Naše zjištění
7. 11. 2011

Stav a vývoj souhlasu občanů ČR s naším členstvím v NATO a v EU

Zhruba dvě třetiny lidí souhlasí s členstvím naší země v Severoatlantické alianci a tři pětiny občanů souhlasí s tím, že jsme členy Evropské unie.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2011

VYDÁNO DNE 7. 11. 2011

SOUHLAS S ČLENSTVÍM V NATO SE NEMĚNÍ, SOUHLAS S ČLENSTVÍM V EVROPSKÉ UNII KLESL

Zhruba dvě třetiny lidí souhlasí s členstvím naší země v Severoatlantické alianci a tři pětiny občanů souhlasí s tím, že jsme členy Evropské unie. Zatímco podíl lidí souhlasících s členstvím v NATO se v posledních deseti letech příliš nemění a je dnes vyšší než v době našeho vstupu, souhlas s členstvím v Evropské unii od roku 2009, kdy Česko Unii předsedalo, klesá a je dnes nižší než v době, kdy jsme do EU vstupovali.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 7. – 15. října 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1277 respondentů.

„Návrat do Evropy“ završila samostatná Česká republika vstupem do dvou nejvýznamnějších organizací euroatlantického světa – do Severoatlantické aliance (12. března 1999) a do Evropské unie (1. května 2004).

S členstvím v Severoatlantické alianci souhlasí 13 let po našem vstupu 68 % občanů, jednoznačných odpůrců je pouze 10 %.

„Souhlasíte se členstvím České republiky v NATO?"

Pramen: STEM, Trendy 10/2011, 1277 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, NATO