Názory občanů na přijetí Lisabonské smlouvy

V názoru, zda problémy s ratifikací Lisabonské smlouvy v ČR poškodily náš obraz v Evropě, je veřejnost rozdělena na dvě poloviny. Jedna si myslí, že ano, druhá, že nikoliv. S přijetím Lisabonské smlouvy je většina občanů (64 %) spokojena. Rozhodnutí poslanecké sněmovny vyslovit nedůvěru vládě Mirka Topolánka v průběhu našeho předsednictví vnímá mírná většina (56 %) obyvatel ČR za nesprávné. Číst dále


Názory občanů ČR na schválení Lisabonské smlouvy Parlamentem ČR

Poslanecká sněmovna dnes schválila přijetí Lisabonské smlouvy. Společnost STEM již od února 2008 monitoruje postoje občanů k Lisabonské smlouvě, a může tak posoudit, jak se lidé na ratifikaci Lisabonské smlouvy dívají. Většina Čechů (60 %) byla na začátku února 2009 přesvědčena o tom, že Parlament ČR by měl Lisabonskou smlouvu schválit. Přáli si to především stoupenci SZ, ODS, ale i ČSSD. Nejvíce odpůrců má schválení smlouvy stále mezi sympatizanty KSČM. Číst dále


Podpora schválení Lisabonské smlouvy

Většina Čechů (64 %) zastává názor, že Parlament ČR by měl schválit Lisabonskou smlouvu. V porovnání s výsledky z října 2008 vzrostl podíl kladných odpovědí o 19 procentních bodů. Zmíněná skutečnost ovšem nesouvisí s nárůstem znalosti obsahu Lisabonské smlouvy. Ta se totiž za uplynulé tři měsíce nezvýšila tak výrazně, jako souhlas s jejím schválením. V pozadí podpory reformního dokumentu může být spíše obava lidí ze ztráty naší prestiže, ke které by mohlo podle jejich soudu dojít, v případě, že parlament Lisabonskou smlouvu neschválí. Číst dále


Názory české veřejnosti na tzv. Lisabonskou smlouvu

Populace ČR není v otázce schválení Lisabonské smlouvy parlamentem jednotná. Mírně však převládá představa, že by Parlament ČR Lisabonskou smlouvu ratifikovat neměl (55 %). Občanů, kteří dopadům nové Reformní smlouvy EU rozumí, je nicméně poměrně málo (25 %). Lidé, kteří smyslu Lisabonské smlouvy nerozumějí, častěji nesouhlasí s jejím přijetím. Lisabonskou smlouvu naopak podporují zejména příznivci ODS. Číst dále


Lisabonská smlouva

Občané ČR jsou v otázce schválení Lisabonské smlouvy parlamentem nerozhodní – polovina si myslí, že by měla být ratifikována, polovina zastává opačný názor. Lidí, kteří dopadům nové Reformní smlouvy EU rozumí, je však poměrně málo (21 %). Číst dále