Kredit odborů klesá

Od roku 1997, kdy odborům důvěřovala polovina dotázaných občanů, se jejich kredit podle mínění veřejnosti postupně snižuje. Současným odborům důvěřují necelé dvě pětiny respondentů. Důvěra v odbory úzce souvisí s politickou orientací občanů. Nejvíce důvěřují odborům příznivci sociální demokracie a rovněž sympatizanti KSČM. Oproti roku 2002 nicméně došlo k citelnému poklesu podílu důvěřujících odborům právě mezi stoupenci KSČM a ČSSD. (Pokračování textu…)

Odbory: plní svoji roli?

Odborovým organizacím ubývá členů, nemění se však mínění společnosti o tom, do jaké míry jsou potřebné a prospěšné. O potřebnosti odborů je přesvědčeno zhruba 70 % lidí, důvěryhodné jsou pro necelou polovinu dospělé populace. Nedůvěra v odbory má dvě příčiny. Nedůvěřují jim jednak ti, kteří je vůbec nepovažují za potřebné (to je zejména část pravicově orientovaných občanů), jednak ti, kteří je sice za užitečné považují, ale podle nichž neplní dobře svoji roli. Většina výhrad (a nejen občanů, ale i samotných členů odborových organizací) směřuje k odborovým předákům, kteří jsou podle veřejnosti málo důslednými obhájci práv zaměstnanců. Zhruba 60 %…