Instituce a představitelé EU

Představu o činnosti významných institucí Evropské unie má rok po našem vstupu stále jen polovina obyvatel ČR. Nepříznivý názor na V. Špidlu jako českého Evropského komisaře nadále trvá. Nového předsedu Evropské komise J. M. Barrosa zná méně než polovina lidí.   INFORMACE Z VÝZKUMU  STEM TRENDY 4/2005 PŘEDSTAVU O ČINNOSTI VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE MÁ ROK PO NAŠEM VSTUPU STÁLE JEN POLOVINA OBYVATEL ČR.

Evropské instituce mají důvěru většiny obyvatel. Náš český komisař EU však nikoli.

Důvěru v nejvýznamnější evropské instituce má více než polovina občanů. Nejvyšší kredit má Evropský soudní dvůr, kterému důvěřují téměř dvě třetiny občanů (65 %). Evropskému parlamentu a Evropské komisi věří těsná většina (54 % resp. 52 %). Důvěra ve všechny sledované instituce ve srovnání s obdobím našeho vstupu do EU mírně poklesla.

Profil Pavla Teličky

Datový archiv STEM umožňuje podat první ucelenější obraz hodnocení Pavla Teličky veřejností, od působení ve funkci vedoucího delegace pro jednání o přistoupení ČR k EU až po jmenování do funkce prvního českého komisaře v EU. Informace z výzkumu STEM Profil Pavla Teličky Datový archiv STEM umožňuje podat i první ucelenější obraz hodnocení Pavla Teličky veřejností.