Názory veřejnosti na fungování EU

Dvě pětiny občanů (41 %) si myslí, že Evropská unie funguje demokraticky. Čtvrtina lidí (27 %) se domnívá, že EU funguje efektivně. Pětina populace (22 %) hodnotí rozhodování v EU jako dostatečně promyšlené a pružné. Alespoň orientační přehled o tom, co patří do kompetence národních vlád a co do pravomoci orgánů EU, má čtvrtina občanů ČR (24 %).

Fungování demokracie u nás

S fungováním demokracie je spokojena čtvrtina lidí a současné politické strany jsou zárukou demokratické politiky u nás podle třetiny obyvatel Česka. V obou otázkách patří současné podíly kladných odpovědí k historicky nejnižším.

Pochybnosti o demokratickém fungování EU

Jen menšina občanů (38 %) si myslí, že EU funguje demokraticky, ještě méně (25 %) je těch, podle nichž funguje efektivně. Alespoň orientační přehled o tom, co patří do kompetence národních vlád a co do pravomoci orgánů EU, má 30 % občanů ČR. Od loňska se tyto výsledky prakticky nezměnily.INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2012  VYDÁNO DNE 31. 5.