Popularita stranických osobností v září 2020

Ve výzkumu z první poloviny září je Jan Hamáček pozitivně hodnocen výrazně vyšším podílem občanů než v posledním šetření, což znamená pozici nejlépe hodnoceného politika. Jen s mírným odstupem následuje dosud dlouhodobě stabilně první Andrej Babiš. Třetím v pořadí je Adam Vojtěch. Mezi šest nejlépe hodnocených politických osobností dále patří Jana Maláčová, Ivan Bartoš a Alena Schillerová. V porovnání s lednem 2020 se znalost logicky nejvíce zvýšila u ministrů často vystupujících v souvislosti s řešením koronavirové krize: u A. Vojtěcha, K. Havlíčka a R. Plagy. Nejméně známým členem vlády je stále ministr obrany Lubomír Metnar.

Číst dále

Hodnocení klíčových osobností vlády zapojených do řešení koronavirové krize je většinou pozitivní

Po uzavření nejvíce kritické fáze boje s epidemií koronaviru česká veřejnost většinou oceňuje práci lídrů klíčových ministerstev. Práci ministra vnitra J. Hamáčka hodnotí pozitivně 70 % občanů. Jen mírně nižší je podíl pozitivních hodnocení u premiéra A. Babiše (65 %). Třípětinová většina veřejnosti (60 %) dále oceňuje práci ministra zdravotnictví A. Vojtěcha. Hodnocení dalších členů vlády A. Schillerové (53 %), J. Maláčové (53 %) a K. Havlíčka (50 %) již není tak jasně pozitivní. Mezi lidmi, kteří se s obtížemi vyrovnávali s opatřeními přijatými proti šíření epidemie, dokonce v hodnocení práce těchto ministrů převažují kritické postoje.

Číst dále

Popularita politických osobností v říjnu 2016

Říjnový průzkum STEM se uskutečnil bezprostředně po krajských a senátních volbách. V porovnání s květnovým průzkumem nezjišťujeme u žádného politika či političky zařazených do zkoumání významnější zvýšení podílu pozitivních názorů. Právě naopak, u většiny osobností je patrné oslabení pozitivních hodnocení, nejvýraznější je v případě ministra vnitra M. Chovance. Nejlépe hodnoceným politikem je stále ministr financí A. Babiš. Na druhém místě je znovu ministr obrany M. Stropnický, těsně následován premiérem B. Sobotkou. Do popředí žebříčku se vrátil T. Okamura, je na místě čtvrtém.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 13. až 21. října 2016. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1054 respondentů.

Výzkum popularity STEM se již od roku 1993 zaměřuje na předsedy či místopředsedy parlamentních politických stran a rovněž na všechny členy české vlády.

Poslední průzkum proběhl několik dní po krajských a senátních volbách ve specifické povolební situaci (ohlas událostí následujících po schůzce ministra kultury Daniela Hermana s dalajlámou a oslav výročí 28. října již neznamenal).

Předseda hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš je i přes mírné oslabení pozitivních názorů stále nejpopulárnější osobností české politické scény. Druhé a třetí místo je dlouhodobě obsazeno premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem obrany Martinem Stropnickým. Jejich pořadí se ovšem mění, aktuálně je na druhé pozici ministr obrany, premiér je s minimálním odstupem třetí. U obou politiků došlo od května ke snížení podílu pozitivních názorů. Díky stabilnímu hodnocení se do popředí žebříčku popularity vrátil T. Okamura. Podobně jako v květnu je hodnocen i místopředseda vlády P. Bělobrádek, což pro něj znamená pátou pozici.

Politici s nejvyšším podílem příznivých hodnocení v říjnu 2016

„Jaký je Váš názor na následující politické osobnosti?“

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 10/2016, 1054 respondentů

Přední pozice žebříčku popularity opustil ministr vnitra M. Chovanec. Trend zlepšování posledních měsíců tím pro něj skončil. Aktuální průzkum totiž přináší u ministra vnitra výrazně nižší podíl pozitivních názorů (pokles o 20 procentních bodů).

