Jakým směrem se vyvíjí situace v ČR?

Téměř polovina lidí (48 %) se na počátku dubna domnívala, že se situace v naší zemi vyvíjí nesprávným směrem. Opačný názor uvedlo 16 % osob, zbylá zhruba třetina lidí (36 %) si vybrala variantu „nesměřuje nikam“. Srovnatelně silné rozčarování dávala veřejnost najevo v minulosti jen výjimečně. Převahu odpovědí „správným směrem“ nad „nesprávným směrem“ registrujeme nyní již jen u příznivců ODS. Číst dále


Spokojenost občanů s vnitropolitickou situací

Míra nespokojenosti s domácí politickou situací se blíží stavu před parlamentními volbami na jaře loňského roku. Podle průzkumu provedeného počátkem března je s naší současnou politickou situací spokojeno jen 14 % občanů, takřka výhradně stoupenců stran vládní koalice. V našem současném politickém dění se vyzná asi třetina lidí. Tato hodnota je vcelku stabilní a závisí především na vzdělání a celkovém rozhledu respondentů. Číst dále


Působení žen v politice

Tříčtvrtinová většina občanů České republiky (73 %) dává v hodnocení politiků přednost věcnému posouzení výsledků politické práce, nikoliv tomu, zda jde o muže či ženu. V odpovědích těch, kteří politiku na mužskou a ženskou záležitost rozlišují, spíše převažuje názor, že ženy by měly být v politice více zastoupeny. Když dostali respondenti za úkol vybrat politickou stranu, která dává největší prostor pro politické působení žen, jmenovali jednoznačně nejčastěji stranu Věci veřejné. Číst dále


Spokojenost s politickou situací

Podíl lidí, kteří jsou spokojeni se současnou politickou situací, je v současnosti 30 %. To je nejvíce od předvolebních měsíců v roce 2006. Polovina občanů se domnívá, že personální změny, k nimž došlo v souvislosti s volbami, zlepšily u nás politickou kulturu. Ve výhledu do budoucna však převažuje opatrnost. Politickou stabilitu po letošních parlamentních volbách očekávají dvě pětiny lidí. Číst dále


Odborné a morální kvality našich vedoucích politiků v porovnání s obdobím před rokem 1989

Názor, že současní vedoucí politici jsou na vyšší odborné úrovni než bývalí komunističtí funkcionáři, zastává přibližně polovina občanů (52 %). Pouze pětina lidí (20 %) si myslí, že dnešní vedoucí politici jsou čestnější a poctivější než komunističtí funkcionáři minulého režimu. 84 % občanů se nedomnívá, že by výsady dnešních politických elit byly menší než privilegia politiků minulého režimu. Většina lidí (77 %) také nevěří, že by vláda a další vedoucí činitelé ve svém rozhodování příliš dbali na veřejné mínění. Číst dále


Spokojenost s politickou situací a hodnocení práce vlády, parlamentu a prezidenta republiky

V posledním měsíci roku se spokojenost s vnitropolitickou situací zvýšila o 11 procentních bodů. Také spokojenost s prací prezidenta, vlády i parlamentu oproti minulým měsícům vzrostla. Práci prezidenta hodnotí kladně 66 % lidí, s prací vlády jsou spokojeny necelé dvě třetiny lidí (64 %) a polepšil si rovněž parlament, jehož činnost kladně ocenily necelé dvě pětiny občanů (37 %). Vláda, prezident i parlament tak dosáhly nejlepšího hodnocení své práce od začátku roku 2009. Číst dále


Názory občanů na ústavní krizi

Některé ze dvou nejsilnějších politických stran nebo oběma zároveň přisuzuje zásadní odpovědnost za ústavní krizi celkem 45 % občanů, poslanci Melčákovi 43 % lidí. Podle třetiny občanů (31%) nese zásadní vinu Ústavní soud, podle čtvrtiny (23 %) jedna nebo obě komory parlamentu. Menší část veřejnosti (12 %) se domnívá, že zcela zásadní odpovědnost za ústavní krizi má někdo, kdo stojí v pozadí. Číst dále


Postoje veřejnosti vůči KSČM

Silně či mírně odmítavé postoje ke KSČM jsme zaznamenali mezi 58 % občany. Největší skupinu zastupují v populaci lidé, sdílející přesvědčení, že současné postoje uplatňované vůči KSČM mají být zachovány i v budoucnosti (44 %). Polovina občanů (51 %) by chtěla vliv komunistické strany na českou společnost zásadním způsobem omezit a téměř dvě třetiny lidí (59 %) si nepřejí, aby se představitelé této strany dostali do vrcholných státních funkcí. Prokomunistické postoje vyjadřuje více než třetina lidí (36 %), většinou lidé nad 60 let, a tudíž především důchodci. Číst dále


Spokojenost s politickou situací

Necelá třetina občanů dobře hodnotila práci vlády i parlamentu v minulém měsíci, s prací prezidenta bylo spokojeno 60 % lidí. V době příprav na prezidentskou volbu se mírně zvýšila spokojenost veřejnosti s činností parlamentu. Práce prezidenta je dlouhodobě hodnocena podstatně lépe než práce vlády a parlamentu, avšak od léta loňského roku podíl pozitivních hodnocení práce prezidenta klesl (ze 73 % na současných 60 %). Číst dále