Spokojenost s politickou situací

Necelá třetina občanů dobře hodnotila práci vlády i parlamentu v minulém měsíci, s prací prezidenta bylo spokojeno 60 % lidí. V době příprav na prezidentskou volbu se mírně zvýšila spokojenost veřejnosti s činností parlamentu.

Spokojenost s politickou situací a s prací nejvyšších ústavních institucí

Se současnou politickou situací je téměř rok a půl po volbách do PSP ČR spokojena jen pětina veřejnosti (22 %). Od konce loňského roku postupně ubývalo nespokojených lidí se současnou politickou situací, tento trend se však po prázdninách pozastavil. Současně stagnuje i hodnocení práce vlády a parlamentu. S činností vlády i parlamentu je spokojena necelá třetina lidí (30 % resp. 29 %).

Nespokojenost s aktuální politickou situací se postupně snižuje

Se současnou politickou situací je téměř rok po volbách do PSP ČR spokojena přibližně čtvrtina veřejnosti. Práce hlavy státu je vnímána jako výrazně lepší (68 % kladných hodnocení) než práce vlády (34 %) nebo parlamentu (32 %). S tím, jak od konce loňského roku postupně ubývá nepokojených lidí se současnou politickou situací, se mírně zlepšuje hodnocení práce vlády i parlamentu.

Pevné politické přesvědčení

Zhruba 60 % lidí o sobě tvrdí, že mají pevné politické přesvědčení. To je hodnota velmi stabilní, prakticky neměnná od roku 1995, kdy STEM tuto otázku poprvé položil.

Povolební vyjednávání – OSOBNOSTI

Výzkumy STEM se průběhu posledního půl roku několikrát věnovaly hodnocení povolebního vyjednávání. Šetření z počátku února uzavřelo pohled veřejnosti celkovou rekapitulací. Vedle hodnocení chování stran, které bylo zveřejněno v samostatné tiskové informaci, byli lidé dotázáni i na jednotlivé aktéry v osobách předsedů stran a prezidenta republiky (viz graf na následující stránce).

Srovnání režimů – politici

Společnost STEM se občanů opakovaně už od první poloviny 90. let ptá na jejich názor na současné vrcholné české politiky v porovnání s představiteli režimu před rokem 1989. Z výsledků vyplývá, že veřejnost je k dnešním politickým představitelům dosti kritická.

Nejlepší varianta? Předčasné volby

Pět variant nové vlády projednávali od loňských červnových parlamentních voleb představitelé politických stran. Kterou z těchto pěti sestav by si vybrali voliči? Informace z výzkumu STEM Trendy 1/2007 Nejlepší varianta? Předčasné volby.   Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 27. prosince 2006 –
5. ledna 2007.

Většina lidí souhlasí s myšlenou předčasných voleb

Půl roku po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR si téměř dvě třetiny (64 %) lidí myslí, že by se měly konat předčasné volby. Ve srovnání se zářím 2006, kdy STEM tu samou otázku kladl respondentům poprvé, přitom k výraznému posunu v názorech občanů na předčasné volby nedošlo.

Předčasné volby

Čtvrt roku po volbách do Poslanecké sněmovny PČR se tři pětiny (62 %) lidí domnívají, že by se měly konat předčasné volby. Ve veřejnosti nepanuje jednotný názor, kdy přesně by se případné předčasné volby měly konat. Mezi variantami letos na podzim, příští rok na jaře či za dva roky s krajskými volbami má nejčastější podporu občanů nejbližší termín (38 %).