Srovnání s květnovým průzkumem dále ukazuje oslabení pozitivních hodnocení u většiny sledovaných osobností. U některých jde jen o slabší pokles, který představuje spíše návrat k hodnotám v předchozích měsících (např. v případě M. Marksové-Tominové, M. Jurečky, R. Pelikána, J. Hamáčka, R. Brabce). Jsou však i politici, jimž povolební situace přinesla výraznější oslabení popularity: kromě zmíněného M. Chovance jde rovněž o B. Sobotku, L. Zaorálka, S. Němečka, J. Mládka. Souvislost s výsledky krajských a senátních voleb, v nichž se ČSSD nepodařilo uspět podle představ její reprezentace, je zde zřejmá.

V míře znalosti nedošlo u členů vlády k žádným změnám. Více než třetina dotázaných stále nezná R. Brabce, K. Valachovou, K. Šlechtovou, R. Pelikána a D. Hermana (schůzka s dalajlámou a následující události proběhly až po skončení průzkumu).

Již jsme se zmínili o stabilním hodnocení T. Okamury, které je v situaci všeobecného poklesu pozitivních hodnocení poměrně výjimečné. Svůj podíl na tom měl relativní úspěch Strany přímé demokracie v krajských volbách.

Dalším politickým uskupením, které v nedávných volbách zaznamenalo úspěch, je KDU-ČSL, jejíž předseda P. Bělobrádek je dlouhodobě stabilně hodnocen a nyní se řadí mezi pět nejlépe hodnocených politiků.

Jediným politikem, u kterého se podíl pozitivních názorů od května zvýšil (nepatrně, jen o 1 procentní bod), je předseda hnutí Starostové a nezávislí P. Gazdík. Ve srovnání s poklesem ostatních proto pozorujeme jeho posun vzhůru žebříčkem z dvacátého na dvanácté místo.

Pokud se zaměříme na ostatní opoziční politiky, nepozorujeme zásadní změny. Předseda KSČM V. Filip a místopředseda P. Kováčik se v hodnocení vrátili na úroveň před květnovým průzkumem. Stejně je tomu v případě předsedy ODS P. Fialy a předsedy TOP 09 M. Kalouska. Předsedu hnutí Úsvit – Národní koalice M. Lidinského stále nezná více než třípětinová většina občanů, desetina jej hodnotí pozitivně.

Místopředsedové TOP 09 a ODS M. Ženíšek a A. Udženija jsou i po zhruba půl roce v místopředsednických funkcích stále málo známými osobnostmi, více než polovina dotázaných je nezná. Zhruba desetina lidí je stejně jako v předchozích průzkumech hodnotí příznivě.

Dlouhodobý vývoj popularity jednotlivých politiků

Žebříček popularity politických osobností

Procentuální podíl souhrnu hodnocení „velmi příznivý“ + „spíše příznivý“ (+),

v aktuálním průzkumu také podíl lidí, kteří politika/političku neznají (?)

Poř. Osobnost 2013 2014 2015 2016 2016
IX. X.* I. III. V. X. I. III. V. IX. XII. III. V. X. + X. ?
1 A. Babiš 40 47 59 62 66 71 72 64 59 64 61 56 60 58 2
2 M. Stropnický 54 55 57 55 52 51 50 56 51 51 43 4
3 B. Sobotka 45 47 56 56 51 56 63 54 58 56 56 50 53 42 3
4 T. Okamura 46 49 58 52 48 49 46 30 33 29 37 34 38 38 4
5 P. Bělobrádek 20 28 31 35 36 39 40 38 39 39 35 36 36 35 13
6 L. Zaorálek 41 43 40 35 39 41 40 38 38 40 41 43 33 10
7 M. Marksová 21 32 31 31 31 33 34 35 35 40 32 22
8 J. Faltýnek 31 31 34 33 32 35 29 35 29 31 33 32 33
9 M. Jurečka 24 24 24 31 33 31 33 32 32 31 35 31 25
10 D. Ťok 30 24 31 34 36 35 38 31 27
11 K. Šlechtová 28 28 28 30 30 34 36 31 34
12 P. Gazdík 26 25 25 26 23 22 23 23 21 30 31 29
13 V. Filip 33 31 33 29 31 31 31 26 27 27 27 29 33 30 13
14 M. Chovanec 24 24 28 37 41 46 39 42 46 53 50 52 30 12
15 R. Pelikán 19 20 25 26 27 33 27 34
16 K. Valachová 24 24 25 28 26 36
17 J. Dienstbier 58 57 55 50 49 45 38 35 30 35 33 26 8
18 J. Hamáček 29 28 28 29 28 27 31 24 37
19 R. Brabec 21 22 23 26 25 23 24 26 27 25 30 24 43
20 S. Němeček 20 25 33 28 26 26 27 28 28 33 23 29
21 J. Mládek 23 24 26 27 27 25 25 27 26 24 32 22 25
22 D. Herman 16 16 17 19 21 17 19 20 21 20 22 22 35
23 P. Fiala 23 19 22 22 19 16 18 22 21 19 24 21 22
24 P. Kováčik 26 21 22 24 21 19 19 19 18 20 25 20 32
25 M. Kalousek 14 16 14 16 14 15 13 13 14 14 13 15 12 3
26 M. Lidinský 10 13 10 63
27 M. Ženíšek 10 12 10 56
28 A. Udženija 7 10 9 63

