Podrží voliči své oblíbené hejtmany?

Hejtmani českých a moravských krajů jsou v porovnání s představiteli parlamentu a vlády hodnoceni obyvateli svých krajů mnohem příznivěji. V krajích, kde je vysoce respektován hejtman (Moravskoslezský, Jihočeský, Olomoucký kraj), se také nejméně lidí dožaduje změny ve vedení kraje.

Popularita hejtmanů

Od posledních voleb do krajských zastupitelstev uplynul více než rok. Následující zpráva přináší informace o popularitě hejtmanů v příslušných krajích a o popularitě primátora Prahy Pavla Béma.   INFORMACE Z VÝZKUMŮ TRENDY 2005/7 – 2005/11 POPULARITA HEJTMANŮ V KRAJÍCH    Přehled popularity hejtmanů v krajích navazuje na zprávu z června letošního roku.

Popularita hejtmanů v krajích

Od posledních voleb do krajských zastupitelstev uplynulo více než šest měsíců. Převážná většina hejtmanů nadále zůstala ve svých funkcích. V pěti krajích navázali na práci svých předchůdců hejtmani noví. Následující zpráva přináší informace o popularitě hejtmanů v příslušných krajích a o popularitě primátora Prahy Pavla Béma.

Popularita hejtmanů v krajích

Tímto informačním výstupem společnost STEM zahajuje sérii tiskových zpráv srovnávajících situaci v jednotlivých krajích ČR „Občané a kraje“, které budou zveřejňovány na internetových stránkách společnosti www.stem.cz. Konkrétně popularitu hejtmanů budeme zveřejňovat celkem třikrát ročně. INFORMACE Z VÝZKUMŮ TRENDY 10/2003 – 11/2004 POPULARITA HEJTMANŮ V KRAJÍCH Přehled popularity hejtmanů v krajích vychází z dat, které sesbírala společnost STEM v období říjen 2003 až listopad 2004.