Hodnocení českých poslanců v Evropském parlamentu

Politici působící v Evropském parlamentu jsou českou veřejností velmi málo známí. Vyšší míra znalosti je podle říjnového výzkumu STEM charakteristická spíše pro osobnosti, které jsou (nebo byly) aktivní i na domácí politické scéně. Konkrétně tedy k nejznámějším europoslancům patří Pavel Telička, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil a Evžen Tošenovský. Nejvyšší podíl příznivých názorů byl zjištěn u Pavla Teličky, těsně druhým v pořadí je Evžen Tošenovský.

Číst dále

Práce našich europoslanců

Necelých 40 % lidí si myslí, že v EP hájí dobře zájmy našich občanů (v únoru loňského roku zastávalo stejný názor 33 %), třetina lidí se domnívá, že vystupují jednotně jako zástupci České republiky. Padesát procent občanů říká, že čeští europoslanci mohou svou prací významně ovlivnit rozhodnutí EP (loni to uvedlo 40 %), ale jen necelá třetina (29 %) občanů je přesvědčena o tom, že rozhodnutí EP, která jsou pro naši republiku důležitá, skutečně ovlivňují. Názory na práci našich poslanců v EP silně závisí na celkové spokojenosti s naším členstvím v EU a na tom, do jaké míry lidé sledují činnost našich poslanců v EP. Významným názorovým dělítkem jsou zde také stranické sympatie lidí. Číst dále