Naše zjištění
17. 3. 2017

STEM – volební preference – březen 2017

Březnová data dobře ilustrují, jak proměnlivá je situace na politické scéně. TOP 09 výrazně překročila pětiprocentní práh, poprvé by se do sněmovny dostali i Piráti. Přelévají se hlasy na pravici i na levici, kolísá i podpora suverénně vedoucího hnutí ANO. Podpora hnutí ANO má v posledních měsících mírně stoupající tendenci, podpora ČSSD tendenci mírně klesající.

Březnová data dobře ilustrují, jak proměnlivá je situace na politické scéně. TOP 09 výrazně překročila pětiprocentní práh, poprvé by se do sněmovny dostali i Piráti. Přelévají se hlasy na pravici i na levici, kolísá i podpora suverénně vedoucího hnutí ANO. Podpora hnutí ANO má v posledních měsících mírně stoupající tendenci, podpora ČSSD tendenci mírně klesající. Vládní koalice mírně oslabila, má však stále pohodlnou ústavní většinu.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden v sérii TRENDY osobními rozhovory face-to-face s využitím kvótního výběru ve dnech 27. 2. – 6. 3. 2017 na reprezentativním souboru obyvatelstva ČR. Dotázáno bylo 1042 osob starších 18 let. Na výzkumu pracovalo 155 tazatelů STEM (PAPI) a 108 tazatelů STEM/MARK (CAPI). Statistická chyba činí kolem ± 2 procentní body u menších stran, u větších stran kolem ± 3 procentní body. Výzkumná série TRENDY je hrazena jen z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM.

STRANICKÉ PREFERENCE

Stranické preference ukazují rozložení politických sympatií u celého souboru dotázaných, tj. včetně nerozhodnutých a lidí, kteří nejsou schopni či ochotni jmenovat preferenci žádné strany či otevřeně řeknou, že nebudou volit žádnou stranu. Preference pro jednotlivé strany jsou nižší, než by odpovídalo vlastnímu volebnímu výsledku, o němž rozhodují jen účastníci voleb.

„Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a)

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?“

(údaje za březen 2017; otevřená otázka – bez použití karet s názvy stran)

pozor: stranické preference nevyjadřují volební výsledek!

VOLEBNÍ MODEL

Sestavit model volebního výsledku není jednoduché, neboť lze jen obtížně zjistit, kteří dotázaní se voleb skutečně zúčastní, zda volební motivace voličů bude podobná jako v minulých volbách nebo se změní, zda se do volebního výsledku budou promítat emoce na poslední chvíli apod. Předkládaný volební model STEM vychází ze stranických preferencí, zanedbává občany, kteří nejsou schopni nebo ochotni uvést žádné preference. Opírá se o lidi, kteří neodmítají účast ve volbách, zohledňuje vazbu k volené straně i zájem o politické dění.

Březnový model je postaven na předpokladu volební účasti okolo 56 %.

Volební model STEM – simulovaný výsledek voleb – březen 2017 (v %)

Volební model STEM (%) – vývoj podpory nejsilnějších stran

StranaVOLBY9/1511/1501/1602/1603/1605/1606/1609/1610/1612/1601/1703/17
ČSSD20,520,621,221,719,718,520,118,420,714,416,314,615,5
ANO18,728,126,726,829,228,227,129,224,629,729,729,927,0
KSČM14,913,612,814,113,614,014,513,614,314,613,812,613,9
ODS7,76,28,68,77,76,87,87,17,09,07,59,87,3
KDU-ČSL6,86,46,36,26,46,97,16,56,76,76,97,87,6
TOP 09 12,06,99,66,66,56,37,65,88,45,15,24,66,7
STAN         2,04,12,92,2
SPD 3,72,64,43,64,53,44,52,55,24,74,94,0
Piráti2,72,43,42,51,92,82,64,73,04,73,34,15,5
Úsvit 6,92,31,32,33,72,82,41,63,01,82,11,44,2
SZ3,24,43,21,42,52,52,02,52,51,71,92,12,6

Hypotetické počty mandátů v březnu 2017

Procentní zisky stran ve volebním modelu ještě nevyjadřují konečný výsledek voleb. Ten vznikne
až přepočítáním výsledků voleb v jednotlivých krajích na volební mandáty pomocí d’Hondtovy metodiky a celkovým součtem krajských mandátů za ČR. Jde o odhad, odchylka orientačně činí ± 2 mandáty. Údaj je však důležitý proto, aby bylo zřejmé, že celostátní procentuální výsledek stran se do politického zastoupení promítá jen nepřímo, přes aritmetický přepočet. V březnovém modelu např. ANO získá o 8 mandátů více, než by odpovídalo proporčnímu zastoupení, Piráti o 5 méně.

Vývoj stranických preferencí STEM – leden 2014 – březen 2017 ( %).

Kvalitativní charakteristiky příznivců hlavních politických stran

(Poznámka: Dopočet do sta tvoří podíl odpovědí „malý zájem“ či „slabý vztah“)

ZÁKLADNÍ ZJIŠTĚNÍ

  1. V březnu 2017 by se do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dostalo sedm stran. Navrátila se TOP 09 a poprvé se přes pět procent dostali Piráti. Je patrné, nakolik situace kolísá, preference se rodí z těkavých nálad a mělkých motivací.
  2. Vládní koalice by získala méně mandátů než v lednu, 128 mandátů by jí však vydalo na pohodlnou ústavní většinu.
  3. Hnutí ANO suverénně vede, i když jeho podpora z dlouhodobého pohledu kolísá. Nestabilita je výrazem nezakotvenosti voličských sympatií a citlivostí na vývoj politické situace.
  4. ČSSD ve volebním modelu ČSSD zaostává za ANO o 11,5 procentního bodu. Mírně si polepšila. Intenzita vazby příznivců ČSSD k preferované straně je však slabá a slabý je i jejich zájem o politiku. Opakovaně konstatujeme, že ČSSD stojí před úkolem aktivizovat budoucí voliče a upevnit jejich volební odhodlání.
  5. TOP 09 se po dílčím poklesu vrátila nad pětiprocentní práh. Zdá se, že hlasy mezi ODS a TOP 09 se přelévají. Pravice představuje politicky motivovanou část našich obyvatel.
  6. KSČM i KDU ČSL vykazují stabilní podporu. U obou stran vidíme pevné voličské zázemí, u KDU-ČSL však pozorujeme vyšší zájem o politiku.
  7. Při dotazu, zda se dotázaní chtějí zúčastnit poslaneckých voleb, odpovědělo kladně 56 %, záporně 23 % a rozhodnuto podle vlastního vyjádření není 21 % dotázaných.

Sdílet

Stranické preference
preference, stranické preference, volební preference