Podle české veřejnosti pracuje v ČR příliš mnoho cizinců, ohrožení pociťují nejčastěji nezaměstnaní

Podle aktuálního výzkumu STEM si 66 % Čechů a Češek myslí, že v ČR pracuje příliš mnoho cizinců. Tento názor však v posledních letech pomalu slábne, a naopak narůstá podíl osob, které považují zaměstnávání cizinců za jediné řešení nedostatku pracovní síly. Zaměstnávání cizinců může vyřešit nedostatek pracovníků ve vybraných profesích podle 54 % české veřejnosti. Na druhou stranu ale polovina Čechů a Češek stále zastává názor, že cizinci berou našim lidem práci. Kateřina Duspivová, senior analytička STEM, k tomu doplňuje: „Cizinci pracující v Česku stále vyvolávají mezi českou veřejností pocit ohrožení, přestože se míra nezaměstnanosti pohybuje v posledních letech kolem 2 %, a drží se tak na historickém minimu. Zároveň zde velká část cizinců vykonává méně kvalifikované práce, které řada Čechů vykonávat ani nechce.“

Vstřícnost českých občanů k cizím státním příslušníkům se snížila

Čtvrtina dotázaných občanů ČR (25 %) souhlasí s tím, aby každý člověk, který u nás žije, měl právo získat české občanství. Stejný podíl si myslí, že každá etnická skupina by měla mít možnost žít podle vlastních tradic. V porovnání s předchozími průzkumy jsou uvedené podíly významně nižší, před začátkem uprchlické krize (v roce 2014) byla míra souhlasu 33 %, resp. 46 %.

Jaký je vztah občanů ČR k různým národům a etnikům?

Občané České republiky mají dlouhodobě velmi příznivý vztah ke Slovákům, dále také k  Angličanům, Francouzům, Američanům a Němcům. Z časové řady STEM je patrné pokračující postupné zlepšování vztahu české veřejnosti k Vietnamcům, Rusům a Číňanům. Málo vstřícní jsou lidé k Afgháncům, Čečencům, Romům, Syřanům a Arabům.

Vztah české veřejnosti k cizincům – březen 2015

Občané ČR mají dlouhodobě velmi příznivý vztah ke Slovákům, dále také k Francouzům, Angličanům, Američanům a Němcům. Z časové řady je patrné stálé postupné zlepšování vztahu české veřejnosti k Vietnamcům. Méně vstřícní jsou lidé k Afgháncům, Čečencům a Arabům. Nejvíce předsudků však mají Češi stabilně vůči Romům. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2015   VYDÁNO DNE 27. 4.

Tolerance českých občanů k cizincům

Vstřícnost české veřejnosti k cizím státním příslušníkům na našem území je podle časových řad STEM na historicky nejnižší úrovni. Téměř tříčtvrtinová většina občanů (73 %) nesouhlasí s právem na občanství pro každého člověka žijícího v České republice. Podobně vysoký podíl lidí (69 %) odmítá výrok, že každá etnická menšina by měla mít možnost žít podle vlastních tradic.

Názory na cizince v ČR a jejich zaměstnávání – březen 2014

Tři čtvrtiny Čechů se domnívají, že v naší zemi pracuje příliš mnoho cizinců, a přibližně stejný podíl lidí uvedl, že zaměstnávání cizinců připravuje naše lidi o práci. Ve srovnání s loňským rokem však mírně přibylo lidí, podle kterých jsou v některých profesích cizinci jediným řešením nedostatku pracovních sil. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2014 VYDÁNO DNE 23.4.