Diskuse o vstupu do EU v médiích

V prvním týdnu měsíce dubna již téměř polovina lidí oceňovala míru informací o situaci v EU v médiích jako dostatečnou. Podíl pozitivních hlasů se tedy dále zvyšuje. Stále však v populaci zůstává vysoký podíl těch, kteří nepovažují informace sdělovacích prostředků o dění v EU za dostatečné. (Pokračování textu…)

Vývoj zájmu veřejnosti o záležitosti EU

Na počátku dubna podobně jako v předchozích měsících více než tři čtvrtiny veřejnosti projevovaly zájem o problematiku Evropské unie. Mírně nadpoloviční většina občanů má již představu o tom, co bude vyžadovat náš vstup do EU. Trend změny je celkově pozitivní, avšak nepříliš výrazný. (Pokračování textu…)