Pozn.: Tučně jsou vyznačena jména politiků, kteří si v porovnání s předchozím průzkumem alespoň o 3 procentní body polepšili, kurzívou zapsaní si nejméně o 3 procentní body pohoršili.

Pořadí politiků v žebříčku je dáno přesnou procentní hodnotou součtu příznivých hodnocení (na 1 desetinné místo).

* říjnové šetření 2013 bylo zaměřeno na hodnocení celostátních lídrů stran a hnutí, které kandidovaly v předčasných volbách do PSP ČR

Pramen: STEM, Trendy 2013-2016


Popularita politických osobností v Květnu 2016

Popularita politických osobností v květnu 2016

Žebříček popularity v porovnání s výzkumem v březnu naznačuje mírně lepší či stabilní hodnocení sledovaných osobností. U žádného politika či političky zařazených do průzkumu není patrné výraznější snížení podílu pozitivních názorů. Nejlépe hodnoceným politikem je stále ministr financí A. Babiš. Na druhé místo se vrátil premiér B. Sobotka. Těsně za ním jsou ministři M. Chovanec a M. Stropnický.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 4. až 13. května 2016. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1292 respondentů.

Výzkum popularity STEM se již od roku 1993 zaměřuje na předsedy či místopředsedy parlamentních politických stran a rovněž na všechny členy české vlády.

Mírný pokles popularity předsedy hnutí ANO a ministra financí Andreje Babiše zaznamenaný v březnovém průzkumu se aktuálními daty nepotvrdil. S třípětinovou většinou příznivých hodnocení je tak Andrej Babiš s patrným náskokem stále nejlépe hodnoceným politikem. Na druhé místo se díky zlepšenému hodnocení vrátil premiér Bohuslav Sobotka. Těsně za ním jsou ministr vnitra Milan Chovanec a ministr obrany Martin Stropnický. Mírně se zlepšilo hodnocení ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, stále však zůstává s výrazným odstupem na šestém místě.

Politici s nejvyšším podílem příznivých hodnocení v květnu 2016

„Jaký je Váš názor na následující politické osobnosti?“

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 5/2016, 1292 respondentů

Kromě již zmíněného lepšího hodnocení předsedů nejsilnějších politických stran, hnutí ANO a ČSSD, se poněkud zlepšilo hodnocení i dalších členů vlády, M. Marksové, D. Ťoka, M. Jurečky, S. Němečka, R. Pelikána, J. Mládka, R. Brabce a K. Valachové. Z výčtu je zřejmé, že jde o členy vlády z různých koaličních stran. Ani u ostatních členů vlády nedošlo k žádnému zhoršení hodnocení, což naznačuje, že vláda jako celek je nyní veřejností vnímána relativně pozitivně. Z dalších zjištění květnového průzkumu STEM vyplývá, že více než polovina veřejnosti hodnotí práci současné vlády za poslední období příznivě.

Oproti minulému průzkumu se mírně zlepšila znalost nejméně známého člena vlády R. Brabce, dále také J. Mládka, D. Hermana a K. Valachové, stále je však nezná zhruba třetina dotázaných (v případě J. Mládka čtvrtina).

Podobně jako při hodnocení politiků vládních stran je i u politiků opozice patrné mírné zvýšení podílu příznivých hodnocení.

