Češi pociťují svoji finanční situaci jako stabilnější než Slováci

Jedním z indikátorů stavu společnosti je vývoj finanční situace domácností a jeho subjektivní reflexe. Z dat citovaných výzkumů je zřejmé, že situace v české a slovenské společnosti je v mnohém odlišná. V čem se názory Čechů a Slováků shodují, je hodnocení aktuální materiální situace jejich domácností. V České republice, stejně jako na Slovensku, se většina obyvatel domnívá, že z hlediska příjmů a majetku je jejich domácnost průměrně zajištěná (v ČR 61 %, v SR 59 %). (Pokračování textu…)

Kritéria hodnocení hospodářského vývoje ČR

Hodnocení hospodářského vývoje ČR vyvolává časté spory mezi našimi čelními politiky. Přikládají argumentům hodnocení hospodářského vývoje očekávaný význam také jejich voliči? Nedávný výzkum STEM proto zjišťoval názory veřejnosti na důležitost nejčastěji uváděných kritérií hodnocení hospodářského vývoje naší země. (Pokračování textu…)

Očekávání od dalšího ekonomického vývoje jsou spíše pesimistická

Z výsledků výzkumu vyplývá, že úvahy o dalším ekonomickém vývoji vyvolávají v lidech pocit nejistoty. Budoucího ekonomického vývoje se v současnosti obávají tři čtvrtiny veřejnosti. Z dlouhodobého perspektivy se zdá, že optimistická očekávání vzhledem k ekonomickému vývoji z konce devadesátých let pomalu ustupují a od počátku roku 2003 posiluje pesimistické naladění. (Pokračování textu…)

Hodnocení stavu společnosti

Hodnocení společnosti za rok 2003 odráží negativní nálady v české společnosti. Lidé používali k hodnocení mnohem častěji horší známky než v minulých letech. Hodnocení podstatné části položek se výrazně zhoršilo, anebo zůstává na dlouhodobě nízkých hodnotách. Nejlepší hodnocení od občanů České republiky dostal prezident republiky Václav Klaus. Jedničkou nebo dvojkou jeho dosavadní působení ocenilo 60 % občanů. (Pokračování textu…)

Jaký vývoj české ekonomiky po vstupu do Evropské unie veřejnost očekává?

Úvahy o vývoji ekonomické situace a životní úrovně obyvatel po začlenění do Evropské unie vyvolávají ve značné části občanů naší země pocit nejistoty. Téměř polovina občanů očekává, že dojde ke zhoršení ekonomiky po vstupu do EU. Třetina populace se domnívá, že se ekonomická situace po vstupu do EU zlepší. Pětina občanů předpokládá, že k žádné výrazné změně nedojde. Obavy z problémů v ekonomické oblasti jsou spjaty především s nejistotou, zda český průmysl obstojí v konkurenci západoevropských firem a organizací. Téměř dvě třetiny občanů mají pocit, že členství v EU může během několika let přinést úpadek našeho tradičního průmyslu. Naopak…

Vyrovná se české zemědělství s konkurencí EU?

Ukazuje se jasně, že zemědělství vnímá naše veřejnost jako nejvíce ohrožené odvětví národního hospodářství, které po vstupu do EU čekají potíže. Jednou z příčin, proč se lidé většinou obávají, že české zemědělství po vstupu čekají obtíže, je obava ze silné konkurence. Bezmála 60 % obyvatel očekává, že vstup do EU otevře českému zemědělství přístup k dotacím. Ve své většině jsou občané zjevně nespokojeni s tím, co našemu zemědělství vstup do EU přinese. Obavy ze zániku či oslabení národního zemědělství jdou ruku v ruce s celkově nepříznivým názorem na integraci republiky do EU. Mezi pesimisty je silná skupina lidí nerozhodnutých….