Spokojenost s politickou situací a názor na vývoj společnosti

Podíl lidí, kteří jsou spokojeni se současnou politickou situací, je aktuálně 36 %. To je nejvíce za posledních osm let, podobné hodnoty jsme naměřili v předvolebních měsících v roce 2006. Dvě pětiny občanů si myslí, že se naše společnost vyvíjí správným směrem. Jedná se o výrazný nárůst po propadu, který začal v roce 2012 a v průběhu celého minulého roku se prohluboval. Číst dále


Směr vývoje v ČR

Spokojenost s politickou situací se v posledním roce pohybuje kolem hranice 10 %. To jsou hodnoty velmi nízké, nicméně již v minulosti zaznamenané. Zcela nevídané je však krajně negativní hodnocení celkového směřování situace v ČR: celkem 57 % lidí uvádí „nesprávným směrem“, pouhých 6 % „správným směrem“ a ostatní volí vyhýbavé, avšak sotva pozitivní „nesměřuje nikam“. Číst dále


Názory občanů na úroveň demokracie u nás

Se způsobem, jakým u nás funguje demokracie, je spokojena čtvrtina lidí (26 %), což je v dosavadní historii ČR minimum. Prakticky stejný podíl občanů (24 %) považuje stav naší demokracie za srovnatelný se západní Evropou. K dlouhodobému minimu se přiblížila i procenta občanů, kteří si myslí, že naši vedoucí představitelé při svém rozhodování zachovávají demokratické postupy (30 %), a těch, kteří se domnívají, že naše veřejnost umí v běžném životě dostatečně uplatňovat demokratické principy (25 %). Číst dále


Názory veřejnosti na ČSSD jako hlavní opoziční stranu v zemi

Tři pětiny (61 %) lidí se domnívají, že ČSSD dobře vykonává roli opozice vůči vládě. Pouze necelá polovina (46 %) občanů je však přesvědčena, že stínová vláda sociálních demokratů má již nyní připravena opatření, jimiž by řešila největší problémy naší země. ČSSD se podle naší veřejnosti daří těžit z rozporů v koalici a získávat na svou stranu voliče, je však méně připravena pracovat na řešení problémů. Číst dále


Důvody, které vedou k nerozhodnosti voličů a k neúčasti ve volbách

Lidé, kteří aktuálně nevědí, koho by volili, nebo účast ve volbách odmítají, jsou zklamáni politikou a chováním politiků. Jejich negativní hodnocení současné politické situace je naprosto jednoznačné. Značná část těchto lidí ovšem na politiku a na volby nerezignuje úplně. Přibližně třetině (35 %) z nich není politika zcela lhostejná, a zároveň účast ve volbách zásadně nevylučují. Číst dále


Motivy volby u voličů hlavních politických stran

Příznivci pravicových stran ODS a TOP 09 jako hlavní důvod své volby uvádějí nejčastěji strategii do budoucna úsilí o reformy, stoupenci KSČM vyzdvihují schopnost strany naslouchat lidem a zachovávat klid, řád, tradice. Mezi stoupenci ČSSD jsou důvody vyvážené – uvádějí skoro stejně často důvěryhodné představitele, schopnost naslouchat lidem a strategii do budoucna. Číst dále


Spokojenost s politickou situací

Míra spokojenosti se současnou politickou situací i nadále klesá a v posledním šetření dosahuje 11 %. Spokojenost veřejnosti s politickou situací souvisí se spokojeností občanů s tím, jak politici vyřešili nedávnou vládní krizí – se vzniklým řešením je spokojeno 20 % obyvatel ČR. Výrazně pokleslo i přesvědčení, že současné politické strany zaručují demokratickou politiku, a to na zatím nejnižší zaznamenanou úroveň – na 30 %. Podíl lidí, kteří se podle svého soudu vyznají v současném politickém dění, je stabilní. Číst dále


Důvěra občanů v premiéra a členy vlády a očekávání od vlády

Premiér Petr Nečas má důvěru 28 % občanů, členům vlády důvěřuje 18 %. V obou případech jde o pokles o 14 procentních bodů od loňského prosince. Necelá polovina lidí (44 %) nyní předpokládá, že vláda prosadí zásadní reformy, o něco méně (40 %) je těch, kteří očekávají, že vláda vydrží až do řádného termínu dalších voleb v roce 2014. Jen zhruba čtvrtina občanů (26 %) si myslí, že Nečasova vláda přinese prospěch naší zemi. Číst dále