Podnikání: jak vypadá v názorech veřejného mínění?

Veřejnost jen obtížně posuzuje význam různých překážek bránících v podnikání. Názory různých sociodemografických skupin se na tuto otázku příliš neliší. Za největší problém jsou považovány složité a nepřehledné zákony, korupce státních úředníků a vysoké daně, ale také působení monopolů. Zvlášť citlivě vnímají jejich tlak samotní podnikatelé. Ochranu domácích výrobců požaduje zhruba 80 % občanů. To souvisí s velmi silně rozšířenou představou, že právě zahraniční firmy mají u nás nejvýhodnější podmínky k podnikání, zatímco nejobtížněji se žije domácím soukromým firmám. Naproti tomu proti hluboce zadluženým (i domácím) podnikům je veřejnost stále tvrdší – dvě třetiny občanů by je zavřely. Veřejnost jen obtížně posuzuje význam různých překážek bránících v podnikání. Názory různých sociodemografických skupin se na tuto otázku příliš neliší. Za největší problém jsou považovány složité a nepřehledné zákony, korupce státních úředníků a vysoké daně, ale také působení monopolů. Zvlášť citlivě vnímají jejich tlak samotní podnikatelé. Ochranu domácích výrobců požaduje zhruba 80 % občanů. To souvisí s velmi silně rozšířenou představou, že právě zahraniční firmy mají u nás nejvýhodnější podmínky k podnikání, zatímco nejobtížněji se žije domácím soukromým firmám. Naproti tomu proti hluboce zadluženým (i domácím) podnikům je veřejnost stále tvrdší – dvě třetiny občanů by je zavřely. Číst dále


Většina lidí si stále myslí, že stát má střežit ekonomiku

Důvěra ve stát jako „poslední záchranu“ u našich občanů a nechuť k dokončení radikálních liberalizačních kroků přetrvávají. V porovnání s předchozími roky se změnilo jen málo. Zvláště kontrola nad bankami je považována za výsostné pole státu, většina lidí by byla i pro opětovné vyvlastnění špatně privatizovaných podniků. Pouze zhruba třetina lidí považuje deregulaci cen za nezbytnost k řešení energetické situace. V názorech na míru státních zásahů do hospodářství výrazně liší lidé s levicovou a pravicovou politickou orientací. Číst dále