Jak pracovali….

Česká veřejnost hodnotí práci nejvyšších českých ústavních institucí v polistopadovém období tradičně velmi rozdílně. Tomu odpovídají i aktuální výsledky začátkem letošního března. Zatímco prezident republiky pracoval v únoru dobře podle sedmi z deseti občanů, práci vlády hodnotí dobře téměř polovina lidí a činnost parlamentu téměř dvě pětiny obyvatel. Informace z výzkumu STEM Trendy 03/2006 hodnocení PRÁCE ústavních institucí se mírně zhoršílo.

Hodnocení práce vlády, parlamentu i prezidenta

Česká veřejnost hodnotí práci nejvyšších českých ústavních institucí tradičně velmi rozdílně. Zatímco prezident republiky pracoval v září dobře podle téměř tří čtvrtin občanů, práci vlády hodnotí dobře více než dvě pětiny lidí a činnost parlamentu více než třetina obyvatel.

Radnice je podle lidí důležitější než parlament

Dvě třetiny lidí se domnívají, že volby do Poslanecké sněmovny jsou důležité (hodnotí je 4 nebo 5 body na pětibodové škále, kde 1=malá a 5=velká důležitost). Ještě větší význam však lidé přisuzují volbám do místních zastupitelstev (téměř 80 % bodů 4 nebo 5).