Mírné oslabení popularity u předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie T. Okamury z března se tedy v aktuálním výzkumu nepotvrdilo, podíl příznivých hodnocení T. Okamury je nyní na stejné úrovni jako koncem loňského roku. Mírně vyšší podíl občanů hodnotí příznivě předsedu KSČM V. Filipa a místopředsedu P. Kováčika (33 % pozitivních hodnocení, resp. 25 %). Mírně lépe je hodnocen i předseda ODS P. Fiala (24 % pozitivních hodnocení) a předseda STAN Petr Gazdík (30 %). Téměř beze změn zůstává postavení předsedy TOP 09 M. Kalouska s popularitou na úrovni 15 %. Předsedu hnutí Úsvit – Národní koalice M. Lidinského nezná třípětinová většina občanů, desetina (13 %) jej hodnotí pozitivně.

Místopředsedové TOP 09 a ODS M. Ženíšek a A. Udženija jsou stále málo známými osobnostmi, více než polovina dotázaných je nezná. Zhruba desetina lidí je hodnotí příznivě.

K aktuální zprávě o popularitě politických osobností zařazujeme ještě přehled popularity předsedů parlamentních stran podle stranických preferencí (viz graf na následující straně). Je zcela logické, že předsedy jednotlivých parlamentních stran nejpříznivěji hodnotí příznivci vlastní strany. Nejvíce „pevné“ je postavení předsedy hnutí ANO Andreje Babiše mezi sympatizanty ANO (96 % pozitivních hodnocení), podobně jsou na tom i Petr Fiala (94 %) a Vojtěch Filip (91 %) u „svých“ příznivců. Naopak nejméně „pevné“ je postavení Miroslava Kalouska mezi stoupenci TOP 09 (62 %).

Na údaje v následujícím grafu se lze podívat také jako na výpověď o přijatelnosti jednotlivých lídrů v elektorátech ostatních stran. Nejlépe je u stoupenců jiných stran hodnocen předseda vlády Bohuslav Sobotka, kterého hodnotí pozitivně nadpoloviční většina příznivců všech stran s výjimkou ODS. Andreje Babiše velmi příznivě hodnotí sympatizanti koaličního partnera ČSSD, u ostatních stran (kromě ODS) je rovněž podíl příznivých hodnocení nezanedbatelný.

Z grafu je patrná názorová spřízněnost mezi obcemi příznivců ODS a TOP 09 v hodnocení Petra Fialy a Miroslava Kalouska. Vyniká též jistá izolovanost komunistů při hodnocení Vojtěcha Filipa.

Popularita předsedů parlamentních stran podle stranických preferencí

(% příznivých hodnocení)

Pramen: STEM, Trendy 5/2016, 1292 respondentů

Poznámka: Údaje za stoupence ODS, TOP 09 a KDU-ČSL jsou vzhledem k jejich nízkému počtu v souboru
pouze orientační.

Dlouhodobý vývoj popularity jednotlivých politiků

Žebříček popularity politických osobností

Procentuální podíl souhrnu hodnocení „velmi příznivý“ + „spíše příznivý“ (+),

v aktuálním průzkumu také podíl lidí, kteří politika/političku neznají (?)

Poř. Osobnost 2013 2014 2015 2016 2016
V. IX. X.* I. III. V. X. I. III. V. IX. XII. III. V. + V. ?
1 A. Babiš 40 47 59 62 66 71 72 64 59 64 61 56 60 2
2 B. Sobotka 47 45 47 56 56 51 56 63 54 58 56 56 50 53 2
3 M. Chovanec 24 24 28 37 41 46 39 42 46 53 50 52 11
4 M. Stropnický 54 55 57 55 52 51 50 56 51 51 3
5 L. Zaorálek 42 41 43 40 35 39 41 40 38 38 40 41 43 8
6 M. Marksová 21 32 31 31 31 33 34 35 35 40 21
7 T. Okamura 46 49 58 52 48 49 46 30 33 29 37 34 38 4
8 D. Ťok 30 24 31 34 36 35 38 26
9 K. Šlechtová 28 28 28 30 30 34 36 31
10 P. Bělobrádek 20 28 31 35 36 39 40 38 39 39 35 36 36 13
11 M. Jurečka 24 24 24 31 33 31 33 32 32 31 35 24
12 S. Němeček 20 25 33 28 26 26 27 28 28 33 27
13 J. Faltýnek 31 31 34 33 32 35 29 35 29 31 33 30
14 J. Dienstbier 58 57 55 50 49 45 38 35 30 35 33 7
15 V. Filip 30 33 31 33 29 31 31 31 26 27 27 27 29 33 11
16 R. Pelikán 19 20 25 26 27 33 30
17 J. Mládek 23 24 26 27 27 25 25 27 26 24 32 25
18 J. Hamáček 29 28 28 29 28 27 31 34
19 R. Brabec 21 22 23 26 25 23 24 26 27 25 30 37
20 P. Gazdík 25 26 25 25 26 23 22 23 23 21 30 30
21 K. Valachová 24 24 25 28 33
22 P. Kováčik 26 21 22 24 21 19 19 19 18 20 25 33
23 P. Fiala 23 23 19 22 22 19 16 18 22 21 19 24 19
24 D. Herman 16 16 17 19 21 17 19 20 21 20 22 35
25 M. Kalousek 17 14 16 14 16 14 15 13 13 14 14 13 15 3
26 M. Lidinský 10 13 60
27 M. Ženíšek 10 12 52
28 A. Udženija 7 10 55

