Naše zjištění
31. 3. 2011

Stav a vývoj pocitu chudoby v ČR

Svou rodinu za chudou v současné době označuje 44 % občanů ČR, což je oproti minulému roku mírný nárůst. Pokračuje tak zvyšování podílu osob, které negativně vnímají svou finanční situaci. Významně častěji jde o lidi s nižším vzděláním, nezaměstnané a důchodce. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2011 VYDÁNO DNE 31. 3.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2011

VYDÁNO DNE 31. 3. 2011

PODÍL LIDÍ OZNAČUJÍCÍCH SVOU RODINU ZA CHUDOU
SE DÁLE ZVYŠUJE

Svou rodinu za chudou v současné době označuje 44 % občanů ČR, což je oproti minulému roku mírný nárůst. Pokračuje tak zvyšování podílu osob, které negativně vnímají svou finanční situaci. Významně častěji jde o lidi s nižším vzděláním, nezaměstnané a důchodce.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.–8. března 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1248 respondentů.

V březnovém výzkumu STEM svou rodinu jako chudou označily více než dvě pětiny respondentů (44 %).

„Máte pocit, že jste chudá rodina?“

Pramen: STEM, Trendy 3/2011, 1248 respondentů starších 18 let

Již předchozí výzkum v říjnu 2010 naznačoval určité zvýšení podílu lidí, kteří považují svou rodinu za chudou. Aktuální výzkum nárůst podílu subjektivně chudých potvrdil. Je třeba ovšem zdůraznit, že zatím se jedná o zvyšování podílu odpovědí „spíše ano“, situace v české společnosti se tedy v tomto ohledu dosud nevyhrocuje.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
chudoba, ekonomická situace