Stranické preference STEM – listopad 2003

Žebříček preferencí vede ODS a vykazuje letos již šest měsíců stabilní podporu na úrovni 32 procent. Pořadí na druhém a třetím místě se proměňuje. Komunisté potvrdili i v listopadu vysokou podporu přes 18 procent, která jim minulý měsíc stačila na druhé místo. ČSSD však zaznamenala dílčí úspěch a podařilo se jí zastavit pokles preferencí.

Stranické prefrence STEM – říjen 2003

Žebříček preferencí zcela suverénně vede ODS. Již popáté letošního roku potvrdila stabilní preference okolo 32%. Na druhém a třetím místě však dochází k podstatné změně: Komunisté jsou druzí a sociální demokraté třetí. ČSSD ztrácela soustavně po celý poslední rok – poklesla z 29% v říjnu loňského roku až na nynějších necelých 17%.

Stranické preference STEM – září 2003

Prázdniny nezměnily pořadí a postavení jednotlivých politických stran. ODS zůstává jasně na čele žebříčku preferencí. Druhou v pořadí je ČSSD, avšak její odstup od třetí KSČM je velmi těsný a nadále se zmenšuje. Preference KDU-ČSL jsou stabilní na hladině 8%. US-DEU oproti červnu mírně ztratila a nachází se pod hranicí nutnou pro vstup do parlamentu. Stranické preference STEM – září 2003 Ve dnech 1.-9.

Stranické preference STEM – červen 2003

Pořadí politických stran v žebříčku preferencí se podle červnového výzkumu STEM nezměnilo. ODS posiluje svůj výrazný náskok před ostatními stranami. Druhou v pořadí zůstává ČSSD, jejíž odstup od třetí strany, KSČM, se stále zmenšuje. STRANICKÉ PREFERENCE STEM – ČERVEN 2003 Ve dnech 1.-10. června 2003 provedl STEM výzkum na rozsáhlém souboru 1304 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Stranické preference STEM – květen 2003

Pořadí v žebříčku preferencí zůstalo stejné jako v minulých měsících. První je ODS s výrazným náskokem před ČSSD, kterou s menším odstupem následuje KSČM. V porovnání s výzkumem v dubnu však došlo k určitému snížení preferencí u jmenovaných stran, což je především podmíněno výrazným nárůstem podílu lidí, kteří nejsou rozhodnuti, kterou stranu či hnutí by volili.

Přesuny voličské přízně

Vývoj volebních preferencí ukazuje dlouhodobý odliv voličů ČSSD, naopak posilování ODS, stabilitu voličské přízně KSČM a pokračující pokles voličského zájmu o politické sdružení Koalice, přičemž oslabují i jeho členové KDU-ČSL a US-DEU.     Informace z výzkumu Trendy 4/2003 přesuny voličské přízně Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 1.-7. dubna 2003 na reprezentativním souboru 1392 obyvatel České republiky starších 18 let.

Stranické preference STEM – duben 2003

Pozice ODS zůstala oproti březnu nezměněna, má v současnosti nejvíce sympatizantů. Pokračuje odliv voličů ČSSD. Preference ČSSD klesly na úroveň z ledna roku 2002. Na třetím místě je KSČM, která si zachovala ve srovnání s březnem stejný podíl příznivců. Stranické preference STEM – duben 2003 Ve dnech 1.-7. dubna 2003 provedl STEM výzkum na rozsáhlém souboru 1392 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Stranické preference STEM – březen 2003

Posilování pozice ODS jako v současnosti nejsilnější politické strany pokračuje i v březnu, ČSSD oproti tomu nadále oslabuje. KSČM rozšiřuje počet svých příznivců, zůstává však na třetím místě. Stranické  preference STEM – březen 2003 Ve dnech 3.-10. března 2003 provedl STEM výzkum na rozsáhlém souboru 1328 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.