Naše zjištění
15. 2. 2007

Stranické preference únor

Únorové preference naznačují částečné zlepšení pozice ČSSD. Rozdíl mezi ODS na prvním místě a ČSSD na místě druhém se snížil na 8 procentních bodů ( v listopadu 2006 to bylo více než 14 procentních bodů). Ostatní strany nevykazují významnější změnu . STEM – PREFERENCE POLITICKÝCH STRAN
ÚNOR 2007 Pravidelný výzkum volebních preferencí STEM byl proveden metodou kvótního výběru ve dnech 1. – 8.

STEM – PREFERENCE POLITICKÝCH STRAN
ÚNOR 2007

Pravidelný výzkum volebních preferencí STEM byl proveden metodou kvótního výběru ve dnech 1. – 8. února 2007 na souboru 1222 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Statistická chyba u tohoto souboru se pohybuje kolem +- 1,5 procentního bodu u menších stran, u větších stran kolem +- 2,5 procentního bodu.

Únorové preference naznačují částečné zlepšení pozice ČSSD. Rozdíl mezi ODS na prvním místě a ČSSD na místě druhém se snížil na 8 procentních bodů ( v listopadu 2006 to bylo více než 14 procentních bodů). Ostatní strany nevykazují významnější změnu .

STRANICKÉ PREFERENCE

Stranické preference ukazují rozložení politických sympatií u celého souboru dotázaných, tj. včetně nerozhodnutých a lidí, kteří nejsou schopni či ochotni jmenovat preferenci žádné strany či otevřeně řeknou, že nebudou volit žádnou stranu. Jde o základní, hrubý údaj, kde podíly preferencí pro jednotlivé strany jsou ze samotné povahy ukazatele nižší, než by odpovídalo vlastnímu volebnímu výsledku, o němž rozhodují jen účastníci voleb.

"Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a)

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?" 

(otevřená otázka  – bez použití karet s názvy stran)

pozor: stranické preference neVYJADŘUJÍ volební výsledEk!


MODEL VOLEBNÍCH ZISKŮ

Hypotetické počty mandátů v únoru 2007

Stranické preference zobrazují relativní sílu politických stran k danému okamžiku výzkumu. Přeložit tato čísla do modelového volebního výsledku není jednoduché, neboť lze jen obtížně zjistit, kteří dotázaní se voleb skutečně zúčastní, zda volební motivace voličů bude podobná jako v minulých volbách nebo se změní, zda se do volebního výsledku budou promítat emoce na poslední chvíli apod. Předkládaný volební model zanedbává dnes nerozhodnuté občany a ty, kteří nejsou ochotni uvést žádné preference. Opírá se o dosažené výsledky v posledních volbách, částečně si všímá pevnosti rozhodnutí zúčastnit se voleb u stoupenců různých stran. V hrubých obrysech také odhaduje vlivy d’Hondtovy metodiky přepočítávání hlasů na mandáty, i když zcela přesně a spolehlivě nelze zachytit rozložení politických nálad v našich nejmenších krajích. Jde o odhad – odchylka u všech stran může být +- 2 mandáty.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Stranické preference
preference