Veřejnost s hodnocením ekonomické politiky vlády zatím vyčkává

Ekonomická politika Topolánkovy vlády je zatím hodnocena s velkou opatrností. Dobrá je podle třetiny našich občanů, jednoznačně ji odmítá pětina lidí, téměř polovina vyjadřuje mírný nesouhlas. Míra obav či pocitu nejistoty z ekonomického vývoje v blízké budoucnosti se v posledních dvou letech téměř nemění. Obavy mají skoro dvě třetiny populace, především lidé s nižším vzděláním a osoby nad 45 let. Číst dále


Obavy z nezaměstnanosti se snižují

S tím, jak v posledních dvou letech klesá v České republice nezaměstnanost, ustupují i obavy občanů z toho, že by se zařadili mezi nezaměstnané. Nezaměstnanosti se nyní obává 56 % ekonomicky aktivní populace. Současného systému podpor a sociálních dávek jako motivačního prvku k práci se zastává jen sotva pětina občanů. Drtivá většina míní, že stávající systém sociální podpory nemotivuje lidi, aby se nevyhýbali práci a snažili si najít zaměstnání. Číst dále


Dluhy nám připadají normální

Společnost STEM, která dlouhodobě sleduje otázky spojené s finanční situací našich domácností, se podobně jako na konci roku 2004 zajímala i o postoje veřejnosti k půjčování peněz. Statistické údaje přinášejí v posledních letech informace o růstu zadlužení českých domácností včetně problémů, do kterých se řada lidí v souvislosti se svou neschopností splácet dostává. Číst dále


Finanční situace domácností

STEM pokládá občanům České republiky již od roku 1993 otázky, jimiž by bylo možné udělat si obrázek o finanční situaci domácností a jejich životní úrovni. V odpovědích na otázky týkající se majetku, životní úrovně nebo finanční situace převažují opatrnější varianty „spíše ano“ nebo „spíše ne“ nad variantami jednoznačnými, nicméně z poměru kladných a záporných variant lze poměrně dobře usoudit, kam se vývoj ve společnosti ubírá. Číst dále


Hospodářská situace státu

Společnost STEM ve svých výzkumech dlouhodobě sleduje názory obyvatel na současnou hospodářskou situaci a na budoucí ekonomický vývoj naší země. Nejinak tomu bylo na počátku ledna 2007. Z výsledků výzkumu vyplývá, že úvahy o dalším ekonomickém vývoji vyvolávají v lidech spíše pocity nejistoty. Budoucího vývoje naší ekonomiky se obávají tři pětiny občanů, výrazné obavy přitom má bezmála pětina veřejnosti. Nezanedbatelných 40 % veřejnosti však obavy z budoucího vývoje národního hospodářství nemá. Číst dále


Čeští dopravci jsou na zavádění mýtného systému dobře připraveni

Výsledky internetové ankety STEM uskutečněné v první polovině měsíce prosince dokládají, že informovanost českých dopravních firem o zavádění systému elektronického mýtného v ČR je na výborné úrovni. Všichni účastníci ankety vědí, že se má od prvního ledna začít na tuzemských dálnicích a rychlostních komunikacích vybírat mýtné. O plánovaném rozšíření zpoplatněných komunikací o silnice první třídy od druhé poloviny příštího roku ví také výrazná většina respondentů. Nepřekvapí, že informovanost dopravců je zřetelně vyšší, než znalosti dospělé české populace (především v otázce zavedení mýtného na silnice 1. třídy od 1. 7. 2007) Výsledky internetové ankety STEM uskutečněné v první polovině měsíce prosince dokládají, že informovanost českých dopravních firem o zavádění systému elektronického mýtného v ČR je na výborné úrovni. Všichni účastníci ankety vědí, že se má od prvního ledna začít na tuzemských dálnicích a rychlostních komunikacích vybírat mýtné. O plánovaném rozšíření zpoplatněných komunikací o silnice první třídy od druhé poloviny příštího roku ví také výrazná většina respondentů. Nepřekvapí, že informovanost dopravců je zřetelně vyšší, než znalosti dospělé české populace (především v otázce zavedení mýtného na silnice 1. třídy od 1. 7. 2007) Číst dále


Názory na přijetí eura

Jedním z problémů, o nichž se v souvislosti s naším členstvím v Evropské unii v poslední době stále diskutuje, je přijetí společné evropské měny, eura, v naší zemi. Podle původních představ měla Česká republika splnit kritéria Unie a přijmout euro v roce 2010, v současnosti je však tento termín silně zpochybňován, ba je označován za nereálný. Číst dále


Přestože důvěra v perspektivu naší ekonomiky vzrostla, velké pochybnosti přetrvávají

Jedním z velmi důležitých ukazatelů názorů obyvatel na stav ekonomiky jsou očekávání spojená s jejím dalším vývojem. V tomto pohledu do budoucna je česká veřejnost stále hodně skeptická. Velká většina lidí se v současné době domnívá, že rozvojový potenciál naší ekonomiky je nízký a ekonomika bude v nejbližších dvanácti měsících buď stagnovat (nejčastější názor) nebo dokonce upadat. Číst dále