Naše zjištění
1. 7. 2009

Stav a vývoj vnímání demokracie u nás

Dvacet let po listopadu 1989 je se způsobem, jakým u nás funguje demokracie, spokojena třetina lidí a tento podíl spíše mírně klesá. Stejný podíl občanů považuje stav naší demokracie za srovnatelný se západní Evropou. Čtyři pětiny lidí si nemyslí, že politické strany fungují dobře, ale přesto více než 40 % Čechů se domnívá, že tyto strany zaručují u nás demokratickou politiku.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 6/2009

ZPRÁVA O STAVU DEMOKRACIE V ČESKU:

PŘEVLÁDÁ NESPOKOJENOST, ZEJMÉNA S FUNGOVÁNÍM STRAN.

Dvacet let po listopadu 1989 je se způsobem, jakým u nás funguje demokracie, spokojena třetina lidí a tento podíl spíše mírně klesá. Stejný podíl občanů považuje stav naší demokracie za srovnatelný se západní Evropou.

Čtyři pětiny lidí si nemyslí, že politické strany fungují dobře, ale přesto více než 40 % Čechů se domnívá, že tyto strany zaručují u nás demokratickou politiku.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 8. – 15. června 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1282 respondentů.

Zhruba třetina lidí je spokojena s tím, jak demokracie u nás funguje, a stejný podíl lidí soudí, že úroveň naší demokracie se neliší od západoevropských zemí. Okruhy spokojených a nespokojených se ovšem vzájemně mísí. Asi desetina lidí je spokojena s tím, jak funguje demokracie u nás, ale přesto nepovažuje naši situaci za srovnatelnou se západní Evropou, stejný podíl kritizuje jak naši demokracii, tak situaci v západní Evropě – u nás je to bída, ale v západoevropských zemích to není lepší.

Pramen: STEM, Trendy 6/2009, 1282 respondentů starších 18 let

Pramen: STEM, Trendy 6/2009, 1282 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
demokracie, vývoj společnosti