Růst české ekonomiky lidé příliš nepociťují

V poslední době se často hovoří o nebývalém oživení naší ekonomiky. Co si o posledním vývoji ekonomické situace naší země myslí veřejnost, zjišťoval STEM v březnu letošního roku. Výsledky mohou na první pohled působit poněkud překvapivě. Je z nich zřejmé, že většina veřejnosti uspokojenost politiků i ekonomů z aktuálního vývoje v ekonomické oblasti nesdílí, naopak je přesvědčena, že v porovnání se situací před dvanácti měsíci se stav naší ekonomiky nezměnil nebo dokonce zhoršil. Číst dále


Češi pociťují svoji finanční situaci jako stabilnější než Slováci

Jedním z indikátorů stavu společnosti je vývoj finanční situace domácností a jeho subjektivní reflexe. Z dat citovaných výzkumů je zřejmé, že situace v české a slovenské společnosti je v mnohém odlišná. V čem se názory Čechů a Slováků shodují, je hodnocení aktuální materiální situace jejich domácností. V České republice, stejně jako na Slovensku, se většina obyvatel domnívá, že z hlediska příjmů a majetku je jejich domácnost průměrně zajištěná (v ČR 61 %, v SR 59 %). Číst dále


Očekávání od dalšího ekonomického vývoje jsou spíše pesimistická

Z výsledků výzkumu vyplývá, že úvahy o dalším ekonomickém vývoji vyvolávají v lidech pocit nejistoty. Budoucího ekonomického vývoje se v současnosti obávají tři čtvrtiny veřejnosti. Z dlouhodobého perspektivy se zdá, že optimistická očekávání vzhledem k ekonomickému vývoji z konce devadesátých let pomalu ustupují a od počátku roku 2003 posiluje pesimistické naladění. Číst dále


Hodnocení stavu společnosti

Hodnocení společnosti za rok 2003 odráží negativní nálady v české společnosti. Lidé používali k hodnocení mnohem častěji horší známky než v minulých letech. Hodnocení podstatné části položek se výrazně zhoršilo, anebo zůstává na dlouhodobě nízkých hodnotách. Nejlepší hodnocení od občanů České republiky dostal prezident republiky Václav Klaus. Jedničkou nebo dvojkou jeho dosavadní působení ocenilo 60 % občanů. Číst dále


Jaký vývoj české ekonomiky po vstupu do Evropské unie veřejnost očekává?

Úvahy o vývoji ekonomické situace a životní úrovně obyvatel po začlenění do Evropské unie vyvolávají ve značné části občanů naší země pocit nejistoty. Téměř polovina občanů očekává, že dojde ke zhoršení ekonomiky po vstupu do EU. Třetina populace se domnívá, že se ekonomická situace po vstupu do EU zlepší. Pětina občanů předpokládá, že k žádné výrazné změně nedojde. Obavy z problémů v ekonomické oblasti jsou spjaty především s nejistotou, zda český průmysl obstojí v konkurenci západoevropských firem a organizací. Téměř dvě třetiny občanů mají pocit, že členství v EU může během několika let přinést úpadek našeho tradičního průmyslu. Naopak optimismus v ekonomické oblasti je spojen především s otevřením západoevropského trhu pro české zboží. Více než dvě třetiny veřejnosti předpokládají, že po vstupu do EU se rozšíří možnosti vývozu zboží z ČR. Číst dále