Pozn.: Tučně jsou vyznačena jména politiků, kteří si v porovnání s předchozím průzkumem alespoň o 3 procentní body polepšili, kurzívou zapsaní si nejméně o 3 procentní body pohoršili.

Pořadí politiků v žebříčku je dáno přesnou procentní hodnotou součtu příznivých hodnocení (na 1 desetinné místo).

* říjnové šetření 2013 bylo zaměřeno na hodnocení celostátních lídrů stran a hnutí, které kandidovaly v předčasných volbách do PSP ČR

Pramen: STEM, Trendy 2013-2016


Mírné oslabení popularity u nejlépe hodnocených politiků

I přes další snížení podílu příznivých hodnocení zůstává ministr financí A. Babiš nejlépe hodnoceným politikem. Horší hodnocení zjišťujeme rovněž u dalších politiků na předních místech žebříčku popularity, M. Stropnického, B. Sobotky a M. Chovance, příznivý názor na ně má polovina veřejnosti. Ostatní členy vlády veřejnost hodnotí podobně jako na konci roku 2015, pouze u J. Dienstbiera a K. Šlechtové je podíl pozitivních hodnocení mírně vyšší. Noví první místopředsedové opoziční ODS a TOP 09 A. Udženija a M. Ženíšek nejsou zatím mezi občany příliš známí, stejně jako předseda hnutí Úsvit M. Lidinský.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 16. až 23. března 2016. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1050 respondentů.

Výzkum popularity STEM se již od roku 1993 zaměřuje na předsedy či místopředsedy parlamentních politických stran a rovněž na všechny členy české vlády.

I přes pokračující pokles podílu příznivých hodnocení je stále nejlépe hodnoceným politikem předseda hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš. Na druhém místě těsně předstihl dříve druhého premiéra Bohuslava Sobotku ministr obrany Martin Stropnický. Premiér Sobotka je spolu s ministrem vnitra Milanem Chovancem na „děleném“ třetím místě. U všech právě jmenovaných politiků došlo v porovnání s předchozím průzkumem ke snížení podílu příznivých hodnocení. Stabilní je pozice ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, který má ovšem od uvedených politiků výrazný odstup.

Politici s nejvyšším podílem příznivých hodnocení v březnu 2016

„Jaký je Váš názor na následující politické osobnosti?“

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 3/2016, 1050 respondentů

Žebříček popularity v porovnání s výzkumem na konci roku 2015 neukazuje u většiny politických osobností výrazné změny. Pouze u osobností na předních pozicích zjišťujeme nižší podíl příznivých hodnocení. Jak jsme již uvedli, jde o premiéra Sobotku a ministry A. Babiše, M. Stropnického a M. Chovance. V případě předsedů hlavních vládních stran Sobotky a Babiše jsou jejich hodnocení nejméně příznivá od vzniku vlády. Je zřejmé (a potvrzují to i výsledky jiných průzkumů), že spory mezi členy koalice poškozují popularitu hlavních představitelů koaličních stran. Svůj vliv mohou mít i útoky opozice na ministra financí A. Babiše v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo, na druhou stranu však kritika představitelům opozice zvýšení jejich popularity nepřinesla.

