Pomůže nám členství v EU v boji s korupcí?

S korupcí a úplatkářstvím, případně nepoctivým nabýváním majetku se potýká naše společnost dlouhá léta. Názory na tyto negativní společenské jevy se v podstatě během posledních deseti let nemění, jsou stabilní. Podíl občanů domnívajících se, že se v této zemi bohatne především nepoctivě, se od roku 1993 pohybuje na úrovni 80%. (Pokračování textu…)

Vyrovná se české zemědělství s konkurencí EU?

Ukazuje se jasně, že zemědělství vnímá naše veřejnost jako nejvíce ohrožené odvětví národního hospodářství, které po vstupu do EU čekají potíže. Jednou z příčin, proč se lidé většinou obávají, že české zemědělství po vstupu čekají obtíže, je obava ze silné konkurence. Bezmála 60 % obyvatel očekává, že vstup do EU otevře českému zemědělství přístup k dotacím. Ve své většině jsou občané zjevně nespokojeni s tím, co našemu zemědělství vstup do EU přinese. Obavy ze zániku či oslabení národního zemědělství jdou ruku v ruce s celkově nepříznivým názorem na integraci republiky do EU. Mezi pesimisty je silná skupina lidí nerozhodnutých….

Obstojí naše hospodářství v evropské konkurenci?

Naprostá většina občanů je přesvědčena, že po vstupu do Evropské unie bude zahraniční konkurence velkým nebezpečím pro české hospodářství. Podle mínění respondentů v konkurenci se zeměmi unie těžko obstojí zemědělství a potravinářský průmysl, hutnictví a těžba a také výroba elektroniky. Na druhé straně, za perspektivní jsou považovány obory spojené s turistickým ruchem dále finančnictví, pojišťovnictví a také stavebnictví. Pokud se profesí týče, respondenti považují za perspektivní především intelektuální či alespoň vysoce kvalifikované profese. Předpokládají, že po vstupu do Evropské unie se uplatní takové profese, jako je lékař, strojní inženýr, státní úředník, umělec či středoškolský učitel. Naopak očekávají, že do…

Zůstane životní úroveň hlavním kritériem bilancování našeho členství v EU?

Česká republika se na vstup do Evropské unie připravuje v době, kdy takové hodnoty jako je demokracie a svoboda už dávno ztratily svoji motivační sílu a rozhodujícím kritériem posuzování stavu ve společnosti se stalo ekonomické hledisko a každodenní problémy lidí. V takové atmosféře není nijak překvapující, že naprostá většina veřejnosti označuje za nejdůležitější změny, které nám členství v Evropské unii přinese, dopady na životní úroveň lidí. Postoje veřejnosti k Evropské unii se zatím nacházejí ve fázi, kdy rozhodujícím hlediskem chápání smysluplnosti našeho členství je především akceptování faktu, že Česká republika je součástí světa, jehož vývoji se nemůže bránit a…