Koho by Češi měli nejraději za souseda?

Česká veřejnost je v názorech na vztah k cizím státním příslušníkům rozdělena. Zhruba polovina je přesvědčena, že občané ČR nemají vůči cizincům předsudky, druhá polovina zastává opačné názory. Hodnocení, koho by Češi preferovali za souseda, se v meziročním srovnání v podstatě nemění. Nejvstřícnější jsou obyvatelé ČR ke Slovákům, Angličanům, Francouzům a Američanům, naopak nejvíce předsudků mají vůči Romům. (Pokračování textu…)

Vztah Čechů k zahraničí

Vztah Čechů k zahraničí letos stagnuje, mírně se zhoršilo hodnocení USA, Ruska, Rakouska, Polska i Slovenska, které však přesto zůstává nejpříznivěji vnímanou zemí. Mezi zahraničními státníky je nejlépe hodnocen Tony Blair a hned za ním Jacques Chirac a Angela Merkelová. Výrazně kritičtější názor mají občané ČR na Vladimíra Putina a George W. Bushe. (Pokračování textu…)

Americká raketová základna v ČR

Společnost STEM v posledním půl roce provedla pro Českou televizi dvě blesková šetření názorů veřejnosti na americké vojenské zařízení (9. srpna 2006, 19. ledna 2007). V únoru bylo toto téma zařazeno i do pravidelné výzkumné série Trendy. Rozsáhlý soubor umožňuje podrobnou analýzu té části veřejnosti, která s umístěním radarové základny souhlasí, i té, která je proti. (Pokračování textu…)

Česko-německé vztahy jsou podle většiny občanů dobré

Česko-německé vztahy jsou podle většiny občanů dobré. Většina soudí, že odsun sudetských Němců byl spravedlivý. Navrácení nebo náhradu majetku sudetským Němcům si přeje jen asi každý sedmý občan.Česko-německé vztahy jsou podle většiny občanů dobré. Většina soudí, že odsun sudetských Němců byl spravedlivý. Navrácení nebo náhradu majetku sudetským Němcům si přeje jen asi každý sedmý občan. (Pokračování textu…)

Většina občanů chce proces schvalování evropské ústavy buď pozdržet nebo zcela zastavit

Klíčovou otázkou, kterou EU v poslední době řešila, bylo, jak pokračovat, pokud jde o schvalování Evropské ústavy. Neúspěch referend ve Francii a v Nizozemí vedl k tomu, že jen čtvrtina občanů ČR se domnívá, že proces schvalování Evropské ústavy by měl pokračovat, protože všechny členské země mají právo vyjádřit svůj názor. (Pokračování textu…)

Srovnání připravenosti ČR na vstup do EU s Polskem a Maďarskem

Tři čtvrtiny občanů se domnívají, že ČR je na tom v přípravě na vstup do EU lépe nebo stejně jako Polsko. Nejvíce lidí zastává názor, že náš stát je v přípravě _x000B_na integraci na stejné úrovni jako Maďarsko. Nejvíce občanů soudí, že přípravy všech tří zkoumaných kandidátských zemí na vstup do EU jsou zhruba vyrovnané. (Pokračování textu…)