Bytová politika: existuje trh s byty?

Byty nejsou podle většiny občanů „normální zboží“, a tedy hospodaření s nimi by měl významně ovlivňovat stát. Tři čtvrtiny lidí soudí, že stát by si měl nad nájmy, přidělováním bytů a cenami služeb za bydlení ponechat kontrolu, a stejný podíl veřejnosti předpokládá, že stát by reguloval výši nájmů i v soukromých domech. Naproti tomu jen třetina lidí si myslí, že stát by měl majoritním vlastníkem bytů, zhruba 60 % očekává, že by si podržel jen omezený počet bytů pro sociálně slabé občany. Polovina lidí uvádí, že náklady na bydlení jsou pro ně neúnosné. To je zhruba o 10 %…