Hodnocení práce nejvyšších ústavních institucí

Necelý rok po volbách deklaruje spokojenost s politickou situací jen pětina lidí (21 %). Prezident republiky pracoval v březnu 2007 dobře podle dvou třetin občanů (68 %), práci vlády hodnotila dobře necelá třetina občanů (29 %) a činnost parlamentu čtvrtina lidí (25 %).

Důvěra ve vojenské instituce

Více než polovina (55 %) občanů důvěřuje schopnosti Armády ČR zajistit bezpečnost země, dvě třetiny (65 %) v tomto směru věří NATO. Profesionalizace naší armádě podle většiny lidí (59 %) prospěla, s její účastí v zahraničních misích však souhlasí jen menšina veřejnosti (40 %).

Hodnocení práce nejvyšších ústavních institucí

Stabilizace politické situace se příliš nedotkla tradičně negativistických postojů české veřejnosti k politickým poměrům. Výzkumy STEM ukazují, že v České republice se dlouhodobě projevuje značná nespokojenost občanů s politickou situací. Více než půl roku po volbách deklaruje spokojenost jen necelá pětina lidí (18 %).

Vliv institucí na život v ČR

Jaký mají instituce vliv na život v naší zemi? Přiměřený, příliš malý, anebo naopak příliš velký? Takovou otázku položil STEM respondentům v posledním říjnovém výzkumu. Výčet institucí, jejichž vliv respondenti posuzovali, byl poměrně široký, od obecních a krajských úřadů, přes odbory a vrcholné soudní a státní orgány až po Evropskou unii.

Důvěra v instituce EU

Výsledky výzkumu ukazují, že důvěra v Evropskou unii v České republice převažuje nad nedůvěrou. Celkem šest z deseti občanů jí důvěřuje, čtyři z deseti nikoli. Informace z výzkumu STEM Trendy 10-2/2006 Evropské unii věří v ČR šest lidí z deseti. Z evropských institucí Češi důvěřují nejvíce Evropskému soudnímu dvoru.

Důvěra v bezpečnostní instituce

STEM ve svých výzkumech pravidelně zjišťuje názory české veřejnosti na důvěryhodnost bezpečnostních a obranných institucí. Kromě dlouhodobého monitorování důvěry lidí v Policii ČR a Armádu ČR se šetření v posledních letech rovněž zaměřuje i na Bezpečnostní informační službu a Národní bezpečnostní úřad.

Říjen – důvěra v soudy a kontrolní instituce

Společnost STEM pravidelně zjišťuje, jak česká populace důvěřuje soudním a kontrolním institucím. V letošním průzkumu uskutečněném v druhé polovině měsíce října byla zjišťována – stejně jako v minulých letech – důvěra občanů starších 18 let v následující soudní a kontrolní instituce: Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), úřad ombudsmana a Evropský soudní dvůr.

Hodnocení práce ústavních institucí

Česká veřejnost hodnotí práci nejvyšších českých ústavních institucí v polistopadovém období tradičně velmi rozdílně. Tomu odpovídají i aktuální výsledky ze začátku května. Prezident republiky pracoval v dubnu dobře podle téměř tří čtvrtin občanů, práci vlády hodnotila dobře skoro polovina lidí a činnost parlamentu dvě pětiny obyvatel. Informace z výzkumu STEM Trendy 05/2006 Hodnocení práce ústavních institucí několik týdnů před volbami bez výraznějších změn.

Vliv institucí

Mají instituce působící na život v naší zemi takový vliv, jaký by byl potřebný? Takovou otázku položil STEM respondentům v posledním říjnovém výzkumu. Výčet institucí, jejichž vliv respondenti posuzovali, byl poměrně široký, od obecních a krajských úřadů, přes odbory a vrcholné soudní a státní orgány až po Evropskou unii.