Srovnání připravenosti ČR na vstup do EU s Polskem a Maďarskem

Tři čtvrtiny občanů se domnívají, že ČR je na tom v přípravě na vstup do EU lépe nebo stejně jako Polsko. Nejvíce lidí zastává názor, že náš stát je v přípravě _x000B_na integraci na stejné úrovni jako Maďarsko. Nejvíce občanů soudí, že přípravy všech tří zkoumaných kandidátských zemí na vstup do EU jsou zhruba vyrovnané. Číst dále


Překvapí nás výsledky referenda o EU?

Lednové výsledky STEM ukazují, že účast v referendu o vstupu do EU by mohla být poměrně vysoká, míra ochoty zúčastnit se referenda je dlouhodobě stabilní. Podíl stoupenců vstupu naší republiky do EU stále převyšuje podíl odpůrců vstupu. Výzkumy od listopadu loňského roku dokonce ukazují mírný nárůst podílu přívrženců integrace. Podíl odpůrců vstupu do EU zůstává nezměněn. Vyšší podíl stoupenců vstupu je dán jistým oslabením podílu lidí, kteří dosud nejsou v otázce vstupu do EU rozhodnuti. Skupina nerozhodnutých nyní představuje třetinu populace. STEM se dále zabýval motivy pro rozhodování o vstupu naší republiky do EU. Nejvýznamnější vliv mají podle odpovědí respondentů ekonomické faktory, dopady na ekonomiku a životní úroveň. Velmi důležité jsou také důsledky integrace na sociální oblast. Číst dále


Více než polovina lidí souhlasí s členstvím v NATO i se vstupem do Evropské unie

V referendu o vstupu České republiky do Evropské unie by na počátku listopadu hlasovalo pro vstup 64 % lidí, 36 % by bylo proti. Se začleněním naší země do NATO souhlasí 68 % občanů, proti je 32 % osob. Jestliže obě otázky zkombinujeme, zjistíme, že 56 % občanů můžeme označit za stoupence euroatlantické orientace ČR (jsou pro vstup do EU a souhlasí s členstvím v NATO), naproti tomu 24 % lidí s euroatlantickým směřováním ČR rozhodně nesouhlasí. Výrazně pro současný zahraniční kurs ČR jsou stoupenci ODS (80 % z nich souhlasí s členstvím v NATO i se vstupem do EU), opakem jsou příznivci KSČM, z nichž tři čtvrtiny euroatlantickou orientaci naší země odmítají. Voliči dvou nejsilnějších vládních stran, ČSSD a KDU-ČSL, se shodují svým profilem s populací jako celkem.V referendu o vstupu České republiky do Evropské unie by na počátku listopadu hlasovalo pro vstup 64 % lidí, 36 % by bylo proti. Se začleněním naší země do NATO souhlasí 68 % občanů, proti je 32 % osob. Jestliže obě otázky zkombinujeme, zjistíme, že 56 % občanů můžeme označit za stoupence euroatlantické orientace ČR (jsou pro vstup do EU a souhlasí s členstvím v NATO), naproti tomu 24 % lidí s euroatlantickým směřováním ČR rozhodně nesouhlasí. Výrazně pro současný zahraniční kurs ČR jsou stoupenci ODS (80 % z nich souhlasí s členstvím v NATO i se vstupem do EU), opakem jsou příznivci KSČM, z nichž tři čtvrtiny euroatlantickou orientaci naší země odmítají. Voliči dvou nejsilnějších vládních stran, ČSSD a KDU-ČSL, se shodují svým profilem s populací jako celkem. Číst dále


Za nejdůležitější téma summitu NATO považují lidé určení postupu proti terorismu

Rozhodný boj proti světovému terorismu považují naši občané za nejvýznamnější téma pražského summitu zemí Severoatlantické aliance. Poměrně menší význam přikládají lidé dalšímu rozšiřování NATO (dokonce méně než otázkám vztahů Aliance s EU či Ruskem nebo vztahů uvnitř NATO). S pořádáním summitu v Praze souhlasí 40 % lidí. Odpůrci našeho členství v Alianci odmítají naši roli hostitelů summitu téměř jednoznačně, pochybnosti jsou však i mezi lidmi, kteří s naším vstupem do NATO souhlasí (s konáním summitu u nás souhlasí 56 % z nich). Číst dále


Obava ze zhoršení sociální situace je největším problémem před naším vstupem do EU

Výsledky zářijového výzkumu neukázaly výrazné zlepšení v postojích české veřejnosti ke vstupu naší republiky do Evropské unie. Stále je zde 42% občanů, kteří pociťují mírné znepokojení nebo dokonce značné obavy z EU. Oproti tomu 50% občanů očekává vstup do EU s nadějí nebo optimismem. Integrační proces je lhostejný zhruba desetině našich obyvatel. Jakou nejdůležitější změnu podle názoru veřejnosti přinese vstup do Evropské unie? Lidé, kteří vstup podporují, kladou důraz především na možnost volného pohybu osob a začlenění do vyspělé Evropy, zatímco odpůrci vstupu se nejčastěji obávají zhoršení sociální situace. Obava ze ztráty sociálních jistot za poslední rok významně zesílila, zvláště dramaticky mezi lidmi s negativním postojem ke vstupu. Číst dále