Názory občanů na ústavní krizi

Některé ze dvou nejsilnějších politických stran nebo oběma zároveň přisuzuje zásadní odpovědnost za ústavní krizi celkem 45 % občanů, poslanci Melčákovi 43 % lidí. Podle třetiny občanů (31%) nese zásadní vinu Ústavní soud, podle čtvrtiny (23 %) jedna nebo obě komory parlamentu. Menší část veřejnosti (12 %) se domnívá, že zcela zásadní odpovědnost za ústavní krizi má někdo, kdo stojí v pozadí. (Pokračování textu…)

Řešení hospodářské krize

Podle 70 % občanů se současná finanční krize projevuje u nás stejně jako v ostatních členských zemí EU. Dvě třetiny lidí by při řešení dopadů finanční a hospodářské krize daly přednost opatřením, která by vedla zaměstnavatele k udržení a k tvorbě nových pracovních míst. Třetina občanů by spíše uvítala opatření k udržení životní úrovně obyvatel naší země. Podpora opatření k udržení a rozvoji zaměstnanosti zaznívá častěji od lidí ve věku 30-44 let, od dobře majetkově zajištěných či od příznivců KDU-ČSL nebo ODS. (Pokračování textu…)

Názory občanů na řešení hospodářské krize

Dvě třetiny občanů by při řešení dopadů finanční a hospodářské krize daly přednost opatřením, která by vedla zaměstnavatele k udržení a k tvorbě nových pracovních míst. Třetina občanů by spíše uvítala opatření k udržení životní úrovně obyvatel naší země. Podpora opatření k udržení a rozvoji zaměstnanosti zaznívá častěji od lidí s vysokoškolským vzděláním, od dobře majetkově zajištěných, od lidí politicky orientovaných napravo či od příznivců ODS. Řešit dopady současné krize udržením a tvorbou nových pracovních míst navrhují ve větší míře dále lidé, kteří pro naši zemi preferují tržní ekonomiku s minimálními zásahy státu nebo tržní ekonomiku, kde stát má…