V případě ministra vnitra Chovance je současné hodnocení možné interpretovat jako jistou stagnaci s mírným poklesem. Tento vývoj může souviset s tím, že téma uprchlické krize v posledních týdnech ve veřejném mínění mírně oslabilo svou naléhavost (a většina dotazování se uskutečnila ještě před teroristickými útoky v Bruselu).

Jedinými politiky, jejichž hodnocení se mírně zlepšilo oproti průzkumu na konci roku 2015, jsou J. Dienstbier a K. Šlechtová.

Ostatní ministři současné vlády jsou veřejností hodnoceni podobně jako v prosinci 2015.

Oproti minulému průzkumu se poněkud zlepšila znalost nových členů vlády, K. Šlechtové, K. Valachové a R. Pelikána, zná a hodnotí je o deset procentních bodů více dotázaných než minule, stále však zbývá zhruba třetina veřejnosti, která se k nim nedokáže vyjádřit. Ještě vyšší podíl občanů nezná R. Brabce a D. Hermana, kteří jsou ovšem ve vládě od počátku jejího funkčního období.

V minulém průzkumu jsme zaznamenali nárůst popularity u předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie T. Okamury. Tento nárůst se v aktuálním výzkumu nepotvrdil, sama SPD však v preferencích zlepšení zaznamenala.

Podobně jako při hodnocení politiků vládních stran nevidíme ani u politiků opozice výrazné změny. Stabilní podíl občanů hodnotí příznivě předsedu KSČM V. Filipa a místopředsedu P. Kováčika (necelá třetina, resp. pětina). Pětina občanů příznivě vnímá předsedu ODS P. Fialu. Beze změn je také postavení předsedy TOP 09 M. Kalouska s popularitou na úrovni 13 %.

Po změnách ve vedení TOP 09 a ODS byli mezi zkoumané osobnosti zařazeni rovněž první místopředsedové těchto stran, M. Ženíšek a A. Udženija. Jejich hodnocení je ovšem výrazně ovlivněno skutečností, že je více než polovina dotázaných nezná. Zhruba desetina lidí je hodnotí příznivě. Předsedu hnutí Úsvit – Národní koalice M. Lidinského nezná dokonce dvoutřetinová většina občanů.

Dlouhodobý vývoj popularity jednotlivých politiků

Žebříček popularity politických osobností

Procentuální podíl souhrnu hodnocení „velmi příznivý“ + „spíše příznivý“ (+),

v aktuálním průzkumu také podíl lidí, kteří politika/političku neznají (?)

Poř. Osobnost 2013 2014 2015 2016 2016
III. V. IX. X.* I. III. V. X. I. III. V. IX. XII. III.+ III. ?
1 A. Babiš 40 47 59 62 66 71 72 64 59 64 61 56 1
2 M. Stropnický 54 55 57 55 52 51 50 56 51 3
3 B. Sobotka 42 47 45 47 56 56 51 56 63 54 58 56 56 50 1
4 M. Chovanec 24 24 28 37 41 46 39 42 46 53 50 10
5 L. Zaorálek 39 42 41 43 40 35 39 41 40 38 38 40 41 7
6 P. Bělobrádek 20 28 31 35 36 39 40 38 39 39 35 36 12
7 D. Ťok 30 24 31 34 36 35 29
8 J. Dienstbier 58 58 57 55 50 49 45 38 35 30 35 6
9 M. Marksová 21 32 31 31 31 33 34 35 35 20
10 K. Šlechtová 28 28 28 30 30 34 31
11 T. Okamura 46 49 58 52 48 49 46 30 33 29 37 34 3
12 M. Jurečka 24 24 24 31 33 31 33 32 32 31 24
13 J. Faltýnek 31 31 34 33 32 35 29 35 29 31 32
14 V. Filip 25 30 33 31 33 29 31 31 31 26 27 27 27 29 10
15 S. Němeček 20 25 33 28 26 26 27 28 28 29
16 R. Pelikán 19 20 25 26 27 33
17 J. Hamáček 29 28 28 29 28 27 36
18 R. Brabec 21 22 23 26 25 23 24 26 27 25 43
19 K. Valachová 24 24 25 37
20 J. Mládek 23 24 26 27 27 25 25 27 26 24 29
21 P. Gazdík 24 25 26 25 25 26 23 22 23 23 21 32
22 P. Kováčik 26 21 22 24 21 19 19 19 18 20 32
23 D. Herman 16 16 17 19 21 17 19 20 21 20 39
24 P. Fiala 23 23 23 19 22 22 19 16 18 22 21 19 19
25 M. Kalousek 13 17 14 16 14 16 14 15 13 13 14 14 13 2
26 M. Ženíšek 10 56
27 M. Lidinský 10 64
28 A. Udženija 7 57

