Jak jsou Češi pyšní na své občanství

Bezmála tři čtvrtiny obyvatel jsou pyšné na to, že jsou českými občany, a téměř stejný podíl Čechů cítí sounáležitost s Evropou. Oba tyto pocity překonaly loňskou depresi. Hypotetickou nabídku dvojího občanství, českého a evropského, by využila menšina občanů – 40 %. Pocit evropanství i zájem o případné evropské občanství vyjadřují častěji ti lidé, kteří jsou pyšní na své občanství ČR.

Vztah našich občanů k různým národům a etnikům

Občané ČR pohlížejí stále se značnou nedůvěrou na cizince, přicházející z východní a jihovýchodní Evropy nebo Asie. V porovnání s dosavadními výzkumy jsou však Češi výrazně otevřenější bližšímu soužití s Vietnamci a Číňany a ukazuje se, že jde o dlouhodobý a konzistentní trend.

Hrdost Čechů na občanství ČR

Podíl těch, kteří jsou pyšni, že jsou českými občany, dlouhodobě osciluje kolem osmdesáti procent, nyní činí 78 %. Nesporný vliv na hrdost lidí na občanství ČR má reflexe listopadových událostí roku 1989 a následného vývoje i spokojenost se současnou politickou situací. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2009 VYDÁNO DNE 13. 11. 2009 NAPROSTÁ VĚTŠINA ČECHŮ JE PYŠNÁ NA TO, ŽE JSOU OBČANY ČR.