Naše zjištění
6. 11. 2015

STRACH Z UPRCHLÍKŮ – ODKUD SE VZAL A S ČÍM SOUVISÍ

Strach z uprchlíků je u nás veliký a prochází napříč celou společností. Bylo by ale velkou chybou vidět strach z uprchlíků izolovaně. Jde totiž především o strach z rozšíření islámu u nás, o strach z jeho fundamentalistického vyhrocení a propojení s terorismem a organizovaným zločinem.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2015

vydáno dne 6. 11. 2015

STRACH Z UPRCHLÍKŮ – ODKUD SE VZAL A S ČÍM SOUVISÍ

Strach z uprchlíků je u nás veliký a prochází napříč celou společností. Bylo by ale velkou chybou vidět strach z uprchlíků izolovaně. Jde totiž především o strach z rozšíření islámu u nás, o strach z jeho fundamentalistického vyhrocení a propojení s terorismem a organizovaným zločinem. Dnes iracionální, emotivně zakotvený, nestrukturovaný strach z celého souboru těchto rizik oslabuje naše zakotvení v Evropské unii a zpochybňuje také výsledky polistopadového vývoje.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 18. až 28. září 2015. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 925 respondentů.

V zářijovém průzkumu se STEM zaměřil podrobněji na vnímání uprchlické krize a pokusil se analyzovat okruhy, s nimiž strach z uprchlíků souvisí. Strach z uprchlíků dnes mají zhruba dvě třetiny obyvatel. Větší ohrožení však lidé spojují s rozšířením islámu v naší zemi. Obává se ho více než osmdesát procent našich obyvatel.

Strach z uprchlíků a z islámu

Pramen: STEM, Trendy 09/2015, 925 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
strach, uprchlíci