Pozn.: Tučně jsou vyznačena jména politiků, kteří si v porovnání s předchozím průzkumem alespoň o 3 procentní body polepšili, kurzívou zapsaní si nejméně o 3 procentní body pohoršili.

Pořadí politiků v žebříčku je dáno přesnou procentní hodnotou součtu příznivých hodnocení (na 1 desetinné místo).

* říjnové šetření 2013 bylo zaměřeno na hodnocení celostátních lídrů stran a hnutí, které kandidovaly v předčasných volbách do PSP ČR

Pramen: STEM, Trendy 2013-2016


Popularita politických osobností – září 2015

V zářijovém výzkumu STEM posílil ministr financí A. Babiš svoje vedení v žebříčku popularity politiků. Hodnocení druhého v pořadí, premiéra B. Sobotky, je dlouhodobě celkem stabilní. Třetí místo opět patří ministru obrany M. Stropnickému. Na čtvrtém místě své postavení dále zlepšuje ministr vnitra M. Chovanec. Vyšší podíl příznivých názorů oproti květnu zjišťujeme především u J. Faltýnka, míně vyšší nárůst popularity výzkum ukázal i u D. Ťoka, R. Pelikána, J. Zahradila a P. Fialy. Naopak o něco hůře jsou oproti předchozímu průzkumu hodnoceni J. Dienstbier a T. Okamura. Číst dále


Popularita politických osobností – květen 2015

Na konci května by se do Poslanecké sněmovny dostalo 6 stran. Hnutí ANO vede žebříček preferencí, ale ztrácí. Snižuje se tak jeho odstup od druhé ČSSD. Nadále je patrna aktivizace příznivců KSČM. Březnové posílení TOP 09 se v květnu nepotvrdilo. Pokračuje pokles u hnutí Úsvit. O něco posilují malé strany. Přesuny přízně se odehrávají především uvnitř vládní koalice: ta je stabilní a silná – získala by 139 mandátů. Číst dále


Popularita politiků březen 2015

Březnový průzkum STEM zachycuje pokles podílu příznivých hodnocení u řady sledovaných politických osobností. Patrné poklesy popularity jsou především u předsedů dvou hlavních vládních stran A. Babiše a B. Sobotky, ale také M. Chovance, V. Filipa a D. Ťoka. Nejvýrazněji se ovšem ve srovnání s lednem zhoršilo hodnocení Tomia Okamury. Přes uváděné poklesy nejlépe hodnoceným politikem v březnu zůstává Andrej Babiš, na druhém místě je Bohuslav Sobotka s mírným náskokem před třetím Martinem Stropnickým. Číst dále


Popularita politických osobností – leden 2015

Lednový průzkum STEM zachycuje převážně stabilní hodnocení české politické reprezentace. Nejpopulárnějším politikem je stále Andrej Babiš. Na druhém místě je premiér B. Sobotka, jehož hodnocení se oproti předchozímu výzkumu významně zlepšilo. Posílení podílu příznivých názorů zjišťujeme dále u ministra vnitra M. Chovance. Naopak mírné zhoršení popularity konstatujeme u T. Okamury, V. Jourové, H. Válkové, A. Gajdůškové a S. Němečka. Číst dále


Hodnocení demokracie a některých změn po roce 1989

Mírně nadpoloviční většina občanů (54 %) se domnívá, že se v naší zemi podařilo vybudovat základy demokracie. Vyšší podíl lidí (63 %) považuje odbornou úroveň současných politických představitelů za lepší než u politiků minulého režimu. Navrácení majetku v restituci výrazná většina veřejnosti (74 %) označuje za správný krok. Naopak kupónovou privatizaci lidé hodnotí většinou negativně, pouze necelá pětina (18 %) ji považuje za správnou věc. Číst dále