Naše zjištění
28. 5. 2001

Strach z fyzického násilí ustupuje, ale zlodějů se lidé stále bojí

Porovnání s rokem 1995 ukazuje, že lidé se méně bojí nejhrubších projevů fyzického násilí (mají menší strach o život svůj či život svých bližních, neobávají se tolik ani loupežného přepadení nebo toho, že se zapletou do nějaké rvačky, bitky apod.), zato neklesá strach z vykradení bytu, domu či chaty.

Informace z výzkumu Trendy 5/2001

Strach z fyzického násilí ustupuje, ale zlodějů se lidé stále bojí

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2.-9. května 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1653 občanů.

Již potřetí (poprvé v roce 1995, podruhé v roce 1999) STEM zjišťoval, jakých projevů násilí se společnosti se lidé obávají. Porovnání se situací před šesti lety ukazuje, že lidé se méně bojí nejhrubších projevů fyzického násilí (mají menší strach o život svůj či život svých bližních, neobávají se tolik ani loupežného přepadení nebo toho, že se zapletou do nějaké rvačky, bitky apod.), zato neklesá strach z vykradení bytu, domu či chaty. Na poklesu obav z násilné kriminality se může ovšem podílet několik věcí – lepší práce policie i to, že se lidé v prostředí, kde určitá hladina násilí existuje, naučili žít.

V porovnání s rokem 1995 zřetelně ubylo také lidí, kteří si myslí, že zveřejňování násilí v médiích vede k dalšímu šíření projevů násilí ve společnosti. Zhruba dvě třetiny osob se nadále domnívají, že lidé by o násilí měli být v médiích podrobně informováni. O potřebnosti informovat veřejnost i o tak nedobrých věcech, jakými jsou případy násilí, jsou přesvědčeny všechny skupiny obyvatel, jen nejstarší generace váhá.

Různé skupiny populace vnímají projevy násilí ve společnosti s různou intenzitou. Obecně lze říci, že ženy se obávají násilí více než muži, lidé starší více než osoby mladší, příznivci levicových stran více než stoupenci pravice (což ovšem souvisí jak se sociodemografickým složením těchto skupin, tak s jejich celkovým hodnocením situace v ČR). Zvýšené nebezpečí z loupeží, přepadení apod. pociťují lidé ve velkých městech. Mladí lidé se sice příliš nebojí napadení od jiných osob, ani si nepřipouštějí, že by mohl být ohrožen jejich život, ale uvědomují si, že se častěji než lidé starší mohou zaplést do nějaké pouliční rvačky. Vyloupení domu se obávají především důchodci, ale také lidé s vysokými příjmy, například podnikatelé.

Pramen: STEM, Trendy 5/1995, 5/1999, 5/2001

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

Pramen: STEM, Trendy 5/2001, u podnikatelů a studentů jen orientační hodnoty

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
Evropská unie, krádeže, kriminalita, vliv médií