Naše zjištění
19. 6. 2009

Stranické preference – červen 2009

Červnové preference byly zjišťovány bezprostředně po volbách do Evropského parlamentu. Nepřekvapí příliš, že v preferencích do Poslanecké sněmovny se volební výsledek svým způsobem odrazil. ODS jako vítěz voleb do EP získala, ČSSD ztratila, zelení propadli. Potvrzuje se tak předpoklad, který STEM naznačoval, že do podzimní předvolební kampaně budou obě hlavní strany vstupovat z relativně vyrovnaných pozic.

STEM – PREFERENCE  POLITICKÝCH  STRAN – ČERVEN  2009

Červnové preference byly zjišťovány bezprostředně po volbách do Evropského parlamentu. Nepřekvapí příliš, že v preferencích do Poslanecké sněmovny se volební výsledek svým způsobem odrazil. ODS jako vítěz voleb do EP získala, ČSSD ztratila, zelení propadli. Potvrzuje se tak předpoklad, který STEM naznačoval, že do podzimní předvolební kampaně budou obě hlavní strany vstupovat z relativně vyrovnaných pozic. Poznamenejme jen, že dotazování započalo ještě před tím, než svoji kandidaturu ohlásila strana TOP 09.

Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou kvótního výběru ve dnech 8. – 15. 6. 2009 na souboru 1282 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Statistická chyba u tohoto souboru se pohybuje kolem +- 1,5 procentního bodu u menších stran, u větších stran kolem +- 2,5 procentního bodu.

STRANICKÉ PREFERENCE

Stranické preference ukazují rozložení politických sympatií u celého souboru dotázaných, tj. včetně nerozhodnutých a lidí, kteří nejsou schopni či ochotni jmenovat preferenci žádné strany či otevřeně řeknou, že nebudou volit žádnou stranu. Jde o základní, hrubý údaj, kde podíly preferencí pro jednotlivé strany jsou ze samotné povahy ukazatele zpravidla nižší, než by odpovídalo vlastnímu volebnímu výsledku, o němž rozhodují jen účastníci voleb.

"Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a)

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?"

(údaje za červen 2009; otevřená otázka  – bez použití karet s názvy stran)

POZOR: STRANICKÉ PREFERENCE NEVYJADŘUJÍ VOLEBNÍ VÝSLEDEK !

MODEL VOLEBNÍCH ZISKŮ

Hypotetické počty mandátů v červnu 2009

Stranické preference zobrazují relativní sílu politických stran k danému okamžiku výzkumu. Přeložit tato čísla do modelového volebního výsledku není jednoduché, neboť lze jen obtížně zjistit, kteří dotázaní se voleb skutečně zúčastní, zda volební motivace voličů bude podobná jako v minulých volbách nebo se změní, zda se do volebního výsledku budou promítat emoce na poslední chvíli apod. Předkládaný volební model zanedbává dnes nerozhodnuté občany a ty, kteří  nejsou ochotni uvést žádné preference. Opírá se o dosažené výsledky v posledních volbách, částečně si všímá pevnosti rozhodnutí zúčastnit se voleb u stoupenců různých stran. V hrubých obrysech také odhaduje vlivy d’Hondtovy metodiky přepočítávání hlasů na mandáty, i když zcela přesně a spolehlivě nelze zachytit rozložení politických nálad v našich nejmenších krajích. Jde o odhad – odchylka u všech stran může být +- 2 mandáty.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Stranické preference
preference, stranické preference