Hodnocení českých poslanců v Evropském parlamentu

Politici působící v Evropském parlamentu jsou českou veřejností velmi málo známí. Vyšší míra znalosti je podle říjnového výzkumu STEM charakteristická spíše pro osobnosti, které jsou (nebo byly) aktivní i na domácí politické scéně. Konkrétně tedy k nejznámějším europoslancům patří Pavel Telička, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil a Evžen Tošenovský. Nejvyšší podíl příznivých názorů byl zjištěn u Pavla Teličky, těsně druhým v pořadí je Evžen Tošenovský. Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 9. až 24. října 2018. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1011 respondentů. Na výzkumu pracovalo…

Práce našich europoslanců

Necelých 40 % lidí si myslí, že v EP hájí dobře zájmy našich občanů (v únoru loňského roku zastávalo stejný názor 33 %), třetina lidí se domnívá, že vystupují jednotně jako zástupci České republiky. Padesát procent občanů říká, že čeští europoslanci mohou svou prací významně ovlivnit rozhodnutí EP (loni to uvedlo 40 %), ale jen necelá třetina (29 %) občanů je přesvědčena o tom, že rozhodnutí EP, která jsou pro naši republiku důležitá, skutečně ovlivňují. Názory na práci našich poslanců v EP silně závisí na celkové spokojenosti s naším členstvím v EU a na tom, do jaké míry lidé…