Naše zjištění
16. 1. 2007

Stranické preference leden 2007

Lednové preference nepřinášejí oproti závěru loňského roku žádné větší překvapení. Veřejné mínění v době okolo jmenování Topolánkovy druhé vlády je relativně stabilní. STEM – PREFERENCE POLITICKÝCH STRAN
LEDEN 2007  Pravidelný výzkum volebních preferencí STEM byl proveden metodou kvótního výběru ve dnech 27. prosince 2006 – 5. ledna 2007 na souboru 1272 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

STEM – PREFERENCE POLITICKÝCH STRAN
LEDEN 2007

 Pravidelný výzkum volebních preferencí STEM byl proveden metodou kvótního výběru ve dnech 27. prosince 2006 – 5. ledna 2007 na souboru 1272 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Statistická chyba u tohoto souboru se pohybuje kolem +-1,5 procentního bodu u menších stran, u větších stran kolem +- 2,5 procentního bodu.

 Lednové preference nepřinášejí oproti závěru loňského roku žádné větší překvapení. Veřejné mínění v době okolo jmenování Topolánkovy druhé vlády je relativně stabilní.

 

  

 STRANICKÉ PREFERENCE

 Stranické preference ukazují rozložení politických sympatií u celého souboru dotázaných, tj. včetně nerozhodnutých a lidí, kteří nejsou schopni či ochotni jmenovat preferenci žádné strany či otevřeně řeknou, že nebudou volit žádnou stranu. Jde o základní, hrubý údaj, kde podíly preferencí pro jednotlivé strany jsou ze samotné povahy ukazatele nižší, než by odpovídalo vlastnímu volebnímu výsledku, o němž rozhodují jen účastníci voleb.

 „Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a)

 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?“ 

 (otevřená otázka bez použití karet)

  

 

 

 POZOR: STRANICKÉ PREFERENCE NEVYJADŘUJÍ VOLEBNÍ VÝSLEDEK!


   MODEL VOLEBNÍCH ZISKŮ

 Hypotetické počty mandátů v lednu 2007

 Stranické preference zobrazují relativní sílu politických stran k danému okamžiku výzkumu. Přeložit tato čísla do modelového volebního výsledku není jednoduché, neboť jen obtížně lze zjistit, kteří dotázaní se voleb skutečně zúčastní, zda volební motivace voličů bude podobná jako v minulých volbách nebo se změní, zda se do volebního výsledku budou promítat emoce na poslední chvíli apod. Předkládaný volební model zanedbává dnes nerozhodnuté občany a ty, kteří nejsou ochotni uvést žádné preference. Opírá se o dosažené výsledky v posledních volbách, částečně si všímá pevnosti rozhodnutí zúčastnit se voleb u stoupenců různých stran. V hrubých obrysech také odhaduje vlivy d’Hondtovy metodiky přepočítávání hlasů na mandáty, i když zcela přesně a spolehlivě nelze zachytit rozložení politických nálad v našich nejmenších krajích. Jde o odhad – odchylka u všech stran může být +-2 mandáty.

 

ZÁKLADNÍ ZJIŠTĚNÍ

 

 

1.      ODS jasně vede žebříček preferencí a dosahuje stejného počtu předpokládaných mandátů jako minulý měsíc.

  

2.      ČSSD vykazuje také stabilní výsledek, jen nepatrně oproti minulému měsíci posílila, patrně na úkor komunistů.

  

3.      KDU-ČSL po volbě nového předsedy vykázala jen velmi drobné zlepšení své pozice.

  

4.      Komunisté mírně oslabili, zelení jsou oproti prosinci beze změny.

  

5.      Pokud by se v současné době konaly předčasné volby a daly by zvolenému volebnímu modelu za pravdu, mohla by ODS mimo velkou koalici vytvořit dvoustrannou koaliční vládu se zelenými (105 mandátů, stejně jako v prosinci). Trojkoalice ODS, SZ a KDU-ČSL by měla 119 mandátů.

  

6.       Případnou levicovou koalici ČSSD a KSČM by v současné době vytvořit nešlo, v kombinaci se třetím členem by šlo vytvořit koalici ČSSD, KSČM a SZ (103 mandátů).
 V současném rozložení sil hrají zelení důležitou roli jak pro pravici, tak pro levici.

  

 

 

 

7.      Voleb se chce podle svého vyjádření zúčastnit 54 % občanů, 21 % svou účast jasně odmítá, nerozhodnuto o své účasti je 25 %.

 

 


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Stranické preference
preference, stranické preference