Názory občanů na demokratické chování politických stran, politiků a veřejnosti

Politické strany podle necelé poloviny (44 %) občanů zaručují demokratickou politiku v naší zemi. O něco hůře lidé hodnotí politiky, o jejichž schopnosti zachovávat při svém rozhodování demokratické zásady je přesvědčena téměř třetina (32 %) populace. Jak v případě politických stran, tak politiků zaznamenáváme v posledních dvou letech pokles. Schopnost veřejnosti dostatečně uplatňovat demokracii v běžném, každodenním životě vnímají občané rovněž kriticky – tuto schopnost přiznává veřejnosti necelá třetina lidí (30 %). (Pokračování textu…)

Jak občané hodnotí fungování naší demokracie

O tom, že naše demokracie je srovnatelná se situací v západoevropských zemích, je přesvědčena také jen třetina občanů. Příznivěji vnímají stav demokracie v naší zemi lidé vzdělanější a materiálně lépe zajištění a výrazné rozdíly v názorech se projevují také u příznivců různých politických stran. Nejvíce spokojenosti s fungováním demokracie vyjadřují stoupenci ODS, kteří se zároveň častěji domnívají, že demokracie u nás je srovnatelná s demokracií v západoevropských zemích. (Pokračování textu…)

Hodnocení demokratického chování akterů

K uplatňování demokracie jednotlivými aktéry ve veřejném prostoru je česká veřejnost poměrně kritická. Z hlediska zachovávání demokratických principů a zásad jsou relativně nejlépe vnímány politické strany, přibližně polovina (48 %) občanů si myslí že zaručují demokratickou politiku v České republice. O něco méně důvěry chovají lidé v demokratické chování našich vedoucích představitelů, o málo více než třetina (37 %) lidí si myslí, že při rozhodování zachovávají demokratické postupy. Největší slabinu však vidí občané sami v sobě, v každodenní, žité demokracii. Pouze necelá třetina (31 %) populace se domnívá, že veřejnost umí uplatňovat demokratické principy v běžném životě.

Fungování demokracie v naší zemi

Se způsobem, jakým funguje demokracie v České republice, jsou spokojeny dvě pětiny (40 %) obyvatel. O poznání kritičtěji vnímají lidé stav demokracie, pokud ho mají srovnat se západními zeměmi. Pouze 29 % lidí občanů považuje naší demokracii za srovnatelnou se situací v západoevropských zemích. Příznivěji vnímají situaci lidé vzdělanější a lépe zajištění. Výrazné rozdíly v názorech se projevují i u příznivců různých politických stran. Nejvíce spokojenosti s fungováním demokracie vyjadřují stoupenci ODS a KDU-ČSL, kteří se zároveň častěji domnívají, že demokracie u nás je srovnatelná s demokracií v západoevropských zemích.

Vláda pevné ruky

Společnost STEM pravidelně sleduje, jak silně občané ČR požadují v politice radikální stanoviska a rázná řešení a zda by přivítali, kdyby v naší zemi vládla pevná ruka a někdo určoval, co se má dělat. Letošní výzkum – stejně jako řada předchozích – ukazuje, že příznivců rázných a radikálních řešení je v naší společnosti zastoupeno přibližně stejně jako lidí založených spíše konzervativně (55 % versus 53 %). Občanů, kteří mají pocit, že by bylo dobré, kdyby v naší zemi vládla pevná ruka, je ještě o něco více (61 %). (Pokračování textu…)

Češi i Slováci jsou dnes méně ochotni se politicky angažovat než před deseti lety

Z hlediska ochoty občanů podílet se na politickém a veřejném dění má politická kultura v České republice a na Slovensku mnoho podobných rysů. Stejné jsou například aktivity, o něž projevuje veřejnost v obou zemích největší a nejmenší zájem. K příležitostem, které jsou Češi i Slováci ochotni využívat nejčastěji, patří vedle účasti ve volbách a podepisování petic také podíl na řešení problémů obce a města, oslovování politických a veřejných činitelů, zapojování se do práce zájmových skupin či organizací a v České republice také účast na povolených demonstracích.

Vládní krize

Červnovou demisí vlády Vladimíra Špidly začalo pro politiky v ČR horké léto završené vyslovením důvěry Grossově vládě ve sněmovně. Výzkum zjišťoval, jak se v průběhu řešení této krize, podle mínění veřejnosti, čelní politici zachovali. (Pokračování textu…)