Kandidáti na prezidenta a média

Podle názorů občanů budou mít na rozhodování veřejnosti o volební účasti a výběru prezidentského kandidáta významný vliv média (63 % jim připisuje rozhodující nebo velmi silný vliv). Média podle názoru občanů věnují aktuálně z prezidentských kandidátů největší pozornost Janu Fischerovi (podle 57 % občanů mu věnují velkou pozornost) a Miloši Zemanovi (52 %).

Hodnocení médií a objektivity zpravodajství České televize

Zatímco k domácí politické scéně se česká veřejnost staví silně kriticky, média sklízejí za svou práci uznání. Téměř dvě třetiny Čechů (65 %) soudí, že média poskytují veřejnosti o vnitropolitickém dění dobrý přehled (před rokem to bylo 53 %). Ještě více lidí (71 %) uvedlo, že zpravodajství veřejnoprávní České televize informuje o vnitropolitickém dění objektivně.

Média a povolební vyjednávání

Po půl roce povolebních vyjednávání STEM zjišťoval, jak lidé vnímají roli médií v procesu informování o politické situaci. Téměř dvě třetiny (63 %) občanů si myslí, že se média snažila o povolebních vyjednáváních informovat nestranně. Názor lidí na objektivnost či neobjektivnost médií však není pevně ukotvený a přesvědčivý, o čemž svědčí velmi vysoký podíl váhavých odpovědí („spíše ano“ a „spíše ne“).

Moderátoři televizních novin na TV Nova jsou vesměs známější než jejich kolegové z ČT a TV Prima

Šetření ukázalo, že všechny sledované moderátory, kteří uvádějí hlavní zpravodajské relace na celoplošných televizí, zná nejméně polovina populace. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2004 MEZI MODERÁTORY HLAVNÍCH ZPRAVODAJSKÝCH RELACÍ CELOPLOŠNÝCH TV STANIC HODNOTÍ VEŘEJNOST NEJPŘÍZNIVĚJI REYE KORANTENGA A PAVLA ZUNU. MODERÁTOŘI  TELEVIZNÍCH NOVIN NA TV NOVA JSOU VESMĚS ZNÁMĚJŠÍ NEŽ JEJICH KOLEGOVÉ Z ČT A TV PRIMA.

Role vlády v informační kampani ke vstupu do EU

Většina veřejnosti očekává, že sdělovací prostředky a ostatní účastníci informační kampaně dají lidem co nejvíce informací a nechají na nich, jak je vyhodnotí. Vláda se otázkám EU věnuje více než dříve, slábne proto požadavek, aby se do objasňování vstupu investovalo více prostředků.

Televize, rozhlas, tisk – a mítinky

Klíčový význam přikládají voliči tomu, co se dozví prostřednictvím televize, tisku, z rozhlasových diskusí. Značný význam si pro volební rozhodování podržují také předvolební mítinky a jiné akce v rámci kampaně, i když – a naznačují to i odpovědi na jiné otázky – jejich význam v porovnání s minulými volbami poněkud klesá.