vzdělanější lidé a stoupenci pravicových stran. Tři pětiny lidí konstatují, že jsou u nás pevně položeny základy demokracie, ale spokojenost s tím, jak demokracie funguje, je nízká (třetina občanů). Vinu spatřují na obou stranách: mezi vedoucími představiteli, kteří podle mínění dvou třetin lidí nerespektují demokratické principy, i v řadách veřejnosti, která demokratické principy neumí dostatečně uplatňovat v běžném životě. Číst dále


Korupce a rozkrádání: jak usilujeme o jejich vyšetření a postih?

Korupce je považována za jeden z nejvážnějších problémů naší republiky. Více než 80 % lidí je přesvědčeno o tom, že většina státních úředníků je podplatitelná a vlastní zkušenost s korupcí přiznávají zhruba dvě pětiny občanů. Rozdíly mezi různými sociodemografickými skupinami v názorech na korupci nejsou velké. Korupce je prostě považována za součást našeho života a část veřejnosti je s tím dokonce smířena. Třetina lidí se domnívá, že snaha potlačovat korupci je v zásadě zbytečná. Politické strany se v boji s korupcí příliš nevyznamenávají. Nejlépe je relativně hodnocena vládní ČSSD, což je však dáno především pevnou stranickou „sebechválou“ jejích vlastních stoupenců.Korupce je považována za jeden z nejvážnějších problémů naší republiky. Více než 80 % lidí je přesvědčeno o tom, že většina státních úředníků je podplatitelná a vlastní zkušenost s korupcí přiznávají zhruba dvě pětiny občanů. Rozdíly mezi různými sociodemografickými skupinami v názorech na korupci nejsou velké. Korupce je prostě považována za součást našeho života a část veřejnosti je s tím dokonce smířena. Třetina lidí se domnívá, že snaha potlačovat korupci je v zásadě zbytečná. Politické strany se v boji s korupcí příliš nevyznamenávají. Nejlépe je relativně hodnocena vládní ČSSD, což je však dáno především pevnou stranickou „sebechválou“ jejích vlastních stoupenců. Číst dále


Demokracii se musí ještě učit politikové i veřejnost

Dvě třetiny lidí si myslí, že se u nás již podařilo vybudovat základy demokracie, ale jen 40 % občanů je spokojeno s tím, jak demokracie u nás funguje. Podle tří čtvrtin lidí úroveň demokracie u nás stále zaostává za kvalitou demokracie v západoevropských zemích. Viníkem je podle mínění lidí hlavně sama veřejnost: podle názoru tří čtvrtin lidí se veřejnost v běžném životě dosud nenaučila dostatečně uplatňovat základní demokratické principy. Našim vedoucím představitelům přiznávají respekt k dodržování základních demokratických principů dvě pětiny lidí a zhruba stejný podíl osob považuje současné politické strany za záruku dalšího demokratického vývoje. Číst dále