Koho by Češi měli nejraději za souseda?

Ve svých pravidelných výzkumech Trendy mapuje STEM postoje občanů České republiky k cizím státním příslušníkům. O málo více než tři pětiny (62 %) české veřejnosti jsou přesvědčeny, že občané České republiky přistupují k cizím státním příslušníkům s pobytem v ČR bez zaujatosti a předsudků, ovšem nezanedbatelná část české populace (38 %) je přesvědčena, že tomu tak není. Vzhledem k poměrně vysokému podílu variant odpovědí „spíše souhlasím“ a „spíše nesouhlasím“ je možné konstatovat, že názory české veřejnosti nejsou v této otázce vyhraněné a ujasněné. Jinak jsou vyslovené názory univerzální, zastávají je ve stejné míře muži i ženy, lidé různého věku,…