Naše zjištění
12. 10. 2000

Stoupenci ČSSD se pevněji ztotožnili s polistopadovým režimem

Podle zářijových dat STEM současný režim považuje za lepší než předlistopadový 55% lidí, což je nejvíce od krize v roce 1997. Přírůstek lidí upřednostňujících současné poměry je současně provázen úbytkem stoupenců bývalého režimu, přičemž podíl osob, podle nichž obě období jsou asi tak stejná, se prakticky nemění.

Informace z výzkumu Trendy 9/2000

Stoupenci ČSSD se pevněji ztotožnili s polistopadovým režimem

Citovaný reprezentativní průzkum STEM byl proveden ve dnech 1.-11. září  2000. Dotázáno bylo 1657 občanů starších 18 let na území celé České republiky. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

Růst spokojenosti našich občanů s politickým a ekonomickým vývojem posledních měsíců se projevil i v tom, že se ve prospěch polistopadového režimu zlepšilo srovnání se zřízením, které zde bylo před rokem 1989. Výrazný posun, který zjistil STEM v září 2000, je nutno potvrdit následujícími průzkumy, nicméně dobře zapadá do celkového letošního trendu. Podle zářijových dat STEM současný režim považuje za lepší než předlistopadový 55% lidí, což je nejvíce od krize v roce 1997. Přírůstek lidí upřednostňujících současné poměry je současně provázen úbytkem stoupenců bývalého režimu, přičemž podíl osob, podle nichž obě období jsou asi tak stejná, se prakticky nemění.

Další grafy ukazují, jak se v posledních dvou letech, po nástupu menšinové vlády ČSSD, vyvíjely názory na současný a předlistopadový režim u stoupenců nejsilnějších politických stran. K nejvýraznější změně došlo právě u stoupenců vládní ČSSD: od rovnocenného hodnocení obou režimů k výrazné podpoře režimu současného. Příznivci ČSSD se nyní v pohledu na současný a předlistopadový režim již prakticky neliší od sympatizantů KDU-ČSL. Shodují se s nimi také ve vysokém podílu lidí nerozhodných, podle nichž se situace po listopadu 1989 příliš nezměnila. Posun v názorech stoupenců ČSSD souvisí nejen s „vládní rolí“ této strany, ale i s proměnami elektorátu ČSSD. Levicové křídlo voličstva ČSSD je oslabeno odchodem části lidí ke KSČM, naopak se posílil středový charakter ČSSD.

V protikladu ke sbližování pozic stoupenců KDU-ČSL a ČSSD se nijak nezmenšil rozdíl v názorech stoupenců dvou nejsilnějších stran čtyřkoalice, Unie svobody a KDU-ČSL. Stoupenci Unie svobody se téměř neliší od voličů ODS a velmi blízko k nim mají i lidé, kteří by hlasovali pro ODA, DEU nebo čtyřkoalici jako celek, ale od stoupenců KDU-ČSL dělí tyto tři strany čtyřkoalice výrazný odstup.

Pramen: STEM, 1992-2000

Pramen: STEM, Trendy 12/1998

Pramen: STEM, Trendy 11/1999

Pramen: STEM, Trendy 9/2000

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politická situace, současný a předlistopadový režim