Naše zjištění
18. 5. 2007

Strana zelených je přijatelnou alternativou pro nekomunistické voliče

Stranu zelených uvádějí nejčastěji jako svou nejbližší resp.

INFORMACE Z VÝZKUMŮ STEM TRENDY 4/2007 A 5/2007

STRANA ZELENÝCH JE PŘIJATELNOU ALTERNATIVOU PRO NEKOMUNISTICKÉ VOLIČE

Stranu zelených uvádějí nejčastěji jako svou nejbližší resp. další nejbližší stranu zejména stoupenci koaličních stran, tj. ODS a KDU-ČSL, ale často i příznivci ČSSD, přívrženci neparlamentních stran, nerozhodní voliči a nevoliči. Pro sympatizanty KSČM je suverénně nejčastěji další nejbližší stranou ČSSD.

 

Citované výsledky pocházejí ze dvou posledních výzkumů STEM ze série TRENDY provedených na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let. První se uskutečnil ve dnech 2.-10. dubna 2007 a druhý ve dnech 2.–10. května 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Analyzován byl spojený soubor 2410 dotázaných.

V květnovém výzkumu STEM zjišťoval, jaké jsou vzájemné vazby mezi stoupenci politických stran a jaké přesuny voličských preferencí jsou v současnosti možné. Respondenti byli bezprostředně poté, co odpověděli na otázku, kterou stranu by volili do poslanecké sněmovny, dotázáni, ke které z dalších parlamentních stran mají osobně nejblíže. Získané údaje tak vypovídají jednak o potenci koaličních vazeb mezi stranami a rovněž nepřímo o tom, kam by mohli příznivci stran a další voličské skupiny (nerozhodní voliči nebo nevoliči) přecházet, a zároveň, odkud mohou jednotlivé elektoráty očekávat příliv nových voličů.

Z grafu na následujíc straně je patrné, že mnozí respondenti nedokázali uvést žádnou jinou stranu než „svou“ resp. k žádné jiné straně sympatie nechovají. Pokud jde o vztah jednotlivých voličských skupin k parlamentním stranám, lze konstatovat, že:

§         pro téměř polovinu (48 %) přívrženců KSČM je další nejbližší stranou ČSSD, vazba na jiné strany je u nich minimální,

§         příznivci ČSSD uvádějí KSČM jako nejbližší stranu jen z pětiny (20 %), prakticky stejná část (21 %) má nejblíže ke Straně zelených, každý sedmý (14 %) ke KDU-ČSL,

§         sympatizanti Strany zelených dávají svou přízeň nejčastěji ODS (čtvrtina z nich – 26 %), ČSSD uvádí jako další nejbližší stranu 16 % z nich a KDU-ČSL 7 %,

§         stoupenci KDU-ČSL naproti tomu nejčastěji (28 %) mají nejblíže ke Straně zelených, dále uvádějí ČSSD (16 %) a ODS (11 %),

§         příznivci ODS z třetiny jmenují zelené (34 %), na dalším místě je u nich KDU-ČSL (13 %) a jen minimálně uvádějí levicové strany,

§         sympatizanti jiných stran mají relativně nejblíže ke Straně zelených (22 %), dále k ČSSD (15 %) a k ODS (13 %),

§         nerozhodní  voliči uvádějí ponejvíce zelené (16 %), dále stejně často ODS i ČSSD (7 %), dvě třetiny (66 %) z nich však deklarují, že k žádné z parlamentních stran nemají blízko,

§         nevoliči neuvádějí žádnou stranu dokonce v 72 % případů, pro 14 % z nich je nejbližší Strana zelených, ODS a ČSSD jmenuje shodně 5 % z nich.

Pramen: STEM, Trendy 4/2007+5/2007, 2410 respondentů starších 18 let

Pozn.:  Kategorie „Žádná (další)“ zahrnuje v případě stoupenců parlamentních stran i odpovědi těch respondentů, kteří v této otázce uvedli stejnou stranu jako v otázce na stranické preference.

Z výsledků vyplývá, že stranou s nejsilnějším „koaličním potenciálem“ (míněno z hlediska vazeb mezi příznivci stran) je Strana zelených, kterou jako svou nejbližší (nebo další nejbližší) uvádějí často jak stoupenci koaličních stran, tak ČSSD i neparlamentních stran a relativně nejčastěji je jmenovali i nerozhodní voliči a nevoliči. Je možné usuzovat i na to, že zelení jsou stranou, která má v současné době největší potenciál přílivu z jiných voličských skupin. Poměrně široká je vazba přívrženců KSČM na ČSSD, což naznačuje možnost budoucího přelévání sil na levici.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politická situace