Naše zjištění
25. 5. 2016

STEM – volební preference – květen 2016

Květnové preference ukazují celkem stabilní situaci na naší politické scéně, kde se v současné době neodehrávají žádné dramatické proměny ani zvraty. Vládní koalice by v modelu získala 137 mandátů. ANO vede s náskokem žebříček preferencí nad druhou ČSSD, rozdíl mezi nimi se však snížil. Pořadí ostatních stran se již delší dobu nemění. Polepšila si ODS i TOP 09.

Květnové preference ukazují celkem stabilní situaci na naší politické scéně, kde se v současné době neodehrávají žádné dramatické proměny ani zvraty. Vládní koalice by v modelu získala 137 mandátů. ANO vede s náskokem žebříček preferencí nad druhou ČSSD, rozdíl mezi nimi se však snížil. Pořadí ostatních stran se již delší dobu nemění. Polepšila si ODS i TOP 09. Protestní volba oslabila, protiimigrantské téma patrně již tolik nenese vzepjaté emoce.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden v sérii TRENDY osobními rozhovory face-to-face s využitím kvótního výběru ve dnech 4. – 13. května 2016 na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatelstva ČR. Dotázáno bylo 1292 osob starších 18 let. Na výzkumu pracovalo 194 tazatelů STEM (PAPI) a 116 tazatelů STEM/MARK (CAPI). Statistická chyba činí kolem ± 2 procentní body u menších stran, u větších stran kolem ± 3 procentní body. Výzkumná série TRENDY je hrazena jen z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM.

STRANICKÉ PREFERENCE

Stranické preference ukazují rozložení politických sympatií u celého souboru dotázaných, tj. včetně nerozhodnutých a lidí, kteří nejsou schopni či ochotni jmenovat preferenci žádné strany či otevřeně řeknou, že nebudou volit žádnou stranu. Preference pro jednotlivé strany jsou nižší, než by odpovídalo vlastnímu volebnímu výsledku, o němž rozhodují jen účastníci voleb.

„Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a)

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?“

(údaje za květen 2016; otevřená otázka – bez použití karet s názvy stran)

pozor: stranické preference nevyjadřují volební výsledek!

VOLEBNÍ MODEL

Sestavit model volebního výsledku není jednoduché, neboť lze jen obtížně zjistit, kteří dotázaní se voleb skutečně zúčastní, zda volební motivace voličů bude podobná jako v minulých volbách nebo se změní, zda se do volebního výsledku budou promítat emoce na poslední chvíli apod. Předkládaný volební model STEM vychází ze stranických preferencí, zanedbává občany, kteří nejsou schopni nebo ochotni uvést žádné preference. Opírá se o lidi, kteří neodmítají účast ve volbách, zohledňuje vazbu k volené straně i zájem o politické dění. Květnový model je postaven na předpokladu volební účasti okolo 56 %.

Volební model STEM – simulovaný výsledek voleb – květen 2016 (v %)

Volební model STEM (%) – vývoj podpory nejsilnějších stran

StranaVOLBY11/141/153/155/156/159/1511/1512/1501/1602/1603/1605/16
ČSSD20,520,021,718,721,221,720,621,220,721,719,718,520,1
ANO18,732,030,730,327,126,728,126,724,226,829,228,227,1
KSČM14,913,813,314,614,914,713,612,814,114,113,614,014,5
TOP 0912,06,97,710,58,19,66,99,68,96,66,56,37,6
ODS7,77,15,66,36,47,86,28,68,68,77,76,87,8
KDU-ČSL6,86,07,07,76,96,46,46,36,66,26,46,97,1
Úsvit 6,92,44,42,81,72,82,31,32,12,33,72,82,4
SPD      3,72,62,84,43,64,53,4
SZ3,23,01,71,83,53,24,43,21,71,42,52,52,0
Piráti2,74,13,13,53,73,32,43,43,22,51,92,82,6

Hypotetické počty mandátů v květnu 2016

Procentní zisky stran ve volebním modelu ještě nevyjadřují konečný výsledek voleb. Ten vznikne
až přepočítáním výsledků voleb v jednotlivých krajích na volební mandáty pomocí d’Hondtovy metodiky a celkovým součtem krajských mandátů za ČR. Jde o odhad, v němž například nelze zcela přesně a spolehlivě zachytit rozložení politických nálad v našich nejmenších krajích. Odchylka orientačně činí ± 2 mandáty.

Vývoj stranických preferencí STEM – leden 2014 – květen 2016 (%)

Kvalitativní charakteristiky příznivců hlavních politických stran

(Poznámka: Dopočet do sta tvoří podíl odpovědí „malý zájem“ či „slabý vztah“)

ZÁKLADNÍ ZJIŠTĚNÍ

  1. V květnu 2016 by se do poslanecké sněmovny dostalo šest stran. Koalice by získala 137 mandátů, o čtyři méně než v březnu.
  2. Hnutí ANO vede žebříček preferencí. Odstup mezi ANO a druhou ČSSD ve volebním modelu činí sedm procentních bodů, oproti březnu se snížil o tři procentní body.
  3. Srovnáme-li stranické preference a volební model u dvou nejsilnějších stran, potvrzuje se, že ve srovnání s hnutím ANO má ČSSD více nejistých voličů a váhavých příznivců.
  4. KSČM má stabilní postavení. Její stoupenci pociťují ke své straně silnou osobní vazbu.
  5. Také KDU-ČSL se může opřít o pevné jádro voličů.
  6. Podpora pravicových stran, ODS a TOP 09, vykazuje dílčí zlepšení. TOP 09 dříve měla stoupence, kteří ke straně měli pevný vztah a silně se zajímali o politiku. Tato charakteristika stoupenců v současných datech není patrna.
  7. Preference protestních formací jsou nižší než v březnu. V tomto směru se situace trochu zklidnila.
  8. Předpokládanou účast voličů ve volebním modelu odhadujeme kolem 56 %. Při dotazu, zda se dotázaní chtějí voleb zúčastnit, odpovědělo kladně 56 %, záporně 21 % a rozhodnuto podle vlastního vyjádření není 23 % dotázaných.

Sdílet

Stranické preference
preference, stranické preference