Sounáležitost s EU

Sounáležitost s Evropou pociťují zhruba dvě třetiny Čechů. Od doby našeho předsednictví EU se tento pocit mírně oslabuje. Od roku 2005 pozvolna klesá i podíl lidí, kteří by hypoteticky chtěli mít vedle českého občanství i občanství EU – v současnosti je jich 38 %. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2012 VYDÁNO DNE 31. 5.

Pochybnosti o udržení eura

Zhruba dvě pětiny našich občanů (39 %) předpokládají, že Evropské unii se podaří udržet společnou měnu. V listopadu loňského roku v to věřila polovina (48 %). Názor, že by se EU měla přetvořit ve stát s federativním uspořádáním, sdílí jen každý čtvrtý občan ČR (25 %). INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2012 VYDÁNO DNE 31. 5.

Spokojenost Čechů s členstvím v EU

V současné době jsou s členstvím České republiky v Evropské unii spokojeny dvě pětiny občanů (41 %), což je v porovnání s předchozími lety výrazně méně. Pokud by se zcela hypoteticky u nás konalo znovu referendum o vstupu do EU, pro vstup by hlasovala necelá polovina obyvatel (43 %).

Důvěra v EU a Evropský parlament

Evropské unii nyní důvěřuje 37 % občanů ČR, což znamená další historické minimum. Obdobně se vyvíjí i důvěra v Evropský parlament, která činí 30 %, tedy nejméně od počátku sledování v roce 2004. Nedůvěru k EU i k Evropskému parlamentu vyjadřují častěji občané starší, lidé se vzděláním bez maturity, občané špatně materiálně zajištění a zejména lidé levicově orientovaní, především stoupenci KSČM.

Úroveň ČR v rámci EU

Více než polovina občanů ČR hodnotí Českou republiku v rámci Evropské unie jako průměrně se rozvíjející zemi (57 %) a ještě více jich očekává, že i za deset let bude naše republika patřit k průměrným evropským zemím (67 %). INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2011 VYDÁNO DNE  23. 11.

Perspektivy eura jako společné měny

Zhruba dvě pětiny našich občanů předpokládají, že Evropské unii se podaří udržet společnou měnu, a počítají s tím, že v budoucnu se bude s eurem platit i u nás, stejný podíl si naopak myslí, že společnou měnu se EU udržet nepodaří a že v naší republice se eurem platit nebude nikdy. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2011 VYDÁNO DNE  22. 11.

Vývoj názorů občanů ČR na fungování Evropské unie

Jen menšina občanů (38 %) si myslí, že EU funguje demokraticky, ještě méně (28 %) je těch, podle nichž funguje efektivně. V letošním roce přitom zaznamenáváme úbytek těchto hlasů. Názor, že by se EU měla přetvořit ve stát s federativním uspořádáním, sdílí jen asi každý čtvrtý občan ČR (24 %). INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2011
VYDÁNO DNE 21. 11.

Hrdost na občanství ČR a sounáležitost s Evropou.

Dvě třetiny lidí jsou pyšné na to, že jsou českými občany, a téměř stejný podíl Čechů cítí sounáležitost s Evropou. Oba tyto pocity od loňska zřetelně oslabily a jejich výskyt se snížil na historické minimum. Hypotetickou nabídku dvojího občanství, českého a evropského, by v současnosti využila menšina občanů – 40 %.

Řešení situace zadluženého Řecka

Téměř tři čtvrtiny občanů v první polovině října uvedly, že osobně nesouhlasí se způsobem, jakým EU přistupuje k Řecku. Zároveň ještě o něco vyšší podíl sdílí pocit, že řešení otázek kolem zadluženého Řecka v nejbližších dvou letech výrazně ovlivní i situaci v naší zemi. Tyto názory jsou sdíleny prakticky univerzálně – výrazně je neovlivňuje věk, vzdělání ani stranické preference.